4 MİLYAR AVRO GELİR HEDEFLENİYOR


“ANTİK PEDAL” SEYDİKEMER VE FETHİYE İÇİN DÖNECEK

Likya Medeniyetini oluşturan Fethiye ve Seydikemer toprakları ‘Antik Pedal’ projesiyle ışık saçacak. Fethiye ve Seydikemer Belediyemizin ortak projesi ‘Antik Pedal’ GEKA (Güney Ege Kalkınma Ajansı) tarafından 1.294.958,60 TL destek almaya hak kazandı.

////

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında

alternatif turizm alanlarının çekiciliğinin ve ulaşılabilirliğinin arttırılması, alternatif turizm alanlarında aktivite çeşitliliğinin arttırılması ve yerel yaşam, yöresel ürünler ve kültürel öğelerin turizme entegre edilmesi önceliklerine uygun olarak yaptığı proje çağrısına ‘Antik Pedal’ Projesiyle başvuran Fethiye ve Belediyemiz destek almaya hak kazandı. GEKA’nın Aydın, Denizli ve Muğla illeri kapsamında yaptığı çağrıya destek almaya hak kazanan 19 proje içerisinde yer alan Fethiye ve Seydikemer’e 1.294.958,60 TL tutarında destek sağlanacak. 

4 MİLYAR AVRO GELİR HEDEFLENİYOR

Nisan ayında başlayacak projeyle ilgili tanıtım toplantısı Fethiye Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşti. Toplantıya Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, Seydikemer Kaymakamı Ayhan Yazgan, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Seydikemer Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Kaynak katıldı.

Orta vadede 4 milyar avroluk bir turizm geliri hedeflenen projeyle Türkiye’nin kalkınma hedef ve öncelikleri ile uyumlu amaç ve faaliyetler içeren bisiklet turizmi odaklı ANTİK PEDAL projesinin, bölgesel kalkınmaya bütüncül katkı sağlaması öngörülüyor. 

Fethiye Belediyesi Meclis Salonunda görüşülen projeyle ilgili ortaya çıkan detaylar şu şekilde: 

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı, TR32/20/TUR2 Referans Numarası ile alternatif turizm alanlarının çekiciliğinin ve ulaşılabilirliğinin arttırılması, alternatif turizm alanlarında aktivite çeşitliliğinin arttırılması ve yerel yaşam, yöresel ürünler ve kültürel öğelerin turizme entegre edilmesi önceliklerine uygun olarak yaptığı proje çağrısına, Fethiye Kent Konseyi koordinasyonunda hazırlanan ANTİK PEDAL projesi 1.294.958,60 TL destek alamaya hak kazanmıştır. GEKA’nın Aydın Muğla ve Denizli İlleri kapsamında yaptığı çağrıya 60 proje başvurmuş ve bunlardan 19 proje toplam 15,9 milyon TL destek almaya hak kazanmıştır. 

Fethiye Kent Konseyi, Proje teklif çağrısı açıldıktan sonra Fethiye Belediyesi ile görüşerek, projenin genel ve özel amaçlarının belirlenmesinde etkin rol üstlenmiş, projenin kurgulanması ve yazımı sürecinde aktif rol almış, proje ekibinin ve gerekli işbirliklerinin oluşmasını sağlamıştır.

Proje başvuru sahibi Fethiye Belediyesi, proje ortağı Seydikemer Belediyesi olmuştur. Projenin iştirakçileri ise; Fethiye Kaymakamlığı, Seydikemer Kaymakamlığı, Fethiye Kent Konseyi, Fethiye Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü, Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğü, Fethiye Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürtlüğü., Seydikemer Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, Fethiye Belediyesi Spor Kulübü Derneği, Seydikemer Spor Kulübü’dür.

Ülkemizin 2020-2022 ekonomik kalkınma programı kapsamında, bisiklet turizmi destinasyonlarının, ürün ve servisleri ile zenginleştirilmesi hedeflenmiş, program kapsamında; tarihi, doğal ve kültürel değerlerinin korunarak tanıtılması, nitelikli kırsal kalkınmaya olanak sağlayacak rotaların belirlenmesi ve buna ilişkin altyapı yatırımlarının desteklenmesi öncelenmiştir. Türkiye bisiklet turizmiyle orta vadede 4 milyar avroluk bir turizm geliri hedeflemektedir. Ülkemizin kalkınma hedef ve öncelikleri ile uyumlu amaç ve faaliyetler içeren bisiklet turizmi odaklı ANTİK PEDAL projesi, bölgesel kalkınmaya bütüncül katkı sağlayacaktır. 

GEKA’nın 2020-2023 yılları arasında Eko-Turizmde Yeni Destinasyonlar Sonuç Odaklı Programı kapsamında; Öncelikli Bölgeler arasında yer alan Fethiye ve Seydikemer ilçeleri bu proje ile ortaklaştırılmıştır. Bisiklet rotalarının işaretlenmesi ile bu iki kentin alternatif turizm potansiyelleri ve tanınırlığı, ulusal ve uluslar arası düzeyde artacaktır. Muğla’da bütüncül bir bisiklet ağı oluşturulması ile Muğla’nın Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı’na (EuroVelo) dahil olması projenin nihai hedeflerinden biri olarak belirlenmiştir. Antik Pedal projesi ile yapılacak altyapı yatırımları, bu nihai hedefe ulaşmak için önemli bir adım olacaktır.  

Proje ile alternatif olanaklar içeren bisiklet rotaları, turizm sezonunun tüm yıla yayılmasını sağlayacaktır. Ayrıca rotalar kırsal alanlar içinde yer aldığından, yerel yaşam, yöresel ürünler ve kültürel öğelerin turizme entegre edilmesi sağlanarak kırsal kalkınma desteklenecek ve özellikle kırsal kalkınmanın baş aktörü olan kadının toplumsal statüsü güçlendirilecektir. 

NEDEN “ANTİK PEDAL”?

Bisikletli turistler için en güvenli yollar, araç trafiğinin yoğun olmadığı kırsal alanlar ve köy yollarıdır. Bu yolların, güvenli olması kadar güzergah içindeki doğal ve kültürel öğeleri keşfetmek için olanaklar ortaya koyması da beklenir. İyi kurgulanmış bir rotadan beklenen de bu çekici unsurları ortaya çıkarmasıdır. 

Fethiye ve Seydikemer ilçeleri milattan önce 3000 yılına tarihlenen Likya Uygarlığının kalıntıları üzerine kurulmuş kentlerdir. Patara, Xanthos, Pınara, Letoon, Tlos, Telmessos vd. antik kentler projeye konu iki ilçe sınırları içerisinde yer almaktadır. Her iki ilçe de doğal, tarihi ve kültürel değerleri ile bu beklentileri karşılayacak sayısız olanaklar içermektedir. Buradan hareketle, ANTİK PEDAL adını verdiğimiz projemiz Fethiye ve Seydikemer ilçe sınırlarında yer alan antik kentleri bağlayan bir ana rota ve yan rotalardan oluşacaktır. 

NELER YAPACAĞIZ?

Farklı coğrafi özellikteki alanlar, zorluk derecelerine ve sahip oldukları doğal ve kültürel kaynak değerlerine göre alternatif rotalar olarak belirlenecektir. Rotalar belirlenirken, bölgedeki Likya Yolu ve Evliya Çelebi gibi gezginlerin güzergahları, önemli tarihi olayların geçtiği noktalar göz önünde bulundurulacak; rehber kitapta bu konularda detaylı bilgiler verilerek ilgilinin tarihi süreci yerinde yaşayarak kavraması sağlanacak ve her bir rota, içerdiği potansiyele göre isimlendirilecektir. Böylece farklı yaş gruplarından, farklı beklentilere sahip bisikletçiler tercihlerine uygun rotalarda sürüş yapabileceklerdir. 

Rotalardaki bu çeşitlilik aynı zamanda yılın farklı dönemlerine göre de kurgulanacaktır.

Fethiye ve Seydikemer ilçelerindeki antik kentler rotasıyla bağlantılı biyoçeşitlilik temelli (kuş gözlem, mantar, orkide vd.) spor temelli (hiking, kaya tımanışı, yamaç paraşütü vd.)

alternatif kültür rotaları  (zeytin hasadı, bağ bozumu, yörük göçü vd.) belirlenecek ve işaretlenecektir.

Proje ile Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde belirlenen ve işaretlenen bisiklet rotalarında, tüm yıla yayılmış farklı temalarda tur, yarış ve festival organizasyonları yapılacak, köy çocukları ve özellikle kız çocuklarının bisiklet sporuna olan ilgileri arttırılacaktır.

Fethiye Belediyesi Spor Kulübü Bisiklet Evi faaliyete geçirilecek, Fethiye ve Seydikemer Belediyelerinin bisiklet spor kulüpleri faaliyete geçirilecek ve federasyona bağlanacak, her iki kulüpte de 1(bir) profesyonel bisiklet sporcusu istihdam edilecektir.  Bu proje sonunda en az 20 işletme (ev pansiyonu, market – bakkal ve kafeterya – restoran vb) bisiklet dostu işletme kriterlerinin % 50’sini sağlayacak ve en az 5 Turizm İşletme Belgeli işletme, Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi Belgesi alacaktır.

Tüm bu süreçlere yerel halkın katılımı ve katkı vermesi beklenmektedir. Muhtarlarımız bu süreçte en önemli paydaşlarımız olacaktır. 

Projemizin hedef kitlesi, alternatif turizm için kırsal, doğal, tarihi ve kültürel alanları seçen yerli ve yabancı turistler, bisiklet rotalarının geçeceği güzergahtaki köy (mahallelerde) yaşayan yerel halk ve özellikle köy çocukları, gençler ve kadınlar, bölgede faaliyet gösteren turistik işletmeler (market, restoran, ev pansiyonu vb), yerel turizm/seyahat acenteleridir.

Her iki ilçemiz için de sürdürülebilir bir turizm modeli ile yerel-kırsal kalkınmayı sağlayacak, nitelikli turizm altyapısını oluşturacak ANTİK PEDAL projemizi kamuoyu ile paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Süreç hakkında düzenli bilgi akışı, proje ekibi tarafından oluşturulacak sosyal medya hesapları ve tanıtım çalışmalarıyla devam edecektir.”


Okunma Sayısı: 1359