• 2019 Yılı

  • Ekim
  • Ekim
  • Eylül
  • Temmuz
  • Haziran
  • Mayıs
  • Nisan
  • Mart
  • Şubat
  • Ocak
  • 11-Ekim.doc indir

    

    T.C

   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

   Yazı İşleri Müdürlüğü

    

    Sayı   :64884152-301.03-8593                                                                                                     14.10.2019

    Konu :2019 Yılı Ekim Ayı Olağanüstü

               Meclis toplantı gündemi

    

   Sayın;………………………

   Belediye Meclis Üyesi

    

    

             5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesine eklenen 5675 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu İl Özel İdaresi Kanunu ve Belediye Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanunun 3.maddesi gereğince Belediye meclisimiz aşağıda bulunan konuları görüşmek üzere 16 Ekim 2019 Çarşamba günü Saat 14.00’de belediye hizmet binasında olağanüstü toplanacaktır.

             Belirtilen gün ve saatte belirtilen yerde hazır bulunmanızı rica ederim.   

    

    

              Yakup OTGÖZ

             Belediye Başkanı

    

                       G Ü N D E M:

   *Açılış ve yoklama yapılması

   *01/10/2019 tarihinde yapılan 2019 Yılı Eylül Ayı Olağan meclis toplantısına ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

    

   1-Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Seydikemer Belediyesine tahsis edilen bir adet aracın hibe olarak alınmasına dair Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait 14.10.2019 tarih ve 8590 Sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   2-Belediye Meclisinde Grubu bulunan Adalet ve Kalkınma Partisinin Grup Başkan Vekili Harun HIRA, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Yusuf BAĞIRCI, İyi Parti GRUP Başkan Vekili Uğur KARADON, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyesi Necati OCAK tarafından Barış Pınarı Hareketının desteklenmesi ile ilgili  14.10.2019 tarih ve 6340 sayılı dilekçesinin görüşülmesi


   Toplantı 2. Oturum Gündemi

    

   G Ü N D E M:


   *Açılış ve yoklama yapılması

   1-Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan 2020, 2021, 2022 Mali Yıllarının Seydikemer Belediyesi Bütçe Tasarısının görüşülmesine ilişkin meclise havaleli raporun görüşülmesi

   2-Hukuk ve Tarife Komisyonuna ait 2020 Mali Yılı Gelir ve Harçlarına ilişkin tarifelerin görülmesine dair meclise havaleli raporun görüşülmesi

   Kapanış
  • 11-Ekim.doc indir

    T.C

   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

   Yazı İşleri Müdürlüğü

    

    Sayı   :64884152-301.03-8162                                                                                                     27.09.2019

    Konu :2019 Yılı Ekim Ayı Olağan

               Meclis toplantı gündemi

   Sayın;………………………

   Belediye Meclis Üyesi

    

               Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 01 Ekim 2019 Salı günü Saat 14.00’de belediye hizmet binasında toplanacaktır.

            Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

              Yakup OTGÖZ

             Belediye Başkanı

    

   G Ü N D E M:

   *Açılış ve yoklama yapılması

   *03/09/2019 tarihinde yapılan 2019 Yılı Eylül Ayı Olağan meclis toplantısına ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

    

   1-İmar komisyonu tarafından hazırlanan İlçemiz Yayla Zorlar Mahallesi adresinde 1305 parsel ’de kayıtlı bulunan toplam 666,03 m², 1306 parsel ‘de kayıtlı bulunan toplam 1.306,90 m², 1307 parsel ‘de kayıtlı bulunan toplam 666,00 m² ve 1308 Parsel ’de kayıtlı bulunan toplamda 482,09 m² belediyeye ait taşınmazların Cemil DEVRİM tarafından talep edilmesine dair 12.09.2019 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

    

   2-İmar komisyonu tarafından hazırlanan İlçemiz Yayla Zorlar Mahallesi adresinde kayıtlı 1090 parselde kayıtlı bulunan toplamda 315,00 m², 1092 Parselde kayıtlı bulunan toplamda 587,00 m², 1305 parselde kayıtlı bulunan toplamda 666,03 m² belediyeye ait taşınmazların Ahmet ARSLAN tarafından talep edilmesine dair 12.09.2019 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

    

   3-İmar komisyonu tarafından hazırlanan İlçemiz Gölbent Mahallesi Yağcılar (Boğazağzı) mevkii adresinde kayıtlı 2718 parselde kayıtlı bulunan toplamda 1.032,00 m² belediyeye ait taşınmazın Abdullah METE tarafından talep edilmesine dair 12.09.2019 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

    

   4-Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait 1 adet Yol Süpürme Aracının teknik özellikleri belediyemiz iş ve hizmetlerini karşılayamadığı için satılması ile ilgili 05.09.2019 tarihli ve 7437 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   5-Mali Hizmetler Müdürlüğünün Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Seydikemer Merkez Müdürlüğünün Seki Mahallesinde bulunan Seki PTT şubesinin mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın kira süresini uzatmak istediklerine dair 10.09.2019 tarih ve 7563 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   6-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait İlçemiz Arsa Mahallesi Sorut Beleni mevkii adresinde kayıtlı 153 ada 1 parsel’de bulunan toplamda 728,31 m², 154 ada 1 parsel’de kayıtlı bulunan 1.400,33 m² Belediyeye ait taşınmazları Mehmet ELDEMİR tarafından satın alma talebine  ilişkin 10.09.2019 tarih ve 7562 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   7-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait İlçemiz Arsa Mahallesi Çamur mevkii adresinde kayıtlı 376 ada 1 parsel’de bulunan toplamda 2.663,74 m² Belediyeye ait taşınmazı Ümüt TOKLU tarafından satın alma talebine ilişkin 10.09.2019 tarih ve 7561 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi 

    

   8-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait İlçemiz Yayla Kınık Mahallesi Yellice mevkii adresinde kayıtlı 121 ada 14 parsel’de bulunan toplamda 1.180,75 m² Belediyeye ait taşınmazı Hüseyin ÇELİK tarafından satın alma talebine ilişkin 10.09.2019 tarih ve 7560 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   9-5393 Sayılı Belediye Yasasının 18.maddesinin ( m ) bendi gereği Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesine dair 13.09.2019 tarihli ve 7638 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   10-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait 2020 Yılı Performans Programının görüşülmesine ilişkin meclise havaleli 26.09.2019 tarihli ve 8119 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   11-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Seydikemer Belediyesi 2020 Mali Yılı Gelir ve Harçlarına ilişkin tarife Cetvelinin görüşülmesine dair meclise havaleli 26.09.2019 tarihli ve 8120 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   12-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Seydikemer Belediyesi 2020, 2021, 2022 Mali yıllarının Bütçesinin görüşülmesine ilişkin meclise havaleli 26.09.2019 tarihli ve 8090 sayılı müzekkeresinin ve eklerinin görüşülmesi

    

   13-Muğla Kadastro İl Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Arsa Mahallesinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 22. Maddesinin (a) bendi gereği yapılacak olan Kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi seçilmesine ilişkin 23.09.2019 tarihli ve 3681972 sayılı yazısının görüşülmesi

    

   14-Mali Hizmetler Müdürlüğünün Ziraat Bankası Seydikemer Şubesine ait Eşen Mahallesinde bulunan eski belediye Hizmet Binası önündeki yeşil alana 10 yıl süre ile ücretsiz ATM koyma talebine dair 26.09.2019 tarih ve 8121 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   15-Mali Hizmetler Müdürlüğünün Doğanlar Mahallesi 135 pafta 14 parselde kayıtlı bulunan Profesör Dr. Ali ÖZEK tarafından yaptırılarak Belediyemize devredilen Kültür Merkezinin tahsisinin kaldırılması ile ilgili 27.09.2019 tarih ve 8157 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   16-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait Belediye Başkan Yardımcısı ödeneğinin tespit edilmesine dair 27.09.2019 tarih ve 8156 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   17-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait 5393 Sayılı Belediye Yasasının 18.maddesi gereği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili 27.09.2019 tarih ve 8150 sayılı müzekkerenin görüşülmesi

    

   18-5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 20.maddesi gereği 2019 yılı Kasım ayındaki meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesinin görüşülmesi

   Kapanış

   Dağıtım: Meclis Üyeleri

  • 11-Eylül.pdf indir

   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   64884152-105.02-E.7270

    

   29/08/2019

   Konu  :

   2019 Yılı Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

    

   BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

    

            Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 03 Eylül 2019 Salı günü Saat 14.00’de belediye hizmet binasında toplanacaktır. 
           Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

   G Ü N D E M:

   *Açılış ve yoklama yapılması

   *02/07/2019 tarihinde yapılan 2019 Yılı Temmuz Ayı Olağan meclis toplantısına ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1-İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu tarafından hazırlanan İlçemiz sınırları içerisinde daha önce İçkili Yer Bölgesi tespit edilen Belen ve Menekşe Mahallelerinde yeni eğitim kurumlarının yer alması nedeniyle İçkili Yer Bölgesinden çıkartılmasına dair 05.07.2019 tarihli raporlarının görüşülmesi

   2-İmar komisyonu tarafından hazırlanan İlçemiz Gölbent Mahallesi sınırları içerisindeki meydan, cadde ve sokakların adlarının Gölbent Mahallesinde muhtarlık yapmış, mahalle halkının takdirini kazanmış, sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunmuş ve eğitime katkı sağlamış kişilerin geleceğe örnek olması adına isimlerinin verilmesine dair 10.07.2019 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

   3-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait İlçemiz Yayla Zorlar Mahallesi adresinde 1305 parsel ’de kayıtlı bulunan toplam 666,03 m², 1306 parsel ‘de kayıtlı bulunan toplam 1.306,90 m², 1307 parsel ‘de kayıtlı bulunan toplam 666,00 m² ve 1308 Parsel ’de kayıtlı bulunan toplamda 482,09 m² belediyeye ait taşınmazların Cemil DEVRİM tarafından talep edilmesine ilişkin 05.08.2019 tarihli ve 6732 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   4-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait İlçemiz Yayla Zorlar Mahallesi adresinde kayıtlı 1090 parselde kayıtlı bulunan toplamda 315,00 m², 1092 Parselde kayıtlı bulunan toplamda 587,00 m², 1305 parselde kayıtlı bulunan toplamda 666,03 m² belediyeye ait taşınmazların Ahmet ARSLAN tarafından talep edilmesine ilişkin 05.08.2019 tarihli ve 6733 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   5-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait İlçemiz Gölbent Mahallesi Yağcılar (Boğazağzı) mevkii adresinde kayıtlı 2718 parselde kayıtlı bulunan toplamda 1.032,00 m² belediyeye ait taşınmazın Abdullah METE tarafından talep edilmesine ilişkin 05.08.2019 tarihli ve 6734 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   6-Muğla Kadastro İl Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Yayla Yakacık Mahallesinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 22. Maddesinin (a) bendi gereği yapılacak olan Kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi seçilmesine ilişkin 20.08.2019 tarihli ve 3326570 sayılı yazısının görüşülmesi

   7-Zabıta Müdürlüğüne ait 5393 Sayılı Belediye Yasasının 18.maddesi gereği Zabıta Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 23.08.2019 tarih ve 7183 sayılı müzekkerenin görüşülmesi

   8-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün237 Sayılı Taşıt Kanununa göre Belediyemize 2 adet arazi veya otomobil alınmasına dair 28.08.2019 tarih ve 7233 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   9-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi ve 41.maddesi gereği Seydikemer Belediyesine ait 2020/2024 dönemine ait 5 yıllık Stratejik Planın görüşülmesi

   10-Mali Hizmetler Müdürlüğünün Doğanlar Mahallesi 135 pafta 14 parselde kayıtlı bulunan Profesör Dr. Ali ÖZEK tarafından yaptırılarak Belediyemize devredilen Kültür Merkezinin tahsisinin kaldırılması ile ilgili 29.08.2019 tarih ve 7267 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   11-5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 20.maddesi gereği 2019 yılı Ekim ayındaki meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesinin görüşülmesi 

   Kapanış

   Dağıtım: Meclis Üyeleri

    

    

   (e-İmzalıdır)
   Yakup OTGÖZ
   Belediye Başkanı

  • 11-Temmuz.doc indir

    T.C

   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

   Yazı İşleri Müdürlüğü

    

    Sayı   :64884152-301.03-5503                                                                                                     28.06.2019

    Konu :2019 Yılı Temmuz Ayı Olağan

               Meclis toplantı gündemi

    

   Sayın;………………………

   Belediye Meclis Üyesi

    

    

               Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 02 Temmuz 2019 Salı günü Saat 14.00’de belediye hizmet binasında toplanacaktır.

            Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

                                                                   Yakup OTGÖZ

                                                                 Belediye Başkanı

    

   G Ü N D E M:

    

   *Açılış ve yoklama yapılması

   *11/06/2019 tarihinde yapılan 2019 Yılı Haziran Ayı Olağan meclis toplantısına ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

    

   1-İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu tarafından hazırlanan İlçemiz sınırları içerisinde daha önce İçkili Yer Bölgesi tespit edilen Belen ve Menekşe Mahallelerinde yeni eğitim kurumlarının yer alması nedeniyle İçkili Yer Bölgesinden çıkartılmasına dair 14.06.2019 tarihli raporlarının görüşülmesi

    

   2-Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk ve Tarife Komisyonu tarafından hazırlanan Çevre ve Temizlik Vergisi Bina Derecelerinin Tespitine dair 17.06.2019 tarihli raporun görüşülmesi

    

   3-İmar Komisyonu tarafından Seydikemer İlçesinde İmar Uygulamasından çıkacak olan İmar Yollarından bir tanesine Merhum Alparslan TÜRKEŞ’in isminin verilmesine dair Meclis üyeleri Yusuf BAĞIRCI, Mustafa TANIR ve Zeki YANATMA’nın vermiş oldukları 11.06.2019 tarihli ve 3091 sayılı yazılı önergeye istinaden hazırlanan 20.06.2019 tarihli raporun görüşülmesi

    

   4-Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait Muğla İl Sağlık Müdürlüğünden ihtiyaç fazlası ekonomik ömrünü tamamlamış 1 adet Ambulans talep edilmesine dair 19.06.2019 tarih ve 5168 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   5- Muğla Kadastro İl Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Çobanlar ve Çaltıözü Mahallelerinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 22. Maddesinin (a) bendi gereği yapılacak olan Kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere 6’şar adet bilirkişi seçilmesine ilişkin 21.06.2019 tarihli ve 2719538 sayılı yazısının görüşülmesi

    

   6-5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 20.maddesi gereği 2019 yılı Eylül ayındaki meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesinin görüşülmesi 

    

   Kapanış

   Dağıtım: Meclis Üyeleri

  • 11-Haziran.doc indir

    

    İLAN

   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

    

    

   Belediye Meclisi’nin 2019 Yılı Haziran Ayı Toplantısı aşağıdaki gündem uyarınca 11 Haziran 2019 Salı günü saat 14:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

               İlgililere ve sayın halkımıza duyurulur.

    

    

    

         GÜNDEM                                  :

    

    

   *Açılış ve yoklama yapılması

    

   *07/05/2019 tarihinde yapılan 2019 Yılı Mayıs Ayı Olağan meclis toplantısına ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

    

   1-Zabıta Müdürlüğüne ait İlçemiz sınırları içerisinde daha önce İçkili Yer Bölgesi tespit edilen Belen ve Menekşe Mahallelerinde yeni eğitim kurumlarının yer alması nedeniyle İçkili Yer Bölgesinden çıkartılmasına dair 03.05.2019 tarihli ve 3668 sayılı müzekkerenin görüşülmesi

    

   2-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan Seydikemer İlçesi Gerişburnu Mahallesi 308 ada 6 Parsel’de bulunan Belediyemize ait toplamda 500,00 m² olan taşınmazın Hüseyin KARAÇELİK adlı kişi tarafından 308 m²’lik kısmının satın alınmak istendiğine dair 14.05.2019 tarihli raporun görüşülmesi

    

   3-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait YOİKK (Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu) Uygulamalarına dair İlan ve Reklam Vergisi İle Çevre Temizlik Vergisi ödeme dönemlerinin görüşülmesine ilişkin 08.05.2019 tarihli ve 3877 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait 5393 Sayılı Belediye Yasasının 49.maddesi gereğince Belediye Norm Kadrosunda münhal bulunan Özel Kalem Müdürlüğüne Hasan ÇETİN’in atanması ile ilgili belediye meclisine bilgi verilmesine dair 27.05.2019 tarihli ve 4597 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi 

    

   5-İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Gerişburnu Mahallesi 385 Adaya ilişkin (İbadet Alanı-Cami) Planı Değişikliği ile ilgili 31.05.2019 tarihli ve 4791 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi.

    

   6-5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 20.maddesi gereği 2019 yılı Haziran ayındaki meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesinin görüşülmesi 

    

   Kapanış

   Dağıtım: Meclis Üyeleri

   Seydikemer Belediye Başkanlığı

    

  • 11-Mayıs.doc indir

    

    İLAN

   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

    

    

   Belediye Meclisi’nin 2019 Yılı Mayıs Ayı Toplantısı aşağıdaki gündem uyarınca 7 Mayıs 2019 Salı günü saat 14:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

                İlgililere ve sayın halkımıza duyurulur. 

         GÜNDEM                          :

    

   *Açılış ve yoklama yapılması

   *15/04/2019 tarihinde yapılan 2019 Yılı Nisan Ayı Olağan meclis toplantısına ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

    

   1-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/64 maddeleri ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi gereği 2018 Mali Yılı Gelir Gider Kesin Hesabı ile ilgili 03.05.2019 tarih ve 3648 sayılı müzekkerenin görüşülmesi

    

   2-Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Belediyemize ait iki adet motosikletin taşıt olarak satılması ile ilgili 17.04.2019 tarihli ve 3189 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   3-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 5393 sayılı Belediye Yasasının 14.maddesi gereği sporu teşvik etmek amacıyla amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapılmasının ve yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere ödül verilmesine dair 11.04.2019 tarihli ve 3036 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   4-Yazı İşleri Müdürlüğünün 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.Maddesinin n fıkrası gereği ilçemiz sınırları içerisinde Eşen Mahallesinde bulunan şehit ailesinin ikamet ettiği sokağın adına “Şehit Adnan Ergen Sokağı” adının verilmesine dair 03.05.2019 tarihli ve 3651 sayılı müzekkerenin görüşülmesi

    

   5-5393 Sayılı Belediye Yasasının 15.maddesi gereği Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi

    

   6-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait 5393 Sayılı Belediye Yasasının 49.maddesi gereğince Belediye Norm Kadrosunda münhal bulunan Belediye Başkan Yardımcılığına Ramazan KAYNAK’ın atanması ile ilgili belediye meclisine bilgi verilmesine dair 30.04.2019 tarihli ve 3586 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   7-5393 Sayılı Belediye Yasasının 49.maddesi gereği Belediye Norm Kadrosunda münhal bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü kadrolarına asaleten, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü kadrosuna vekaleten yapılan atamalar ile ilgili belediye meclisine bilgi verilmesinin görüşülmesi 

    

   8-İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Seki Mahallesi, 3100 Parselde Enerji Nakil Hattı Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine dair 03.05.2019 tarihli ve 3667 müzekkerenin görüşülmesi

    

   9-Muğla Kadastro İl Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Bekçiler, Boğalar, Çaltılar, Doğanlar, Kayabaşı, Yayla Atlıdere ve Yayla Zorlar Mahallelerinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 22. Maddesinin (a) bendi gereği yapılacak olan Kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere 6’şar adet bilirkişi seçilmesine ilişkin 26.04.2019 tarihli ve 2007290 sayılı yazısının görüşülmesi

    10-Yazı İşleri Müdürlüğüne ait Belediye Meclis Üyeleri Yusuf BAĞIRCI, Mustafa TANIR ve Zeki YANATMA’nın Seydikemer Belediye Başkanlığına vermiş oldukları 15.04.2019 tarihli ve 1477,1478 ve 1481 dilekçe sayılı Adalet ve Kalkınma Partisi üyeliğinden istifa ettiklerine dair 03.05.2019 tarihli ve 3669 sayılı müzekkerenin görüşülmesi

    

   11-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Gerişburnu Mahallesi 308 ada 6 Parsel’de bulunan Belediyemize ait toplamda 500,00 m² olan taşınmazın Hüseyin KARAÇELİK adlı kişi tarafından 308 m²’lik kısmının satın alınmak istendiğine dair 03.05.2019 tarihli müzekkere ve eklerinin görüşülmesi

    

   12-5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 20.maddesi gereği 2019 yılı Haziran ayındaki meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesinin görüşülmesi 

    

   Kapanış

   Dağıtım: Meclis Üyeleri

    

   Seyidkemer Belediye Başkanlığı

    

  • 11-Nisan.docx indir

   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   34361325-105.02-E.3085

    

   12/04/2019

   Konu  :

   2019 Yılı Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

    

   BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNE

    

    

           5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. Maddesi “Belediye meclisi, seçim sonuçlarının ilanını takip eden besinci gün belediye başkanının başkanlığında kendiliğinden toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 15 Nisan 2019 Pazartesi günü saat 14.00’da belediye hizmet binasında toplanacaktır.
           Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

   G Ü N D E M:

   *Açılış ve yoklama yapılması

   *Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

   *05/03/2019 tarihinde yapılan 2019 Yılı Mart Ayı Olağan meclis toplantısına ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

    1- Yazı İşleri Müdürlüğünün 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi gereği gizli oylama ile 2 yıl görev yapmak üzere Meclis 1. ve 2. Başkan vekillerinin belirlenmesinin görüşülmesine dair 05.04.2019 tarihli ve 2945 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi
   2- Yazı İşleri Müdürlüğünün 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi gereği gizli oylama ile 2 yıl görev yapmak üzere Meclis 2 Asil 2 yedek Katip üyelerinin belirlenmesinin görüşülmesine dair 05.04.2019 tarihli ve 2944 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi
   3-Yazı İşleri Müdürlüğüne ait5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33. Maddesi gereği gizli oylama ile 1 görev yapmak üzere 2 adet Encümen Üyesi Seçiminin yapılması ile ilgili 05.04.2019 tarihli ve 2946 sayılı meclise havaleli müzekkerenin görüşülmesi
   4-Yazı İşleri Müdürlüğüne ait 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereği İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile kurulacak olan diğer ihtisas komisyonlarının tespit edilerek tespit edilen ihtisas komisyonlarının üye seçimlerinin yapılmasına ilişkin 05.04.2019 tarihli ve 2947 sayılı meclise havaleli müzekkeresinin görüşülmesi 

   5-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait5393 Sayılı Belediye Yasasının 56.maddesi gereği 01.01.2018-31.12.2018 dönemini kapsayan 2018 Yılı Faaliyet Raporuna dair 05.04.2019 tarihli ve 2936 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   6-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma yönetmeliğinin 22. maddesi gereği 05.04.2019 tarihli ve 2939 sayılı 2018 Mali Yılı Denetim Komisyon raporunun okunarak meclise bilgi verilmesi 

   7-Yazı İşleri Müdürlüğüne ait Belediyemizin üyesi olduğu Akdeniz Belediyeler Birliğine 2 asil 1 yedek üye seçilmesine dair 05.04.2019 tarihli ve 2948 sayılı müzekkerenin görüşülmesi 

   8-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait 6289 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ile 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu gereği belediyemizde çalışan memur ve sözleşmeli personele verilmekte olan Sosyal Denge Tazminatının ödenmeye devam edilmesi, yetkili sendika ile sözleşme imzalanması ve sendika haklarının karşılanması amacıyla Belediye Başkanı Yakup OTGÖZ’e  5 yıllığına yetki verilmesine dair 11.04.2019 tarih ve 3033 sayılı müzekkerenin görüşülmesi.  

   9-5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 20.maddesi gereği 2019 yılı Mayıs ayındaki meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesinin görüşülmesi 

   Kapanış

   Dağıtım: Seydikemer Belediye Meclis Üyeleri

    

    

   (e-İmzalıdır)
   Yakup OTGÖZ
   Belediye Başkanı

    

    

   *Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://uygulama.belediye.gov.tr/GeneleAcikSayfalar/Evrak/EvrakDogrulama/EvrakDogrulama.aspx adresine girerek(G7WIJ3-Y9PMS5-VAXeSg-AwFpbl-ivc3x1F6) kodunu yazınız.

    

   Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi No:32 Seydikemer / Muğla
   Telefon No: (252)656 10 75 Faks No: (252)656 25 55
   e-Posta: bilgi@seydikemer.bel.tr İnternet Adresi: http://www.seydikemer.bel.tr

   Bilgi için: Züleyha TANITMIŞ
   İŞÇİBAŞI
   Telefon No:114

    

    

    

    

    

  • 11-Mart.doc indir

   T.C

   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

   Yazı İşleri Müdürlüğü

    

    Sayı   :64884152-301.03-1929                                                                                                                                                                        01.03.2019

    Konu:2019 Yılı Mart Ayı Olağan

               Meclis toplantı gündemi

    

    

   Sayın;………………………

   Belediye Meclis Üyesi

    

    

            Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 05 Mart 2019 Salı günü Saat 14.00’de belediye hizmet binasında toplanacaktır.

            Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

    

                                                                                 Yakup OTGÖZ

                                                                                Belediye Başkanı

    

    

   G Ü N D E M:

    

   *Açılış

    

   *Yoklama yapılması

    

   *05/02/2019 tarihinde yapılan 2019 Yılı Şubat Ayı Olağan meclis toplantısına ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

    

   *Dilek ve Temenniler

    

   *Kapanış:

    

   *Dağıtım: Meclis Üyeleri

  • 11-Şubat.doc indir

    

    

   T.C

   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

   Yazı İşleri Müdürlüğü

    

    Sayı   :64884152-301.03-1117                                                                                                                                                                    01.02.2019

    Konu:2019 Yılı Şubat Ayı Olağan

               Meclis toplantı gündemi

   Sayın;………………………

   Belediye Meclis Üyesi

    

            Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 05 Şubat 2019 Salı günü Saat 14.00’de belediye hizmet binasında toplanacaktır.

            Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

    

                                               Mustafa KARAKUŞ

                                             Belediye Başkan V.

   G Ü N D E M:

    

   *Açılış

   *Yoklama yapılması

   *02/01/2019 tarihinde yapılan 2019 Yılı Ocak Ayı Olağan meclis toplantısına ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

    

   1-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan Seydikemer İlçesi Gerişburnu Mahallesi 282 Ada 11 Parsel’de bulunan toplamda 500,01 m² olan taşınmazın Belediyeye ait olan kısmının (254,01 m²) Saliha ALKAYA adlı kişi tarafından satın alınmak istendiğine dair 04.01.2019 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

    

   2-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan Seydikemer İlçesi Karadere Mahallesi Yoluç Mevkii 163 Ada 5 Parsel’de bulunan Belediyemize ait toplamda 1030,05 m² olan taşınmazın Serdar HAYITLI adlı kişi tarafından satın alınmak istendiğine dair 07.01.2019 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

   3-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan S.S. 47 nolu Kayadibi Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin İlçemiz Kayadibi Mahallesi Maşat Mevkiinde bulunan Belediyemize ait parselin dolmuş durağı olarak kullanılmak istediklerine dair 09.01.2018 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

    

   4-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait olan İlçemiz Çaltılar Mahallesi 3864 parselde bulunan 851,84 m² taşınmazın, 3865 parselde bulunan 981,09 m² taşınmazın, 3866 parselde bulunan 1.138,24 m² taşınmazın ve 3867 parselde bulunan 1.421,31 m² taşınmazın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bedelsiz olarak tahsis edilmesine ve Belediye Başkanına yetki verilmesine dair 30.01.2019 tarihli ve 1114 sayılı müzekkerenin görüşülmesi

    

   5-İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Ortaköy Mahallesi İlkokul ve Ortaokul Alanında Plan Değişikliği yapılmasına dair 01.02.2019 tarihli ve 1121 sayılı müzekkere ve eklerinin görüşülmesi

    

   6-İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesinde Planlama Bölgelerine ait etapların belirlenmesine ilişkin 01.02.2019 tarihli ve 1122 sayılı müzekkere ve eklerinin görüşülmesi

    

   7-5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 20.maddesi gereği 2019 yılı Mart ayındaki meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesinin görüşülmesi

    

   Kapanış:

    

   Dağıtım: Meclis Üyeleri

  • 11-Ocak.doc indir


    

    

   T.C

   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

   Yazı İşleri Müdürlüğü

    

    Sayı   :64884152-301.03-10713                                                                                                                                                                                                           28.12.2018

    Konu:2019 Yılı Ocak Ayı Olağan

               Meclis toplantı gündemi

   Sayın;………………………

   Belediye Meclis Üyesi

    

            Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 02 Ocak 2019 Çarşamba günü Saat 14.00’de belediye hizmet binasında toplanacaktır.

            Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

    

                                                        Yakup OTGÖZ

                                                      Belediye Başkanı

   G Ü N D E M:

    

   *Açılış

    

   *Yoklama yapılması

    

   *04/12/2018 tarihinde yapılan 2018 Yılı Aralık Ayı Olağan meclis toplantısına ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

    

   1-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan Seydikemer İlçesi Dodurga Mahallesi Bel Mevkii 144 Ada 12 Parsel’de bulunan Belediyemize ait toplamda 675,70 m² olan taşınmazın Aydın CANBUĞA adlı kişi tarafından satın alınmak istendiğine dair 11.12.2018 tarihli komisyon kararının görüşülmesi

    

   2-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan Seydikemer İlçesi Gölbent Mahallesi Boğazağzı Mevkii 2019 Parsel’de bulunan Belediyemize ait toplamda 4300,00 m² olan taşınmazın Asım DOĞAN adlı kişi tarafından satın alınmak istendiğine dair 12.12.2018 tarihli komisyon kararının görüşülmesi

    

   3-Hukuk ve Tarife Komisyonuna ait, 2019 Mali Yılı Seydikemer Belediyesi Evsel Katı Atık Ücret tarifesi ile ilgili 07.12.2018 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

    

   4-Yazı İşleri Müdürlüğüne ait 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi gereği Denetim Komisyonu oluşturulması ve üyelerinin belirlenmesi için seçim yapılması ile ilgili 28.12.2018 tarihli ve 10702 sayılı meclise havaleli müzekkerenin görüşülmesi

    

   5-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin 3. Fıkrası uyarınca 2019 Yılında kadro karşılığı Belediyemizde Sözleşmeli olarak çalışan personele ödenecek net ücretin tespit edilmesi ile ilgili 21.12.2018 tarihli ve 10403 sayılı meclise havaleli müzekkerenin görüşülmesi

    

   6-Zabıta Müdürlüğünün Belediyemiz Zabıta Hizmetlerinde fiilen çalışan Zabıta Personeline 2019 Yılında ödenecek olan Aylık Fazla Çalışma Ücretinin tespit edilmesi hakkındaki meclise havaleli 26.12.2018 tarihli ve 10609 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   7-Zabıta Müdürlüğüne ait 486 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkındaki Kanunun bazı maddelerini değiştiren 1608 Sayılı Yasanın 1.maddesi hükmü uyarınca tanzim edilen 2019 Yılına ait Seydikemer Belediyesi Zabıta Tembihnamesinin tespit edilmesi hakkındaki 26.12.2018 tarih ve 10608 sayılı meclise havaleli müzekkeresinin görüşülmesi

    

    

    

    

   8-Yazı İşleri Müdürlüğü’ne ait 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesi gereği Belediye Meclisi’nin 2019 Yılında izinli sayılacağı ayın tespit edilmesi hakkındaki meclise havaleli 28/12/2018 tarih ve 10703 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   9- Yazı işleri Müdürlüğüne ait Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri Huzur Hakkı ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili 28.12.2018 tarihli ve 10704 sayılı meclise havaleli müzekkerenin görüşülmesi

    

   10-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Gerişburnu Mahallesi 282 Ada 11 Parsel’de bulunan toplamda 500,01 m² olan ticari alandaki taşınmazın Belediyeye ait olan kısmının (254,01 m²) Saliha ALKAYA adlı kişi tarafından satın alınmak istendiğine dair 27.12.2018 tarihli ve 10675 sayılı müzekkere ve eklerinin görüşülmesi

    

   11-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Karadere Mahallesi Yoluç Mevkii 163 Ada 5 Parsel’de bulunan Belediyemize ait toplamda 1030,05 m² olan taşınmazın Serdar HAYITLI adlı kişi tarafından satın alınmak istendiğine dair 27.11.2018 tarihli ve 10676 sayılı müzekkere ve eklerinin görüşülmesi

   12-Yazı işleri Müdürlüğünün Belediye Meclisinin aylık toplantılarının yapılacağı gün ve saatin belirlenmesi ile ilgili 28.12.2018 tarih ve 10705 sayılı meclise havaleli müzekkerenin görüşülmesi

   Kapanış:

   Dağıtım: Meclis Üyeleri

    

    

    

 • 2018 Yılı

  • Ekim
  • Ekim
  • Eylül
  • Temmuz
  • Haziran
  • Mayıs
  • Nisan
  • Mart
  • Şubat
  • Ocak
  • Aralık
  • Kasım
  • 11-Ekim.doc indir

    

    T.C

   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

   Yazı İşleri Müdürlüğü

    

    Sayı   :64884152-301.03-8593                                                                                                     14.10.2019

    Konu :2019 Yılı Ekim Ayı Olağanüstü

               Meclis toplantı gündemi

    

   Sayın;………………………

   Belediye Meclis Üyesi

    

    

             5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesine eklenen 5675 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu İl Özel İdaresi Kanunu ve Belediye Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanunun 3.maddesi gereğince Belediye meclisimiz aşağıda bulunan konuları görüşmek üzere 16 Ekim 2019 Çarşamba günü Saat 14.00’de belediye hizmet binasında olağanüstü toplanacaktır.

             Belirtilen gün ve saatte belirtilen yerde hazır bulunmanızı rica ederim.   

    

    

              Yakup OTGÖZ

             Belediye Başkanı

    

                       G Ü N D E M:

   *Açılış ve yoklama yapılması

   *01/10/2019 tarihinde yapılan 2019 Yılı Eylül Ayı Olağan meclis toplantısına ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

    

   1-Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Seydikemer Belediyesine tahsis edilen bir adet aracın hibe olarak alınmasına dair Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait 14.10.2019 tarih ve 8590 Sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   2-Belediye Meclisinde Grubu bulunan Adalet ve Kalkınma Partisinin Grup Başkan Vekili Harun HIRA, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Yusuf BAĞIRCI, İyi Parti GRUP Başkan Vekili Uğur KARADON, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyesi Necati OCAK tarafından Barış Pınarı Hareketının desteklenmesi ile ilgili  14.10.2019 tarih ve 6340 sayılı dilekçesinin görüşülmesi


   Toplantı 2. Oturum Gündemi

    

   G Ü N D E M:


   *Açılış ve yoklama yapılması

   1-Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan 2020, 2021, 2022 Mali Yıllarının Seydikemer Belediyesi Bütçe Tasarısının görüşülmesine ilişkin meclise havaleli raporun görüşülmesi

   2-Hukuk ve Tarife Komisyonuna ait 2020 Mali Yılı Gelir ve Harçlarına ilişkin tarifelerin görülmesine dair meclise havaleli raporun görüşülmesi

   Kapanış
  • 11-Ekim.doc indir

    T.C

   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

   Yazı İşleri Müdürlüğü

    

    Sayı   :64884152-301.03-8162                                                                                                     27.09.2019

    Konu :2019 Yılı Ekim Ayı Olağan

               Meclis toplantı gündemi

   Sayın;………………………

   Belediye Meclis Üyesi

    

               Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 01 Ekim 2019 Salı günü Saat 14.00’de belediye hizmet binasında toplanacaktır.

            Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

              Yakup OTGÖZ

             Belediye Başkanı

    

   G Ü N D E M:

   *Açılış ve yoklama yapılması

   *03/09/2019 tarihinde yapılan 2019 Yılı Eylül Ayı Olağan meclis toplantısına ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

    

   1-İmar komisyonu tarafından hazırlanan İlçemiz Yayla Zorlar Mahallesi adresinde 1305 parsel ’de kayıtlı bulunan toplam 666,03 m², 1306 parsel ‘de kayıtlı bulunan toplam 1.306,90 m², 1307 parsel ‘de kayıtlı bulunan toplam 666,00 m² ve 1308 Parsel ’de kayıtlı bulunan toplamda 482,09 m² belediyeye ait taşınmazların Cemil DEVRİM tarafından talep edilmesine dair 12.09.2019 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

    

   2-İmar komisyonu tarafından hazırlanan İlçemiz Yayla Zorlar Mahallesi adresinde kayıtlı 1090 parselde kayıtlı bulunan toplamda 315,00 m², 1092 Parselde kayıtlı bulunan toplamda 587,00 m², 1305 parselde kayıtlı bulunan toplamda 666,03 m² belediyeye ait taşınmazların Ahmet ARSLAN tarafından talep edilmesine dair 12.09.2019 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

    

   3-İmar komisyonu tarafından hazırlanan İlçemiz Gölbent Mahallesi Yağcılar (Boğazağzı) mevkii adresinde kayıtlı 2718 parselde kayıtlı bulunan toplamda 1.032,00 m² belediyeye ait taşınmazın Abdullah METE tarafından talep edilmesine dair 12.09.2019 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

    

   4-Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait 1 adet Yol Süpürme Aracının teknik özellikleri belediyemiz iş ve hizmetlerini karşılayamadığı için satılması ile ilgili 05.09.2019 tarihli ve 7437 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   5-Mali Hizmetler Müdürlüğünün Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Seydikemer Merkez Müdürlüğünün Seki Mahallesinde bulunan Seki PTT şubesinin mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın kira süresini uzatmak istediklerine dair 10.09.2019 tarih ve 7563 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   6-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait İlçemiz Arsa Mahallesi Sorut Beleni mevkii adresinde kayıtlı 153 ada 1 parsel’de bulunan toplamda 728,31 m², 154 ada 1 parsel’de kayıtlı bulunan 1.400,33 m² Belediyeye ait taşınmazları Mehmet ELDEMİR tarafından satın alma talebine  ilişkin 10.09.2019 tarih ve 7562 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   7-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait İlçemiz Arsa Mahallesi Çamur mevkii adresinde kayıtlı 376 ada 1 parsel’de bulunan toplamda 2.663,74 m² Belediyeye ait taşınmazı Ümüt TOKLU tarafından satın alma talebine ilişkin 10.09.2019 tarih ve 7561 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi 

    

   8-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait İlçemiz Yayla Kınık Mahallesi Yellice mevkii adresinde kayıtlı 121 ada 14 parsel’de bulunan toplamda 1.180,75 m² Belediyeye ait taşınmazı Hüseyin ÇELİK tarafından satın alma talebine ilişkin 10.09.2019 tarih ve 7560 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   9-5393 Sayılı Belediye Yasasının 18.maddesinin ( m ) bendi gereği Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesine dair 13.09.2019 tarihli ve 7638 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   10-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait 2020 Yılı Performans Programının görüşülmesine ilişkin meclise havaleli 26.09.2019 tarihli ve 8119 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   11-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Seydikemer Belediyesi 2020 Mali Yılı Gelir ve Harçlarına ilişkin tarife Cetvelinin görüşülmesine dair meclise havaleli 26.09.2019 tarihli ve 8120 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   12-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Seydikemer Belediyesi 2020, 2021, 2022 Mali yıllarının Bütçesinin görüşülmesine ilişkin meclise havaleli 26.09.2019 tarihli ve 8090 sayılı müzekkeresinin ve eklerinin görüşülmesi

    

   13-Muğla Kadastro İl Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Arsa Mahallesinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 22. Maddesinin (a) bendi gereği yapılacak olan Kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi seçilmesine ilişkin 23.09.2019 tarihli ve 3681972 sayılı yazısının görüşülmesi

    

   14-Mali Hizmetler Müdürlüğünün Ziraat Bankası Seydikemer Şubesine ait Eşen Mahallesinde bulunan eski belediye Hizmet Binası önündeki yeşil alana 10 yıl süre ile ücretsiz ATM koyma talebine dair 26.09.2019 tarih ve 8121 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   15-Mali Hizmetler Müdürlüğünün Doğanlar Mahallesi 135 pafta 14 parselde kayıtlı bulunan Profesör Dr. Ali ÖZEK tarafından yaptırılarak Belediyemize devredilen Kültür Merkezinin tahsisinin kaldırılması ile ilgili 27.09.2019 tarih ve 8157 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   16-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait Belediye Başkan Yardımcısı ödeneğinin tespit edilmesine dair 27.09.2019 tarih ve 8156 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   17-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait 5393 Sayılı Belediye Yasasının 18.maddesi gereği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili 27.09.2019 tarih ve 8150 sayılı müzekkerenin görüşülmesi

    

   18-5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 20.maddesi gereği 2019 yılı Kasım ayındaki meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesinin görüşülmesi

   Kapanış

   Dağıtım: Meclis Üyeleri

  • 11-Eylül.pdf indir

   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   64884152-105.02-E.7270

    

   29/08/2019

   Konu  :

   2019 Yılı Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

    

   BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

    

            Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 03 Eylül 2019 Salı günü Saat 14.00’de belediye hizmet binasında toplanacaktır. 
           Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

   G Ü N D E M:

   *Açılış ve yoklama yapılması

   *02/07/2019 tarihinde yapılan 2019 Yılı Temmuz Ayı Olağan meclis toplantısına ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1-İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu tarafından hazırlanan İlçemiz sınırları içerisinde daha önce İçkili Yer Bölgesi tespit edilen Belen ve Menekşe Mahallelerinde yeni eğitim kurumlarının yer alması nedeniyle İçkili Yer Bölgesinden çıkartılmasına dair 05.07.2019 tarihli raporlarının görüşülmesi

   2-İmar komisyonu tarafından hazırlanan İlçemiz Gölbent Mahallesi sınırları içerisindeki meydan, cadde ve sokakların adlarının Gölbent Mahallesinde muhtarlık yapmış, mahalle halkının takdirini kazanmış, sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunmuş ve eğitime katkı sağlamış kişilerin geleceğe örnek olması adına isimlerinin verilmesine dair 10.07.2019 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

   3-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait İlçemiz Yayla Zorlar Mahallesi adresinde 1305 parsel ’de kayıtlı bulunan toplam 666,03 m², 1306 parsel ‘de kayıtlı bulunan toplam 1.306,90 m², 1307 parsel ‘de kayıtlı bulunan toplam 666,00 m² ve 1308 Parsel ’de kayıtlı bulunan toplamda 482,09 m² belediyeye ait taşınmazların Cemil DEVRİM tarafından talep edilmesine ilişkin 05.08.2019 tarihli ve 6732 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   4-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait İlçemiz Yayla Zorlar Mahallesi adresinde kayıtlı 1090 parselde kayıtlı bulunan toplamda 315,00 m², 1092 Parselde kayıtlı bulunan toplamda 587,00 m², 1305 parselde kayıtlı bulunan toplamda 666,03 m² belediyeye ait taşınmazların Ahmet ARSLAN tarafından talep edilmesine ilişkin 05.08.2019 tarihli ve 6733 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   5-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait İlçemiz Gölbent Mahallesi Yağcılar (Boğazağzı) mevkii adresinde kayıtlı 2718 parselde kayıtlı bulunan toplamda 1.032,00 m² belediyeye ait taşınmazın Abdullah METE tarafından talep edilmesine ilişkin 05.08.2019 tarihli ve 6734 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   6-Muğla Kadastro İl Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Yayla Yakacık Mahallesinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 22. Maddesinin (a) bendi gereği yapılacak olan Kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi seçilmesine ilişkin 20.08.2019 tarihli ve 3326570 sayılı yazısının görüşülmesi

   7-Zabıta Müdürlüğüne ait 5393 Sayılı Belediye Yasasının 18.maddesi gereği Zabıta Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 23.08.2019 tarih ve 7183 sayılı müzekkerenin görüşülmesi

   8-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün237 Sayılı Taşıt Kanununa göre Belediyemize 2 adet arazi veya otomobil alınmasına dair 28.08.2019 tarih ve 7233 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   9-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi ve 41.maddesi gereği Seydikemer Belediyesine ait 2020/2024 dönemine ait 5 yıllık Stratejik Planın görüşülmesi

   10-Mali Hizmetler Müdürlüğünün Doğanlar Mahallesi 135 pafta 14 parselde kayıtlı bulunan Profesör Dr. Ali ÖZEK tarafından yaptırılarak Belediyemize devredilen Kültür Merkezinin tahsisinin kaldırılması ile ilgili 29.08.2019 tarih ve 7267 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   11-5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 20.maddesi gereği 2019 yılı Ekim ayındaki meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesinin görüşülmesi 

   Kapanış

   Dağıtım: Meclis Üyeleri

    

    

   (e-İmzalıdır)
   Yakup OTGÖZ
   Belediye Başkanı

  • 11-Temmuz.doc indir

    T.C

   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

   Yazı İşleri Müdürlüğü

    

    Sayı   :64884152-301.03-5503                                                                                                     28.06.2019

    Konu :2019 Yılı Temmuz Ayı Olağan

               Meclis toplantı gündemi

    

   Sayın;………………………

   Belediye Meclis Üyesi

    

    

               Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 02 Temmuz 2019 Salı günü Saat 14.00’de belediye hizmet binasında toplanacaktır.

            Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

                                                                   Yakup OTGÖZ

                                                                 Belediye Başkanı

    

   G Ü N D E M:

    

   *Açılış ve yoklama yapılması

   *11/06/2019 tarihinde yapılan 2019 Yılı Haziran Ayı Olağan meclis toplantısına ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

    

   1-İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu tarafından hazırlanan İlçemiz sınırları içerisinde daha önce İçkili Yer Bölgesi tespit edilen Belen ve Menekşe Mahallelerinde yeni eğitim kurumlarının yer alması nedeniyle İçkili Yer Bölgesinden çıkartılmasına dair 14.06.2019 tarihli raporlarının görüşülmesi

    

   2-Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk ve Tarife Komisyonu tarafından hazırlanan Çevre ve Temizlik Vergisi Bina Derecelerinin Tespitine dair 17.06.2019 tarihli raporun görüşülmesi

    

   3-İmar Komisyonu tarafından Seydikemer İlçesinde İmar Uygulamasından çıkacak olan İmar Yollarından bir tanesine Merhum Alparslan TÜRKEŞ’in isminin verilmesine dair Meclis üyeleri Yusuf BAĞIRCI, Mustafa TANIR ve Zeki YANATMA’nın vermiş oldukları 11.06.2019 tarihli ve 3091 sayılı yazılı önergeye istinaden hazırlanan 20.06.2019 tarihli raporun görüşülmesi

    

   4-Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait Muğla İl Sağlık Müdürlüğünden ihtiyaç fazlası ekonomik ömrünü tamamlamış 1 adet Ambulans talep edilmesine dair 19.06.2019 tarih ve 5168 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   5- Muğla Kadastro İl Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Çobanlar ve Çaltıözü Mahallelerinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 22. Maddesinin (a) bendi gereği yapılacak olan Kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere 6’şar adet bilirkişi seçilmesine ilişkin 21.06.2019 tarihli ve 2719538 sayılı yazısının görüşülmesi

    

   6-5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 20.maddesi gereği 2019 yılı Eylül ayındaki meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesinin görüşülmesi 

    

   Kapanış

   Dağıtım: Meclis Üyeleri

  • 11-Haziran.doc indir

    

    İLAN

   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

    

    

   Belediye Meclisi’nin 2019 Yılı Haziran Ayı Toplantısı aşağıdaki gündem uyarınca 11 Haziran 2019 Salı günü saat 14:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

               İlgililere ve sayın halkımıza duyurulur.

    

    

    

         GÜNDEM                                  :

    

    

   *Açılış ve yoklama yapılması

    

   *07/05/2019 tarihinde yapılan 2019 Yılı Mayıs Ayı Olağan meclis toplantısına ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

    

   1-Zabıta Müdürlüğüne ait İlçemiz sınırları içerisinde daha önce İçkili Yer Bölgesi tespit edilen Belen ve Menekşe Mahallelerinde yeni eğitim kurumlarının yer alması nedeniyle İçkili Yer Bölgesinden çıkartılmasına dair 03.05.2019 tarihli ve 3668 sayılı müzekkerenin görüşülmesi

    

   2-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan Seydikemer İlçesi Gerişburnu Mahallesi 308 ada 6 Parsel’de bulunan Belediyemize ait toplamda 500,00 m² olan taşınmazın Hüseyin KARAÇELİK adlı kişi tarafından 308 m²’lik kısmının satın alınmak istendiğine dair 14.05.2019 tarihli raporun görüşülmesi

    

   3-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait YOİKK (Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu) Uygulamalarına dair İlan ve Reklam Vergisi İle Çevre Temizlik Vergisi ödeme dönemlerinin görüşülmesine ilişkin 08.05.2019 tarihli ve 3877 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait 5393 Sayılı Belediye Yasasının 49.maddesi gereğince Belediye Norm Kadrosunda münhal bulunan Özel Kalem Müdürlüğüne Hasan ÇETİN’in atanması ile ilgili belediye meclisine bilgi verilmesine dair 27.05.2019 tarihli ve 4597 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi 

    

   5-İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Gerişburnu Mahallesi 385 Adaya ilişkin (İbadet Alanı-Cami) Planı Değişikliği ile ilgili 31.05.2019 tarihli ve 4791 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi.

    

   6-5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 20.maddesi gereği 2019 yılı Haziran ayındaki meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesinin görüşülmesi 

    

   Kapanış

   Dağıtım: Meclis Üyeleri

   Seydikemer Belediye Başkanlığı

    

  • 11-Mayıs.doc indir

    

    İLAN

   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

    

    

   Belediye Meclisi’nin 2019 Yılı Mayıs Ayı Toplantısı aşağıdaki gündem uyarınca 7 Mayıs 2019 Salı günü saat 14:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

                İlgililere ve sayın halkımıza duyurulur. 

         GÜNDEM                          :

    

   *Açılış ve yoklama yapılması

   *15/04/2019 tarihinde yapılan 2019 Yılı Nisan Ayı Olağan meclis toplantısına ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

    

   1-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/64 maddeleri ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi gereği 2018 Mali Yılı Gelir Gider Kesin Hesabı ile ilgili 03.05.2019 tarih ve 3648 sayılı müzekkerenin görüşülmesi

    

   2-Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Belediyemize ait iki adet motosikletin taşıt olarak satılması ile ilgili 17.04.2019 tarihli ve 3189 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   3-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 5393 sayılı Belediye Yasasının 14.maddesi gereği sporu teşvik etmek amacıyla amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapılmasının ve yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere ödül verilmesine dair 11.04.2019 tarihli ve 3036 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   4-Yazı İşleri Müdürlüğünün 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.Maddesinin n fıkrası gereği ilçemiz sınırları içerisinde Eşen Mahallesinde bulunan şehit ailesinin ikamet ettiği sokağın adına “Şehit Adnan Ergen Sokağı” adının verilmesine dair 03.05.2019 tarihli ve 3651 sayılı müzekkerenin görüşülmesi

    

   5-5393 Sayılı Belediye Yasasının 15.maddesi gereği Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi

    

   6-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait 5393 Sayılı Belediye Yasasının 49.maddesi gereğince Belediye Norm Kadrosunda münhal bulunan Belediye Başkan Yardımcılığına Ramazan KAYNAK’ın atanması ile ilgili belediye meclisine bilgi verilmesine dair 30.04.2019 tarihli ve 3586 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   7-5393 Sayılı Belediye Yasasının 49.maddesi gereği Belediye Norm Kadrosunda münhal bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü kadrolarına asaleten, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü kadrosuna vekaleten yapılan atamalar ile ilgili belediye meclisine bilgi verilmesinin görüşülmesi 

    

   8-İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Seki Mahallesi, 3100 Parselde Enerji Nakil Hattı Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine dair 03.05.2019 tarihli ve 3667 müzekkerenin görüşülmesi

    

   9-Muğla Kadastro İl Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Bekçiler, Boğalar, Çaltılar, Doğanlar, Kayabaşı, Yayla Atlıdere ve Yayla Zorlar Mahallelerinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 22. Maddesinin (a) bendi gereği yapılacak olan Kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere 6’şar adet bilirkişi seçilmesine ilişkin 26.04.2019 tarihli ve 2007290 sayılı yazısının görüşülmesi

    10-Yazı İşleri Müdürlüğüne ait Belediye Meclis Üyeleri Yusuf BAĞIRCI, Mustafa TANIR ve Zeki YANATMA’nın Seydikemer Belediye Başkanlığına vermiş oldukları 15.04.2019 tarihli ve 1477,1478 ve 1481 dilekçe sayılı Adalet ve Kalkınma Partisi üyeliğinden istifa ettiklerine dair 03.05.2019 tarihli ve 3669 sayılı müzekkerenin görüşülmesi

    

   11-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Gerişburnu Mahallesi 308 ada 6 Parsel’de bulunan Belediyemize ait toplamda 500,00 m² olan taşınmazın Hüseyin KARAÇELİK adlı kişi tarafından 308 m²’lik kısmının satın alınmak istendiğine dair 03.05.2019 tarihli müzekkere ve eklerinin görüşülmesi

    

   12-5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 20.maddesi gereği 2019 yılı Haziran ayındaki meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesinin görüşülmesi 

    

   Kapanış

   Dağıtım: Meclis Üyeleri

    

   Seyidkemer Belediye Başkanlığı

    

  • 11-Nisan.docx indir

   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   34361325-105.02-E.3085

    

   12/04/2019

   Konu  :

   2019 Yılı Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

    

   BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNE

    

    

           5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. Maddesi “Belediye meclisi, seçim sonuçlarının ilanını takip eden besinci gün belediye başkanının başkanlığında kendiliğinden toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 15 Nisan 2019 Pazartesi günü saat 14.00’da belediye hizmet binasında toplanacaktır.
           Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

   G Ü N D E M:

   *Açılış ve yoklama yapılması

   *Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

   *05/03/2019 tarihinde yapılan 2019 Yılı Mart Ayı Olağan meclis toplantısına ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

    1- Yazı İşleri Müdürlüğünün 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi gereği gizli oylama ile 2 yıl görev yapmak üzere Meclis 1. ve 2. Başkan vekillerinin belirlenmesinin görüşülmesine dair 05.04.2019 tarihli ve 2945 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi
   2- Yazı İşleri Müdürlüğünün 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi gereği gizli oylama ile 2 yıl görev yapmak üzere Meclis 2 Asil 2 yedek Katip üyelerinin belirlenmesinin görüşülmesine dair 05.04.2019 tarihli ve 2944 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi
   3-Yazı İşleri Müdürlüğüne ait5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33. Maddesi gereği gizli oylama ile 1 görev yapmak üzere 2 adet Encümen Üyesi Seçiminin yapılması ile ilgili 05.04.2019 tarihli ve 2946 sayılı meclise havaleli müzekkerenin görüşülmesi
   4-Yazı İşleri Müdürlüğüne ait 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereği İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile kurulacak olan diğer ihtisas komisyonlarının tespit edilerek tespit edilen ihtisas komisyonlarının üye seçimlerinin yapılmasına ilişkin 05.04.2019 tarihli ve 2947 sayılı meclise havaleli müzekkeresinin görüşülmesi 

   5-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait5393 Sayılı Belediye Yasasının 56.maddesi gereği 01.01.2018-31.12.2018 dönemini kapsayan 2018 Yılı Faaliyet Raporuna dair 05.04.2019 tarihli ve 2936 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   6-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma yönetmeliğinin 22. maddesi gereği 05.04.2019 tarihli ve 2939 sayılı 2018 Mali Yılı Denetim Komisyon raporunun okunarak meclise bilgi verilmesi 

   7-Yazı İşleri Müdürlüğüne ait Belediyemizin üyesi olduğu Akdeniz Belediyeler Birliğine 2 asil 1 yedek üye seçilmesine dair 05.04.2019 tarihli ve 2948 sayılı müzekkerenin görüşülmesi 

   8-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait 6289 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ile 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu gereği belediyemizde çalışan memur ve sözleşmeli personele verilmekte olan Sosyal Denge Tazminatının ödenmeye devam edilmesi, yetkili sendika ile sözleşme imzalanması ve sendika haklarının karşılanması amacıyla Belediye Başkanı Yakup OTGÖZ’e  5 yıllığına yetki verilmesine dair 11.04.2019 tarih ve 3033 sayılı müzekkerenin görüşülmesi.  

   9-5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 20.maddesi gereği 2019 yılı Mayıs ayındaki meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesinin görüşülmesi 

   Kapanış

   Dağıtım: Seydikemer Belediye Meclis Üyeleri

    

    

   (e-İmzalıdır)
   Yakup OTGÖZ
   Belediye Başkanı

    

    

   *Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://uygulama.belediye.gov.tr/GeneleAcikSayfalar/Evrak/EvrakDogrulama/EvrakDogrulama.aspx adresine girerek(G7WIJ3-Y9PMS5-VAXeSg-AwFpbl-ivc3x1F6) kodunu yazınız.

    

   Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi No:32 Seydikemer / Muğla
   Telefon No: (252)656 10 75 Faks No: (252)656 25 55
   e-Posta: bilgi@seydikemer.bel.tr İnternet Adresi: http://www.seydikemer.bel.tr

   Bilgi için: Züleyha TANITMIŞ
   İŞÇİBAŞI
   Telefon No:114

    

    

    

    

    

  • 11-Mart.doc indir

   T.C

   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

   Yazı İşleri Müdürlüğü

    

    Sayı   :64884152-301.03-1929                                                                                                                                                                        01.03.2019

    Konu:2019 Yılı Mart Ayı Olağan

               Meclis toplantı gündemi

    

    

   Sayın;………………………

   Belediye Meclis Üyesi

    

    

            Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 05 Mart 2019 Salı günü Saat 14.00’de belediye hizmet binasında toplanacaktır.

            Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

    

                                                                                 Yakup OTGÖZ

                                                                                Belediye Başkanı

    

    

   G Ü N D E M:

    

   *Açılış

    

   *Yoklama yapılması

    

   *05/02/2019 tarihinde yapılan 2019 Yılı Şubat Ayı Olağan meclis toplantısına ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

    

   *Dilek ve Temenniler

    

   *Kapanış:

    

   *Dağıtım: Meclis Üyeleri

  • 11-Şubat.doc indir

    

    

   T.C

   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

   Yazı İşleri Müdürlüğü

    

    Sayı   :64884152-301.03-1117                                                                                                                                                                    01.02.2019

    Konu:2019 Yılı Şubat Ayı Olağan

               Meclis toplantı gündemi

   Sayın;………………………

   Belediye Meclis Üyesi

    

            Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 05 Şubat 2019 Salı günü Saat 14.00’de belediye hizmet binasında toplanacaktır.

            Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

    

                                               Mustafa KARAKUŞ

                                             Belediye Başkan V.

   G Ü N D E M:

    

   *Açılış

   *Yoklama yapılması

   *02/01/2019 tarihinde yapılan 2019 Yılı Ocak Ayı Olağan meclis toplantısına ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

    

   1-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan Seydikemer İlçesi Gerişburnu Mahallesi 282 Ada 11 Parsel’de bulunan toplamda 500,01 m² olan taşınmazın Belediyeye ait olan kısmının (254,01 m²) Saliha ALKAYA adlı kişi tarafından satın alınmak istendiğine dair 04.01.2019 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

    

   2-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan Seydikemer İlçesi Karadere Mahallesi Yoluç Mevkii 163 Ada 5 Parsel’de bulunan Belediyemize ait toplamda 1030,05 m² olan taşınmazın Serdar HAYITLI adlı kişi tarafından satın alınmak istendiğine dair 07.01.2019 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

   3-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan S.S. 47 nolu Kayadibi Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin İlçemiz Kayadibi Mahallesi Maşat Mevkiinde bulunan Belediyemize ait parselin dolmuş durağı olarak kullanılmak istediklerine dair 09.01.2018 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

    

   4-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait olan İlçemiz Çaltılar Mahallesi 3864 parselde bulunan 851,84 m² taşınmazın, 3865 parselde bulunan 981,09 m² taşınmazın, 3866 parselde bulunan 1.138,24 m² taşınmazın ve 3867 parselde bulunan 1.421,31 m² taşınmazın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bedelsiz olarak tahsis edilmesine ve Belediye Başkanına yetki verilmesine dair 30.01.2019 tarihli ve 1114 sayılı müzekkerenin görüşülmesi

    

   5-İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Ortaköy Mahallesi İlkokul ve Ortaokul Alanında Plan Değişikliği yapılmasına dair 01.02.2019 tarihli ve 1121 sayılı müzekkere ve eklerinin görüşülmesi

    

   6-İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesinde Planlama Bölgelerine ait etapların belirlenmesine ilişkin 01.02.2019 tarihli ve 1122 sayılı müzekkere ve eklerinin görüşülmesi

    

   7-5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 20.maddesi gereği 2019 yılı Mart ayındaki meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesinin görüşülmesi

    

   Kapanış:

    

   Dağıtım: Meclis Üyeleri

  • 11-Ocak.doc indir


    

    

   T.C

   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

   Yazı İşleri Müdürlüğü

    

    Sayı   :64884152-301.03-10713                                                                                                                                                                                                           28.12.2018

    Konu:2019 Yılı Ocak Ayı Olağan

               Meclis toplantı gündemi

   Sayın;………………………

   Belediye Meclis Üyesi

    

            Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 02 Ocak 2019 Çarşamba günü Saat 14.00’de belediye hizmet binasında toplanacaktır.

            Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

    

                                                        Yakup OTGÖZ

                                                      Belediye Başkanı

   G Ü N D E M:

    

   *Açılış

    

   *Yoklama yapılması

    

   *04/12/2018 tarihinde yapılan 2018 Yılı Aralık Ayı Olağan meclis toplantısına ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

    

   1-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan Seydikemer İlçesi Dodurga Mahallesi Bel Mevkii 144 Ada 12 Parsel’de bulunan Belediyemize ait toplamda 675,70 m² olan taşınmazın Aydın CANBUĞA adlı kişi tarafından satın alınmak istendiğine dair 11.12.2018 tarihli komisyon kararının görüşülmesi

    

   2-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan Seydikemer İlçesi Gölbent Mahallesi Boğazağzı Mevkii 2019 Parsel’de bulunan Belediyemize ait toplamda 4300,00 m² olan taşınmazın Asım DOĞAN adlı kişi tarafından satın alınmak istendiğine dair 12.12.2018 tarihli komisyon kararının görüşülmesi

    

   3-Hukuk ve Tarife Komisyonuna ait, 2019 Mali Yılı Seydikemer Belediyesi Evsel Katı Atık Ücret tarifesi ile ilgili 07.12.2018 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

    

   4-Yazı İşleri Müdürlüğüne ait 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi gereği Denetim Komisyonu oluşturulması ve üyelerinin belirlenmesi için seçim yapılması ile ilgili 28.12.2018 tarihli ve 10702 sayılı meclise havaleli müzekkerenin görüşülmesi

    

   5-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin 3. Fıkrası uyarınca 2019 Yılında kadro karşılığı Belediyemizde Sözleşmeli olarak çalışan personele ödenecek net ücretin tespit edilmesi ile ilgili 21.12.2018 tarihli ve 10403 sayılı meclise havaleli müzekkerenin görüşülmesi

    

   6-Zabıta Müdürlüğünün Belediyemiz Zabıta Hizmetlerinde fiilen çalışan Zabıta Personeline 2019 Yılında ödenecek olan Aylık Fazla Çalışma Ücretinin tespit edilmesi hakkındaki meclise havaleli 26.12.2018 tarihli ve 10609 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   7-Zabıta Müdürlüğüne ait 486 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkındaki Kanunun bazı maddelerini değiştiren 1608 Sayılı Yasanın 1.maddesi hükmü uyarınca tanzim edilen 2019 Yılına ait Seydikemer Belediyesi Zabıta Tembihnamesinin tespit edilmesi hakkındaki 26.12.2018 tarih ve 10608 sayılı meclise havaleli müzekkeresinin görüşülmesi

    

    

    

    

   8-Yazı İşleri Müdürlüğü’ne ait 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesi gereği Belediye Meclisi’nin 2019 Yılında izinli sayılacağı ayın tespit edilmesi hakkındaki meclise havaleli 28/12/2018 tarih ve 10703 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   9- Yazı işleri Müdürlüğüne ait Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri Huzur Hakkı ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili 28.12.2018 tarihli ve 10704 sayılı meclise havaleli müzekkerenin görüşülmesi

    

   10-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Gerişburnu Mahallesi 282 Ada 11 Parsel’de bulunan toplamda 500,01 m² olan ticari alandaki taşınmazın Belediyeye ait olan kısmının (254,01 m²) Saliha ALKAYA adlı kişi tarafından satın alınmak istendiğine dair 27.12.2018 tarihli ve 10675 sayılı müzekkere ve eklerinin görüşülmesi

    

   11-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Karadere Mahallesi Yoluç Mevkii 163 Ada 5 Parsel’de bulunan Belediyemize ait toplamda 1030,05 m² olan taşınmazın Serdar HAYITLI adlı kişi tarafından satın alınmak istendiğine dair 27.11.2018 tarihli ve 10676 sayılı müzekkere ve eklerinin görüşülmesi

   12-Yazı işleri Müdürlüğünün Belediye Meclisinin aylık toplantılarının yapılacağı gün ve saatin belirlenmesi ile ilgili 28.12.2018 tarih ve 10705 sayılı meclise havaleli müzekkerenin görüşülmesi

   Kapanış:

   Dağıtım: Meclis Üyeleri

    

    

    

  • 10-Aralık.doc indir

   T.C

   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

   Yazı İşleri Müdürlüğü

    

    Sayı   :64884152-301.03-9700                                                                                                                           30.11.2018

    Konu :2018 Yılı Aralık Ayı Olağan

               Meclis toplantı gündemi

    

   Sayın;………………………

   Belediye Meclis Üyesi

    

            Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 04 Aralık 2018 Salı günü Saat 14.00’de belediye hizmet binasında toplanacaktır.

            Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

    

                                                                        Yakup OTGÖZ

                                                                      Belediye Başkanı

    

    

    

   G Ü N D E M:

    

   *Açılış

   *Yoklama yapılması

   *06/11/2018 tarihinde yapılan 2018 Yılı Kasım ayı olağan meclis toplantısına ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

    

   1-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan Seydikemer İlçesi Gerişburnu Mahallesi 324 Ada 4 Parsel’de bulunan toplamda 1024,82 m² olan ticari alandaki taşınmazın Belediyeye ait olan kısmının (76,99 m² ) Ramazan ÖZ adlı kişi tarafından satın alınmak istendiğine dair 12.11.2018 tarihli komisyon kararının görüşülmesi

    

   2-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Dodurga Mahallesi Bel Mevkii 144 Ada 12 Parsel’de bulunan Belediyemize ait toplamda 675,70 m² olan taşınmazın Aydın CANBUĞA adlı kişi tarafından satın alınmak istendiğine dair 27.11.2018 tarihli ve 9594 sayılı müzekkere ve eklerinin görüşülmesi

    

   3-Fen İşleri Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Cumhuriyet ve Menekşe Mahallesi sınırları içerisinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında 022C-13A-1B, 022C-13A-2A ve 022C-13A-2D paftaları içinde Eşen Çayının her iki yakasında yer alan Bisiklet ve Yürüyüş Yolu güzergahı olarak planlanan alanda belirtilen hibe desteğinin alınabilmesi için projelendirilecek alanın belediyemiz tarafından yapılacak İmar planı revizyonu ile bisiklet yolu ve yaya yolu olarak imar planlarına işletilmesi ile ilgili taahhüt verilmesi konusunun görüşülmesine dair 30.11.2018 tarihli ve 9696 sayılı müzekkerenin görüşülmesi

    

   4-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Seydikemer Belediyesi 2019 Mali Yılı Evsel Katı Atık Ücret tarifesinin görüşülmesine dair 30.11.2018 tarihli ve 9703 sayılı müzekkerenin görüşülmesi

    

   5-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Gölbent Mahallesi Boğazağzı Mevkii 2019 Parsel’de bulunan Belediyemize ait toplamda 4300,00 m² olan taşınmazın Asım DOĞAN adlı kişi tarafından satın alınmak istendiğine dair 30.11.2018 tarihli ve 9721 sayılı müzekkere ve eklerinin görüşülmesi

    

   6-5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 20.maddesi gereği 2019 yılı Ocak ayındaki meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesinin görüşülmesi

    

   *Kapanış  

  • 10-Kasım.doc indir

    T.C

   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

   Yazı İşleri Müdürlüğü

    

    Sayı   :64884152-301.03-8824                                                                                                                                         02.11.2018

    Konu :2018 Yılı Kasım Ayı Olağan

               Meclis toplantı gündemi

    

   Sayın;………………………

   Belediye Meclis Üyesi

    

            Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 06 Kasım 2018 Salı günü Saat 14.00’de belediye hizmet binasında toplanacaktır.

            Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

    

                                                 Durmuş ÇETİNKAYA

                                               Belediye Başkan Vekili

    

   G Ü N D E M:

   *Açılış

   *Yoklama yapılması

   *02/10/2018 tarihinde yapılan 2018 Yılı Ekim ayı olağan meclis toplantısına ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1- Hukuk ve Tarife Komisyonuna ait 2019 Mali Yılı Gelir ve Harçlarına İlişkin tarifelerin görülmesine dair meclise havaleli 08.10.2018 tarihli raporun görüşülmesi

   2-Plan ve Bütçe Komisyonuna ait 2019 Mali Yılı Seydikemer Belediyesi Bütçesinin görüşülmesine ilişkin 08.10.2018 tarihli meclise havaleli raporun görüşülmesi

   3-Plan ve Bütçe Komisyonuna ait 2019 Mali Yılı Seydikemer Belediyesi Performans Programının görüşülmesine ilişkin meclise havaleli 08.10.2018 tarihli raporun görüşülmesi

   4-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan Seydikemer İlçesi Kadıköy Mahallesi 210 ada 2 Parselde bulunan toplamda 459,93 m²’lik alanda bulunan taşınmazın 47,58 m²’lik kısmının Mustafa CİVAN adlı kişi tarafından satın alınmak istendiğine dair 09.10.2018 tarihli komisyon kararının görüşülmesi

   5-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan İlçemiz Gerişburnu Mahallesi 277 ada 2 Parsel’de bulunan toplamda 405,01 m² olan taşınmazın belediyemize ait 266,00 m²’lik kısmının Julie TILKE’nin Vekili Yücer BÖREKÇİ adlı kişi tarafından satın alınmak istendiğine dair 08.10.2018 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

   6-İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan notlarında değişiklik yapılmasına dair 01.11.2018 tarihli ve 8800 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   7-İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Uğurlu Mahallesinde O22-C4 pafta numaralı alanda “Engelsiz Yaşam Merkezi Alanı” olarak 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında değişiklik yapılması talebine dair 31.10.2018 tarih ve 8767 sayılı müzekkere ve eklerinin görüşülmesi

   8-İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Muğla İl Sağlık Müdürlüğüne hastane yapılması için tahsisi uygun görülen Seydikemer İlçesi Gerişburnu Mahallesi Yapraktepe Serisi 356/328 Nolu bölümlere ait 6 Hektarlık alana hastane yapılmasına ilişkin hastane alanı plan hükmü tadilatı yapılmasına dair 31.10.2018 tarihli ve 8766 sayılı müzekkere ve eklerinin görüşülmesi

   9-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Gerişburnu Mahallesi 324 Ada 4 Parsel’de bulunan toplamda 1024,82 m² olan ticari alandaki taşınmazın Belediyeye ait olan kısmının (76,99 m² ) Ramazan ÖZ adlı kişi tarafından satın alınmak istendiğine dair 02.11.2018 tarihli ve 8825 sayılı müzekkere ve eklerinin görüşülmesi

   10-5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 20.maddesi gereği 2018 yılı Aralık ayındaki meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesinin görüşülmesi

    

   *Kapanış  

 • 2017 Yılı

  • Ekim
  • 11-Ekim.doc indir

    

    T.C

   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

   Yazı İşleri Müdürlüğü

    

    Sayı   :64884152-301.03-8593                                                                                                     14.10.2019

    Konu :2019 Yılı Ekim Ayı Olağanüstü

               Meclis toplantı gündemi

    

   Sayın;………………………

   Belediye Meclis Üyesi

    

    

             5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesine eklenen 5675 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu İl Özel İdaresi Kanunu ve Belediye Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanunun 3.maddesi gereğince Belediye meclisimiz aşağıda bulunan konuları görüşmek üzere 16 Ekim 2019 Çarşamba günü Saat 14.00’de belediye hizmet binasında olağanüstü toplanacaktır.

             Belirtilen gün ve saatte belirtilen yerde hazır bulunmanızı rica ederim.   

    

    

              Yakup OTGÖZ

             Belediye Başkanı

    

                       G Ü N D E M:

   *Açılış ve yoklama yapılması

   *01/10/2019 tarihinde yapılan 2019 Yılı Eylül Ayı Olağan meclis toplantısına ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

    

   1-Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Seydikemer Belediyesine tahsis edilen bir adet aracın hibe olarak alınmasına dair Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait 14.10.2019 tarih ve 8590 Sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   2-Belediye Meclisinde Grubu bulunan Adalet ve Kalkınma Partisinin Grup Başkan Vekili Harun HIRA, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Yusuf BAĞIRCI, İyi Parti GRUP Başkan Vekili Uğur KARADON, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyesi Necati OCAK tarafından Barış Pınarı Hareketının desteklenmesi ile ilgili  14.10.2019 tarih ve 6340 sayılı dilekçesinin görüşülmesi


   Toplantı 2. Oturum Gündemi

    

   G Ü N D E M:


   *Açılış ve yoklama yapılması

   1-Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan 2020, 2021, 2022 Mali Yıllarının Seydikemer Belediyesi Bütçe Tasarısının görüşülmesine ilişkin meclise havaleli raporun görüşülmesi

   2-Hukuk ve Tarife Komisyonuna ait 2020 Mali Yılı Gelir ve Harçlarına ilişkin tarifelerin görülmesine dair meclise havaleli raporun görüşülmesi

   Kapanış
 • 2016 Yılı

 • 2015 Yılı

 • 2014 Yılı