• 2019 Yılı

  • Temmuz
  • Haziran
  • Mayıs
  • Nisan
  • Mart
  • Şubat
  • Ocak
  • 11-Temmuz.doc indir

    T.C

   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

   Yazı İşleri Müdürlüğü

    

    Sayı   :64884152-301.03-5503                                                                                                     28.06.2019

    Konu :2019 Yılı Temmuz Ayı Olağan

               Meclis toplantı gündemi

    

   Sayın;………………………

   Belediye Meclis Üyesi

    

    

               Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 02 Temmuz 2019 Salı günü Saat 14.00’de belediye hizmet binasında toplanacaktır.

            Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

                                                                   Yakup OTGÖZ

                                                                 Belediye Başkanı

    

   G Ü N D E M:

    

   *Açılış ve yoklama yapılması

   *11/06/2019 tarihinde yapılan 2019 Yılı Haziran Ayı Olağan meclis toplantısına ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

    

   1-İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu tarafından hazırlanan İlçemiz sınırları içerisinde daha önce İçkili Yer Bölgesi tespit edilen Belen ve Menekşe Mahallelerinde yeni eğitim kurumlarının yer alması nedeniyle İçkili Yer Bölgesinden çıkartılmasına dair 14.06.2019 tarihli raporlarının görüşülmesi

    

   2-Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk ve Tarife Komisyonu tarafından hazırlanan Çevre ve Temizlik Vergisi Bina Derecelerinin Tespitine dair 17.06.2019 tarihli raporun görüşülmesi

    

   3-İmar Komisyonu tarafından Seydikemer İlçesinde İmar Uygulamasından çıkacak olan İmar Yollarından bir tanesine Merhum Alparslan TÜRKEŞ’in isminin verilmesine dair Meclis üyeleri Yusuf BAĞIRCI, Mustafa TANIR ve Zeki YANATMA’nın vermiş oldukları 11.06.2019 tarihli ve 3091 sayılı yazılı önergeye istinaden hazırlanan 20.06.2019 tarihli raporun görüşülmesi

    

   4-Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait Muğla İl Sağlık Müdürlüğünden ihtiyaç fazlası ekonomik ömrünü tamamlamış 1 adet Ambulans talep edilmesine dair 19.06.2019 tarih ve 5168 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   5- Muğla Kadastro İl Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Çobanlar ve Çaltıözü Mahallelerinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 22. Maddesinin (a) bendi gereği yapılacak olan Kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere 6’şar adet bilirkişi seçilmesine ilişkin 21.06.2019 tarihli ve 2719538 sayılı yazısının görüşülmesi

    

   6-5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 20.maddesi gereği 2019 yılı Eylül ayındaki meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesinin görüşülmesi 

    

   Kapanış

   Dağıtım: Meclis Üyeleri

  • 11-Haziran.doc indir

    

    İLAN

   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

    

    

   Belediye Meclisi’nin 2019 Yılı Haziran Ayı Toplantısı aşağıdaki gündem uyarınca 11 Haziran 2019 Salı günü saat 14:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

               İlgililere ve sayın halkımıza duyurulur.

    

    

    

         GÜNDEM                                  :

    

    

   *Açılış ve yoklama yapılması

    

   *07/05/2019 tarihinde yapılan 2019 Yılı Mayıs Ayı Olağan meclis toplantısına ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

    

   1-Zabıta Müdürlüğüne ait İlçemiz sınırları içerisinde daha önce İçkili Yer Bölgesi tespit edilen Belen ve Menekşe Mahallelerinde yeni eğitim kurumlarının yer alması nedeniyle İçkili Yer Bölgesinden çıkartılmasına dair 03.05.2019 tarihli ve 3668 sayılı müzekkerenin görüşülmesi

    

   2-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan Seydikemer İlçesi Gerişburnu Mahallesi 308 ada 6 Parsel’de bulunan Belediyemize ait toplamda 500,00 m² olan taşınmazın Hüseyin KARAÇELİK adlı kişi tarafından 308 m²’lik kısmının satın alınmak istendiğine dair 14.05.2019 tarihli raporun görüşülmesi

    

   3-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait YOİKK (Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu) Uygulamalarına dair İlan ve Reklam Vergisi İle Çevre Temizlik Vergisi ödeme dönemlerinin görüşülmesine ilişkin 08.05.2019 tarihli ve 3877 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait 5393 Sayılı Belediye Yasasının 49.maddesi gereğince Belediye Norm Kadrosunda münhal bulunan Özel Kalem Müdürlüğüne Hasan ÇETİN’in atanması ile ilgili belediye meclisine bilgi verilmesine dair 27.05.2019 tarihli ve 4597 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi 

    

   5-İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Gerişburnu Mahallesi 385 Adaya ilişkin (İbadet Alanı-Cami) Planı Değişikliği ile ilgili 31.05.2019 tarihli ve 4791 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi.

    

   6-5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 20.maddesi gereği 2019 yılı Haziran ayındaki meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesinin görüşülmesi 

    

   Kapanış

   Dağıtım: Meclis Üyeleri

   Seydikemer Belediye Başkanlığı

    

  • 11-Mayıs.doc indir

    

    İLAN

   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

    

    

   Belediye Meclisi’nin 2019 Yılı Mayıs Ayı Toplantısı aşağıdaki gündem uyarınca 7 Mayıs 2019 Salı günü saat 14:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

                İlgililere ve sayın halkımıza duyurulur. 

         GÜNDEM                          :

    

   *Açılış ve yoklama yapılması

   *15/04/2019 tarihinde yapılan 2019 Yılı Nisan Ayı Olağan meclis toplantısına ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

    

   1-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/64 maddeleri ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi gereği 2018 Mali Yılı Gelir Gider Kesin Hesabı ile ilgili 03.05.2019 tarih ve 3648 sayılı müzekkerenin görüşülmesi

    

   2-Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Belediyemize ait iki adet motosikletin taşıt olarak satılması ile ilgili 17.04.2019 tarihli ve 3189 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   3-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 5393 sayılı Belediye Yasasının 14.maddesi gereği sporu teşvik etmek amacıyla amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapılmasının ve yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere ödül verilmesine dair 11.04.2019 tarihli ve 3036 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   4-Yazı İşleri Müdürlüğünün 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.Maddesinin n fıkrası gereği ilçemiz sınırları içerisinde Eşen Mahallesinde bulunan şehit ailesinin ikamet ettiği sokağın adına “Şehit Adnan Ergen Sokağı” adının verilmesine dair 03.05.2019 tarihli ve 3651 sayılı müzekkerenin görüşülmesi

    

   5-5393 Sayılı Belediye Yasasının 15.maddesi gereği Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi

    

   6-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait 5393 Sayılı Belediye Yasasının 49.maddesi gereğince Belediye Norm Kadrosunda münhal bulunan Belediye Başkan Yardımcılığına Ramazan KAYNAK’ın atanması ile ilgili belediye meclisine bilgi verilmesine dair 30.04.2019 tarihli ve 3586 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   7-5393 Sayılı Belediye Yasasının 49.maddesi gereği Belediye Norm Kadrosunda münhal bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü kadrolarına asaleten, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü kadrosuna vekaleten yapılan atamalar ile ilgili belediye meclisine bilgi verilmesinin görüşülmesi 

    

   8-İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Seki Mahallesi, 3100 Parselde Enerji Nakil Hattı Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine dair 03.05.2019 tarihli ve 3667 müzekkerenin görüşülmesi

    

   9-Muğla Kadastro İl Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Bekçiler, Boğalar, Çaltılar, Doğanlar, Kayabaşı, Yayla Atlıdere ve Yayla Zorlar Mahallelerinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 22. Maddesinin (a) bendi gereği yapılacak olan Kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere 6’şar adet bilirkişi seçilmesine ilişkin 26.04.2019 tarihli ve 2007290 sayılı yazısının görüşülmesi

    10-Yazı İşleri Müdürlüğüne ait Belediye Meclis Üyeleri Yusuf BAĞIRCI, Mustafa TANIR ve Zeki YANATMA’nın Seydikemer Belediye Başkanlığına vermiş oldukları 15.04.2019 tarihli ve 1477,1478 ve 1481 dilekçe sayılı Adalet ve Kalkınma Partisi üyeliğinden istifa ettiklerine dair 03.05.2019 tarihli ve 3669 sayılı müzekkerenin görüşülmesi

    

   11-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Gerişburnu Mahallesi 308 ada 6 Parsel’de bulunan Belediyemize ait toplamda 500,00 m² olan taşınmazın Hüseyin KARAÇELİK adlı kişi tarafından 308 m²’lik kısmının satın alınmak istendiğine dair 03.05.2019 tarihli müzekkere ve eklerinin görüşülmesi

    

   12-5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 20.maddesi gereği 2019 yılı Haziran ayındaki meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesinin görüşülmesi 

    

   Kapanış

   Dağıtım: Meclis Üyeleri

    

   Seyidkemer Belediye Başkanlığı

    

  • 11-Nisan.docx indir

   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   34361325-105.02-E.3085

    

   12/04/2019

   Konu  :

   2019 Yılı Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

    

   BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNE

    

    

           5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. Maddesi “Belediye meclisi, seçim sonuçlarının ilanını takip eden besinci gün belediye başkanının başkanlığında kendiliğinden toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 15 Nisan 2019 Pazartesi günü saat 14.00’da belediye hizmet binasında toplanacaktır.
           Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

   G Ü N D E M:

   *Açılış ve yoklama yapılması

   *Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

   *05/03/2019 tarihinde yapılan 2019 Yılı Mart Ayı Olağan meclis toplantısına ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

    1- Yazı İşleri Müdürlüğünün 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi gereği gizli oylama ile 2 yıl görev yapmak üzere Meclis 1. ve 2. Başkan vekillerinin belirlenmesinin görüşülmesine dair 05.04.2019 tarihli ve 2945 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi
   2- Yazı İşleri Müdürlüğünün 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi gereği gizli oylama ile 2 yıl görev yapmak üzere Meclis 2 Asil 2 yedek Katip üyelerinin belirlenmesinin görüşülmesine dair 05.04.2019 tarihli ve 2944 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi
   3-Yazı İşleri Müdürlüğüne ait5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33. Maddesi gereği gizli oylama ile 1 görev yapmak üzere 2 adet Encümen Üyesi Seçiminin yapılması ile ilgili 05.04.2019 tarihli ve 2946 sayılı meclise havaleli müzekkerenin görüşülmesi
   4-Yazı İşleri Müdürlüğüne ait 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereği İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile kurulacak olan diğer ihtisas komisyonlarının tespit edilerek tespit edilen ihtisas komisyonlarının üye seçimlerinin yapılmasına ilişkin 05.04.2019 tarihli ve 2947 sayılı meclise havaleli müzekkeresinin görüşülmesi 

   5-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait5393 Sayılı Belediye Yasasının 56.maddesi gereği 01.01.2018-31.12.2018 dönemini kapsayan 2018 Yılı Faaliyet Raporuna dair 05.04.2019 tarihli ve 2936 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   6-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma yönetmeliğinin 22. maddesi gereği 05.04.2019 tarihli ve 2939 sayılı 2018 Mali Yılı Denetim Komisyon raporunun okunarak meclise bilgi verilmesi 

   7-Yazı İşleri Müdürlüğüne ait Belediyemizin üyesi olduğu Akdeniz Belediyeler Birliğine 2 asil 1 yedek üye seçilmesine dair 05.04.2019 tarihli ve 2948 sayılı müzekkerenin görüşülmesi 

   8-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait 6289 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ile 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu gereği belediyemizde çalışan memur ve sözleşmeli personele verilmekte olan Sosyal Denge Tazminatının ödenmeye devam edilmesi, yetkili sendika ile sözleşme imzalanması ve sendika haklarının karşılanması amacıyla Belediye Başkanı Yakup OTGÖZ’e  5 yıllığına yetki verilmesine dair 11.04.2019 tarih ve 3033 sayılı müzekkerenin görüşülmesi.  

   9-5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 20.maddesi gereği 2019 yılı Mayıs ayındaki meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesinin görüşülmesi 

   Kapanış

   Dağıtım: Seydikemer Belediye Meclis Üyeleri

    

    

   (e-İmzalıdır)
   Yakup OTGÖZ
   Belediye Başkanı

    

    

   *Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://uygulama.belediye.gov.tr/GeneleAcikSayfalar/Evrak/EvrakDogrulama/EvrakDogrulama.aspx adresine girerek(G7WIJ3-Y9PMS5-VAXeSg-AwFpbl-ivc3x1F6) kodunu yazınız.

    

   Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi No:32 Seydikemer / Muğla
   Telefon No: (252)656 10 75 Faks No: (252)656 25 55
   e-Posta: bilgi@seydikemer.bel.tr İnternet Adresi: http://www.seydikemer.bel.tr

   Bilgi için: Züleyha TANITMIŞ
   İŞÇİBAŞI
   Telefon No:114

    

    

    

    

    

  • 11-Mart.doc indir

   T.C

   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

   Yazı İşleri Müdürlüğü

    

    Sayı   :64884152-301.03-1929                                                                                                                                                                        01.03.2019

    Konu:2019 Yılı Mart Ayı Olağan

               Meclis toplantı gündemi

    

    

   Sayın;………………………

   Belediye Meclis Üyesi

    

    

            Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 05 Mart 2019 Salı günü Saat 14.00’de belediye hizmet binasında toplanacaktır.

            Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

    

                                                                                 Yakup OTGÖZ

                                                                                Belediye Başkanı

    

    

   G Ü N D E M:

    

   *Açılış

    

   *Yoklama yapılması

    

   *05/02/2019 tarihinde yapılan 2019 Yılı Şubat Ayı Olağan meclis toplantısına ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

    

   *Dilek ve Temenniler

    

   *Kapanış:

    

   *Dağıtım: Meclis Üyeleri

  • 11-Şubat.doc indir

    

    

   T.C

   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

   Yazı İşleri Müdürlüğü

    

    Sayı   :64884152-301.03-1117                                                                                                                                                                    01.02.2019

    Konu:2019 Yılı Şubat Ayı Olağan

               Meclis toplantı gündemi

   Sayın;………………………

   Belediye Meclis Üyesi

    

            Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 05 Şubat 2019 Salı günü Saat 14.00’de belediye hizmet binasında toplanacaktır.

            Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

    

                                               Mustafa KARAKUŞ

                                             Belediye Başkan V.

   G Ü N D E M:

    

   *Açılış

   *Yoklama yapılması

   *02/01/2019 tarihinde yapılan 2019 Yılı Ocak Ayı Olağan meclis toplantısına ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

    

   1-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan Seydikemer İlçesi Gerişburnu Mahallesi 282 Ada 11 Parsel’de bulunan toplamda 500,01 m² olan taşınmazın Belediyeye ait olan kısmının (254,01 m²) Saliha ALKAYA adlı kişi tarafından satın alınmak istendiğine dair 04.01.2019 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

    

   2-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan Seydikemer İlçesi Karadere Mahallesi Yoluç Mevkii 163 Ada 5 Parsel’de bulunan Belediyemize ait toplamda 1030,05 m² olan taşınmazın Serdar HAYITLI adlı kişi tarafından satın alınmak istendiğine dair 07.01.2019 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

   3-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan S.S. 47 nolu Kayadibi Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin İlçemiz Kayadibi Mahallesi Maşat Mevkiinde bulunan Belediyemize ait parselin dolmuş durağı olarak kullanılmak istediklerine dair 09.01.2018 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

    

   4-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait olan İlçemiz Çaltılar Mahallesi 3864 parselde bulunan 851,84 m² taşınmazın, 3865 parselde bulunan 981,09 m² taşınmazın, 3866 parselde bulunan 1.138,24 m² taşınmazın ve 3867 parselde bulunan 1.421,31 m² taşınmazın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bedelsiz olarak tahsis edilmesine ve Belediye Başkanına yetki verilmesine dair 30.01.2019 tarihli ve 1114 sayılı müzekkerenin görüşülmesi

    

   5-İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Ortaköy Mahallesi İlkokul ve Ortaokul Alanında Plan Değişikliği yapılmasına dair 01.02.2019 tarihli ve 1121 sayılı müzekkere ve eklerinin görüşülmesi

    

   6-İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesinde Planlama Bölgelerine ait etapların belirlenmesine ilişkin 01.02.2019 tarihli ve 1122 sayılı müzekkere ve eklerinin görüşülmesi

    

   7-5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 20.maddesi gereği 2019 yılı Mart ayındaki meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesinin görüşülmesi

    

   Kapanış:

    

   Dağıtım: Meclis Üyeleri

  • 11-Ocak.doc indir


    

    

   T.C

   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

   Yazı İşleri Müdürlüğü

    

    Sayı   :64884152-301.03-10713                                                                                                                                                                                                           28.12.2018

    Konu:2019 Yılı Ocak Ayı Olağan

               Meclis toplantı gündemi

   Sayın;………………………

   Belediye Meclis Üyesi

    

            Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 02 Ocak 2019 Çarşamba günü Saat 14.00’de belediye hizmet binasında toplanacaktır.

            Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

    

                                                        Yakup OTGÖZ

                                                      Belediye Başkanı

   G Ü N D E M:

    

   *Açılış

    

   *Yoklama yapılması

    

   *04/12/2018 tarihinde yapılan 2018 Yılı Aralık Ayı Olağan meclis toplantısına ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

    

   1-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan Seydikemer İlçesi Dodurga Mahallesi Bel Mevkii 144 Ada 12 Parsel’de bulunan Belediyemize ait toplamda 675,70 m² olan taşınmazın Aydın CANBUĞA adlı kişi tarafından satın alınmak istendiğine dair 11.12.2018 tarihli komisyon kararının görüşülmesi

    

   2-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan Seydikemer İlçesi Gölbent Mahallesi Boğazağzı Mevkii 2019 Parsel’de bulunan Belediyemize ait toplamda 4300,00 m² olan taşınmazın Asım DOĞAN adlı kişi tarafından satın alınmak istendiğine dair 12.12.2018 tarihli komisyon kararının görüşülmesi

    

   3-Hukuk ve Tarife Komisyonuna ait, 2019 Mali Yılı Seydikemer Belediyesi Evsel Katı Atık Ücret tarifesi ile ilgili 07.12.2018 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

    

   4-Yazı İşleri Müdürlüğüne ait 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi gereği Denetim Komisyonu oluşturulması ve üyelerinin belirlenmesi için seçim yapılması ile ilgili 28.12.2018 tarihli ve 10702 sayılı meclise havaleli müzekkerenin görüşülmesi

    

   5-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin 3. Fıkrası uyarınca 2019 Yılında kadro karşılığı Belediyemizde Sözleşmeli olarak çalışan personele ödenecek net ücretin tespit edilmesi ile ilgili 21.12.2018 tarihli ve 10403 sayılı meclise havaleli müzekkerenin görüşülmesi

    

   6-Zabıta Müdürlüğünün Belediyemiz Zabıta Hizmetlerinde fiilen çalışan Zabıta Personeline 2019 Yılında ödenecek olan Aylık Fazla Çalışma Ücretinin tespit edilmesi hakkındaki meclise havaleli 26.12.2018 tarihli ve 10609 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   7-Zabıta Müdürlüğüne ait 486 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkındaki Kanunun bazı maddelerini değiştiren 1608 Sayılı Yasanın 1.maddesi hükmü uyarınca tanzim edilen 2019 Yılına ait Seydikemer Belediyesi Zabıta Tembihnamesinin tespit edilmesi hakkındaki 26.12.2018 tarih ve 10608 sayılı meclise havaleli müzekkeresinin görüşülmesi

    

    

    

    

   8-Yazı İşleri Müdürlüğü’ne ait 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesi gereği Belediye Meclisi’nin 2019 Yılında izinli sayılacağı ayın tespit edilmesi hakkındaki meclise havaleli 28/12/2018 tarih ve 10703 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   9- Yazı işleri Müdürlüğüne ait Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri Huzur Hakkı ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili 28.12.2018 tarihli ve 10704 sayılı meclise havaleli müzekkerenin görüşülmesi

    

   10-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Gerişburnu Mahallesi 282 Ada 11 Parsel’de bulunan toplamda 500,01 m² olan ticari alandaki taşınmazın Belediyeye ait olan kısmının (254,01 m²) Saliha ALKAYA adlı kişi tarafından satın alınmak istendiğine dair 27.12.2018 tarihli ve 10675 sayılı müzekkere ve eklerinin görüşülmesi

    

   11-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Karadere Mahallesi Yoluç Mevkii 163 Ada 5 Parsel’de bulunan Belediyemize ait toplamda 1030,05 m² olan taşınmazın Serdar HAYITLI adlı kişi tarafından satın alınmak istendiğine dair 27.11.2018 tarihli ve 10676 sayılı müzekkere ve eklerinin görüşülmesi

   12-Yazı işleri Müdürlüğünün Belediye Meclisinin aylık toplantılarının yapılacağı gün ve saatin belirlenmesi ile ilgili 28.12.2018 tarih ve 10705 sayılı meclise havaleli müzekkerenin görüşülmesi

   Kapanış:

   Dağıtım: Meclis Üyeleri

    

    

    

 • 2018 Yılı

  • Temmuz
  • Haziran
  • Mayıs
  • Nisan
  • Mart
  • Şubat
  • Ocak
  • Aralık
  • Kasım
  • Ekim
  • Eylül
  • Temmuz
  • 11-Temmuz.doc indir

    T.C

   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

   Yazı İşleri Müdürlüğü

    

    Sayı   :64884152-301.03-5503                                                                                                     28.06.2019

    Konu :2019 Yılı Temmuz Ayı Olağan

               Meclis toplantı gündemi

    

   Sayın;………………………

   Belediye Meclis Üyesi

    

    

               Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 02 Temmuz 2019 Salı günü Saat 14.00’de belediye hizmet binasında toplanacaktır.

            Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

                                                                   Yakup OTGÖZ

                                                                 Belediye Başkanı

    

   G Ü N D E M:

    

   *Açılış ve yoklama yapılması

   *11/06/2019 tarihinde yapılan 2019 Yılı Haziran Ayı Olağan meclis toplantısına ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

    

   1-İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu tarafından hazırlanan İlçemiz sınırları içerisinde daha önce İçkili Yer Bölgesi tespit edilen Belen ve Menekşe Mahallelerinde yeni eğitim kurumlarının yer alması nedeniyle İçkili Yer Bölgesinden çıkartılmasına dair 14.06.2019 tarihli raporlarının görüşülmesi

    

   2-Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk ve Tarife Komisyonu tarafından hazırlanan Çevre ve Temizlik Vergisi Bina Derecelerinin Tespitine dair 17.06.2019 tarihli raporun görüşülmesi

    

   3-İmar Komisyonu tarafından Seydikemer İlçesinde İmar Uygulamasından çıkacak olan İmar Yollarından bir tanesine Merhum Alparslan TÜRKEŞ’in isminin verilmesine dair Meclis üyeleri Yusuf BAĞIRCI, Mustafa TANIR ve Zeki YANATMA’nın vermiş oldukları 11.06.2019 tarihli ve 3091 sayılı yazılı önergeye istinaden hazırlanan 20.06.2019 tarihli raporun görüşülmesi

    

   4-Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait Muğla İl Sağlık Müdürlüğünden ihtiyaç fazlası ekonomik ömrünü tamamlamış 1 adet Ambulans talep edilmesine dair 19.06.2019 tarih ve 5168 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   5- Muğla Kadastro İl Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Çobanlar ve Çaltıözü Mahallelerinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 22. Maddesinin (a) bendi gereği yapılacak olan Kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere 6’şar adet bilirkişi seçilmesine ilişkin 21.06.2019 tarihli ve 2719538 sayılı yazısının görüşülmesi

    

   6-5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 20.maddesi gereği 2019 yılı Eylül ayındaki meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesinin görüşülmesi 

    

   Kapanış

   Dağıtım: Meclis Üyeleri

  • 11-Haziran.doc indir

    

    İLAN

   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

    

    

   Belediye Meclisi’nin 2019 Yılı Haziran Ayı Toplantısı aşağıdaki gündem uyarınca 11 Haziran 2019 Salı günü saat 14:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

               İlgililere ve sayın halkımıza duyurulur.

    

    

    

         GÜNDEM                                  :

    

    

   *Açılış ve yoklama yapılması

    

   *07/05/2019 tarihinde yapılan 2019 Yılı Mayıs Ayı Olağan meclis toplantısına ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

    

   1-Zabıta Müdürlüğüne ait İlçemiz sınırları içerisinde daha önce İçkili Yer Bölgesi tespit edilen Belen ve Menekşe Mahallelerinde yeni eğitim kurumlarının yer alması nedeniyle İçkili Yer Bölgesinden çıkartılmasına dair 03.05.2019 tarihli ve 3668 sayılı müzekkerenin görüşülmesi

    

   2-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan Seydikemer İlçesi Gerişburnu Mahallesi 308 ada 6 Parsel’de bulunan Belediyemize ait toplamda 500,00 m² olan taşınmazın Hüseyin KARAÇELİK adlı kişi tarafından 308 m²’lik kısmının satın alınmak istendiğine dair 14.05.2019 tarihli raporun görüşülmesi

    

   3-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait YOİKK (Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu) Uygulamalarına dair İlan ve Reklam Vergisi İle Çevre Temizlik Vergisi ödeme dönemlerinin görüşülmesine ilişkin 08.05.2019 tarihli ve 3877 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait 5393 Sayılı Belediye Yasasının 49.maddesi gereğince Belediye Norm Kadrosunda münhal bulunan Özel Kalem Müdürlüğüne Hasan ÇETİN’in atanması ile ilgili belediye meclisine bilgi verilmesine dair 27.05.2019 tarihli ve 4597 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi 

    

   5-İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Gerişburnu Mahallesi 385 Adaya ilişkin (İbadet Alanı-Cami) Planı Değişikliği ile ilgili 31.05.2019 tarihli ve 4791 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi.

    

   6-5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 20.maddesi gereği 2019 yılı Haziran ayındaki meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesinin görüşülmesi 

    

   Kapanış

   Dağıtım: Meclis Üyeleri

   Seydikemer Belediye Başkanlığı

    

  • 11-Mayıs.doc indir

    

    İLAN

   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

    

    

   Belediye Meclisi’nin 2019 Yılı Mayıs Ayı Toplantısı aşağıdaki gündem uyarınca 7 Mayıs 2019 Salı günü saat 14:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

                İlgililere ve sayın halkımıza duyurulur. 

         GÜNDEM                          :

    

   *Açılış ve yoklama yapılması

   *15/04/2019 tarihinde yapılan 2019 Yılı Nisan Ayı Olağan meclis toplantısına ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

    

   1-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/64 maddeleri ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi gereği 2018 Mali Yılı Gelir Gider Kesin Hesabı ile ilgili 03.05.2019 tarih ve 3648 sayılı müzekkerenin görüşülmesi

    

   2-Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Belediyemize ait iki adet motosikletin taşıt olarak satılması ile ilgili 17.04.2019 tarihli ve 3189 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   3-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 5393 sayılı Belediye Yasasının 14.maddesi gereği sporu teşvik etmek amacıyla amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapılmasının ve yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere ödül verilmesine dair 11.04.2019 tarihli ve 3036 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   4-Yazı İşleri Müdürlüğünün 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.Maddesinin n fıkrası gereği ilçemiz sınırları içerisinde Eşen Mahallesinde bulunan şehit ailesinin ikamet ettiği sokağın adına “Şehit Adnan Ergen Sokağı” adının verilmesine dair 03.05.2019 tarihli ve 3651 sayılı müzekkerenin görüşülmesi

    

   5-5393 Sayılı Belediye Yasasının 15.maddesi gereği Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi

    

   6-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait 5393 Sayılı Belediye Yasasının 49.maddesi gereğince Belediye Norm Kadrosunda münhal bulunan Belediye Başkan Yardımcılığına Ramazan KAYNAK’ın atanması ile ilgili belediye meclisine bilgi verilmesine dair 30.04.2019 tarihli ve 3586 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   7-5393 Sayılı Belediye Yasasının 49.maddesi gereği Belediye Norm Kadrosunda münhal bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü kadrolarına asaleten, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü kadrosuna vekaleten yapılan atamalar ile ilgili belediye meclisine bilgi verilmesinin görüşülmesi 

    

   8-İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Seki Mahallesi, 3100 Parselde Enerji Nakil Hattı Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine dair 03.05.2019 tarihli ve 3667 müzekkerenin görüşülmesi

    

   9-Muğla Kadastro İl Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Bekçiler, Boğalar, Çaltılar, Doğanlar, Kayabaşı, Yayla Atlıdere ve Yayla Zorlar Mahallelerinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 22. Maddesinin (a) bendi gereği yapılacak olan Kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere 6’şar adet bilirkişi seçilmesine ilişkin 26.04.2019 tarihli ve 2007290 sayılı yazısının görüşülmesi

    10-Yazı İşleri Müdürlüğüne ait Belediye Meclis Üyeleri Yusuf BAĞIRCI, Mustafa TANIR ve Zeki YANATMA’nın Seydikemer Belediye Başkanlığına vermiş oldukları 15.04.2019 tarihli ve 1477,1478 ve 1481 dilekçe sayılı Adalet ve Kalkınma Partisi üyeliğinden istifa ettiklerine dair 03.05.2019 tarihli ve 3669 sayılı müzekkerenin görüşülmesi

    

   11-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Gerişburnu Mahallesi 308 ada 6 Parsel’de bulunan Belediyemize ait toplamda 500,00 m² olan taşınmazın Hüseyin KARAÇELİK adlı kişi tarafından 308 m²’lik kısmının satın alınmak istendiğine dair 03.05.2019 tarihli müzekkere ve eklerinin görüşülmesi

    

   12-5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 20.maddesi gereği 2019 yılı Haziran ayındaki meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesinin görüşülmesi 

    

   Kapanış

   Dağıtım: Meclis Üyeleri

    

   Seyidkemer Belediye Başkanlığı

    

  • 11-Nisan.docx indir

   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   34361325-105.02-E.3085

    

   12/04/2019

   Konu  :

   2019 Yılı Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

    

   BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNE

    

    

           5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. Maddesi “Belediye meclisi, seçim sonuçlarının ilanını takip eden besinci gün belediye başkanının başkanlığında kendiliğinden toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 15 Nisan 2019 Pazartesi günü saat 14.00’da belediye hizmet binasında toplanacaktır.
           Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

   G Ü N D E M:

   *Açılış ve yoklama yapılması

   *Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

   *05/03/2019 tarihinde yapılan 2019 Yılı Mart Ayı Olağan meclis toplantısına ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

    1- Yazı İşleri Müdürlüğünün 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi gereği gizli oylama ile 2 yıl görev yapmak üzere Meclis 1. ve 2. Başkan vekillerinin belirlenmesinin görüşülmesine dair 05.04.2019 tarihli ve 2945 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi
   2- Yazı İşleri Müdürlüğünün 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi gereği gizli oylama ile 2 yıl görev yapmak üzere Meclis 2 Asil 2 yedek Katip üyelerinin belirlenmesinin görüşülmesine dair 05.04.2019 tarihli ve 2944 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi
   3-Yazı İşleri Müdürlüğüne ait5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33. Maddesi gereği gizli oylama ile 1 görev yapmak üzere 2 adet Encümen Üyesi Seçiminin yapılması ile ilgili 05.04.2019 tarihli ve 2946 sayılı meclise havaleli müzekkerenin görüşülmesi
   4-Yazı İşleri Müdürlüğüne ait 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereği İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile kurulacak olan diğer ihtisas komisyonlarının tespit edilerek tespit edilen ihtisas komisyonlarının üye seçimlerinin yapılmasına ilişkin 05.04.2019 tarihli ve 2947 sayılı meclise havaleli müzekkeresinin görüşülmesi 

   5-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait5393 Sayılı Belediye Yasasının 56.maddesi gereği 01.01.2018-31.12.2018 dönemini kapsayan 2018 Yılı Faaliyet Raporuna dair 05.04.2019 tarihli ve 2936 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   6-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma yönetmeliğinin 22. maddesi gereği 05.04.2019 tarihli ve 2939 sayılı 2018 Mali Yılı Denetim Komisyon raporunun okunarak meclise bilgi verilmesi 

   7-Yazı İşleri Müdürlüğüne ait Belediyemizin üyesi olduğu Akdeniz Belediyeler Birliğine 2 asil 1 yedek üye seçilmesine dair 05.04.2019 tarihli ve 2948 sayılı müzekkerenin görüşülmesi 

   8-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait 6289 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ile 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu gereği belediyemizde çalışan memur ve sözleşmeli personele verilmekte olan Sosyal Denge Tazminatının ödenmeye devam edilmesi, yetkili sendika ile sözleşme imzalanması ve sendika haklarının karşılanması amacıyla Belediye Başkanı Yakup OTGÖZ’e  5 yıllığına yetki verilmesine dair 11.04.2019 tarih ve 3033 sayılı müzekkerenin görüşülmesi.  

   9-5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 20.maddesi gereği 2019 yılı Mayıs ayındaki meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesinin görüşülmesi 

   Kapanış

   Dağıtım: Seydikemer Belediye Meclis Üyeleri

    

    

   (e-İmzalıdır)
   Yakup OTGÖZ
   Belediye Başkanı

    

    

   *Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://uygulama.belediye.gov.tr/GeneleAcikSayfalar/Evrak/EvrakDogrulama/EvrakDogrulama.aspx adresine girerek(G7WIJ3-Y9PMS5-VAXeSg-AwFpbl-ivc3x1F6) kodunu yazınız.

    

   Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi No:32 Seydikemer / Muğla
   Telefon No: (252)656 10 75 Faks No: (252)656 25 55
   e-Posta: bilgi@seydikemer.bel.tr İnternet Adresi: http://www.seydikemer.bel.tr

   Bilgi için: Züleyha TANITMIŞ
   İŞÇİBAŞI
   Telefon No:114

    

    

    

    

    

  • 11-Mart.doc indir

   T.C

   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

   Yazı İşleri Müdürlüğü

    

    Sayı   :64884152-301.03-1929                                                                                                                                                                        01.03.2019

    Konu:2019 Yılı Mart Ayı Olağan

               Meclis toplantı gündemi

    

    

   Sayın;………………………

   Belediye Meclis Üyesi

    

    

            Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 05 Mart 2019 Salı günü Saat 14.00’de belediye hizmet binasında toplanacaktır.

            Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

    

                                                                                 Yakup OTGÖZ

                                                                                Belediye Başkanı

    

    

   G Ü N D E M:

    

   *Açılış

    

   *Yoklama yapılması

    

   *05/02/2019 tarihinde yapılan 2019 Yılı Şubat Ayı Olağan meclis toplantısına ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

    

   *Dilek ve Temenniler

    

   *Kapanış:

    

   *Dağıtım: Meclis Üyeleri

  • 11-Şubat.doc indir

    

    

   T.C

   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

   Yazı İşleri Müdürlüğü

    

    Sayı   :64884152-301.03-1117                                                                                                                                                                    01.02.2019

    Konu:2019 Yılı Şubat Ayı Olağan

               Meclis toplantı gündemi

   Sayın;………………………

   Belediye Meclis Üyesi

    

            Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 05 Şubat 2019 Salı günü Saat 14.00’de belediye hizmet binasında toplanacaktır.

            Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

    

                                               Mustafa KARAKUŞ

                                             Belediye Başkan V.

   G Ü N D E M:

    

   *Açılış

   *Yoklama yapılması

   *02/01/2019 tarihinde yapılan 2019 Yılı Ocak Ayı Olağan meclis toplantısına ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

    

   1-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan Seydikemer İlçesi Gerişburnu Mahallesi 282 Ada 11 Parsel’de bulunan toplamda 500,01 m² olan taşınmazın Belediyeye ait olan kısmının (254,01 m²) Saliha ALKAYA adlı kişi tarafından satın alınmak istendiğine dair 04.01.2019 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

    

   2-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan Seydikemer İlçesi Karadere Mahallesi Yoluç Mevkii 163 Ada 5 Parsel’de bulunan Belediyemize ait toplamda 1030,05 m² olan taşınmazın Serdar HAYITLI adlı kişi tarafından satın alınmak istendiğine dair 07.01.2019 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

   3-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan S.S. 47 nolu Kayadibi Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin İlçemiz Kayadibi Mahallesi Maşat Mevkiinde bulunan Belediyemize ait parselin dolmuş durağı olarak kullanılmak istediklerine dair 09.01.2018 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

    

   4-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait olan İlçemiz Çaltılar Mahallesi 3864 parselde bulunan 851,84 m² taşınmazın, 3865 parselde bulunan 981,09 m² taşınmazın, 3866 parselde bulunan 1.138,24 m² taşınmazın ve 3867 parselde bulunan 1.421,31 m² taşınmazın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bedelsiz olarak tahsis edilmesine ve Belediye Başkanına yetki verilmesine dair 30.01.2019 tarihli ve 1114 sayılı müzekkerenin görüşülmesi

    

   5-İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Ortaköy Mahallesi İlkokul ve Ortaokul Alanında Plan Değişikliği yapılmasına dair 01.02.2019 tarihli ve 1121 sayılı müzekkere ve eklerinin görüşülmesi

    

   6-İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesinde Planlama Bölgelerine ait etapların belirlenmesine ilişkin 01.02.2019 tarihli ve 1122 sayılı müzekkere ve eklerinin görüşülmesi

    

   7-5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 20.maddesi gereği 2019 yılı Mart ayındaki meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesinin görüşülmesi

    

   Kapanış:

    

   Dağıtım: Meclis Üyeleri

  • 11-Ocak.doc indir


    

    

   T.C

   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

   Yazı İşleri Müdürlüğü

    

    Sayı   :64884152-301.03-10713                                                                                                                                                                                                           28.12.2018

    Konu:2019 Yılı Ocak Ayı Olağan

               Meclis toplantı gündemi

   Sayın;………………………

   Belediye Meclis Üyesi

    

            Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 02 Ocak 2019 Çarşamba günü Saat 14.00’de belediye hizmet binasında toplanacaktır.

            Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

    

                                                        Yakup OTGÖZ

                                                      Belediye Başkanı

   G Ü N D E M:

    

   *Açılış

    

   *Yoklama yapılması

    

   *04/12/2018 tarihinde yapılan 2018 Yılı Aralık Ayı Olağan meclis toplantısına ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

    

   1-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan Seydikemer İlçesi Dodurga Mahallesi Bel Mevkii 144 Ada 12 Parsel’de bulunan Belediyemize ait toplamda 675,70 m² olan taşınmazın Aydın CANBUĞA adlı kişi tarafından satın alınmak istendiğine dair 11.12.2018 tarihli komisyon kararının görüşülmesi

    

   2-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan Seydikemer İlçesi Gölbent Mahallesi Boğazağzı Mevkii 2019 Parsel’de bulunan Belediyemize ait toplamda 4300,00 m² olan taşınmazın Asım DOĞAN adlı kişi tarafından satın alınmak istendiğine dair 12.12.2018 tarihli komisyon kararının görüşülmesi

    

   3-Hukuk ve Tarife Komisyonuna ait, 2019 Mali Yılı Seydikemer Belediyesi Evsel Katı Atık Ücret tarifesi ile ilgili 07.12.2018 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

    

   4-Yazı İşleri Müdürlüğüne ait 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi gereği Denetim Komisyonu oluşturulması ve üyelerinin belirlenmesi için seçim yapılması ile ilgili 28.12.2018 tarihli ve 10702 sayılı meclise havaleli müzekkerenin görüşülmesi

    

   5-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin 3. Fıkrası uyarınca 2019 Yılında kadro karşılığı Belediyemizde Sözleşmeli olarak çalışan personele ödenecek net ücretin tespit edilmesi ile ilgili 21.12.2018 tarihli ve 10403 sayılı meclise havaleli müzekkerenin görüşülmesi

    

   6-Zabıta Müdürlüğünün Belediyemiz Zabıta Hizmetlerinde fiilen çalışan Zabıta Personeline 2019 Yılında ödenecek olan Aylık Fazla Çalışma Ücretinin tespit edilmesi hakkındaki meclise havaleli 26.12.2018 tarihli ve 10609 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   7-Zabıta Müdürlüğüne ait 486 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkındaki Kanunun bazı maddelerini değiştiren 1608 Sayılı Yasanın 1.maddesi hükmü uyarınca tanzim edilen 2019 Yılına ait Seydikemer Belediyesi Zabıta Tembihnamesinin tespit edilmesi hakkındaki 26.12.2018 tarih ve 10608 sayılı meclise havaleli müzekkeresinin görüşülmesi

    

    

    

    

   8-Yazı İşleri Müdürlüğü’ne ait 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesi gereği Belediye Meclisi’nin 2019 Yılında izinli sayılacağı ayın tespit edilmesi hakkındaki meclise havaleli 28/12/2018 tarih ve 10703 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   9- Yazı işleri Müdürlüğüne ait Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri Huzur Hakkı ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili 28.12.2018 tarihli ve 10704 sayılı meclise havaleli müzekkerenin görüşülmesi

    

   10-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Gerişburnu Mahallesi 282 Ada 11 Parsel’de bulunan toplamda 500,01 m² olan ticari alandaki taşınmazın Belediyeye ait olan kısmının (254,01 m²) Saliha ALKAYA adlı kişi tarafından satın alınmak istendiğine dair 27.12.2018 tarihli ve 10675 sayılı müzekkere ve eklerinin görüşülmesi

    

   11-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Karadere Mahallesi Yoluç Mevkii 163 Ada 5 Parsel’de bulunan Belediyemize ait toplamda 1030,05 m² olan taşınmazın Serdar HAYITLI adlı kişi tarafından satın alınmak istendiğine dair 27.11.2018 tarihli ve 10676 sayılı müzekkere ve eklerinin görüşülmesi

   12-Yazı işleri Müdürlüğünün Belediye Meclisinin aylık toplantılarının yapılacağı gün ve saatin belirlenmesi ile ilgili 28.12.2018 tarih ve 10705 sayılı meclise havaleli müzekkerenin görüşülmesi

   Kapanış:

   Dağıtım: Meclis Üyeleri

    

    

    

  • 10-Aralık.doc indir

   T.C

   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

   Yazı İşleri Müdürlüğü

    

    Sayı   :64884152-301.03-9700                                                                                                                           30.11.2018

    Konu :2018 Yılı Aralık Ayı Olağan

               Meclis toplantı gündemi

    

   Sayın;………………………

   Belediye Meclis Üyesi

    

            Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 04 Aralık 2018 Salı günü Saat 14.00’de belediye hizmet binasında toplanacaktır.

            Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

    

                                                                        Yakup OTGÖZ

                                                                      Belediye Başkanı

    

    

    

   G Ü N D E M:

    

   *Açılış

   *Yoklama yapılması

   *06/11/2018 tarihinde yapılan 2018 Yılı Kasım ayı olağan meclis toplantısına ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

    

   1-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan Seydikemer İlçesi Gerişburnu Mahallesi 324 Ada 4 Parsel’de bulunan toplamda 1024,82 m² olan ticari alandaki taşınmazın Belediyeye ait olan kısmının (76,99 m² ) Ramazan ÖZ adlı kişi tarafından satın alınmak istendiğine dair 12.11.2018 tarihli komisyon kararının görüşülmesi

    

   2-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Dodurga Mahallesi Bel Mevkii 144 Ada 12 Parsel’de bulunan Belediyemize ait toplamda 675,70 m² olan taşınmazın Aydın CANBUĞA adlı kişi tarafından satın alınmak istendiğine dair 27.11.2018 tarihli ve 9594 sayılı müzekkere ve eklerinin görüşülmesi

    

   3-Fen İşleri Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Cumhuriyet ve Menekşe Mahallesi sınırları içerisinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında 022C-13A-1B, 022C-13A-2A ve 022C-13A-2D paftaları içinde Eşen Çayının her iki yakasında yer alan Bisiklet ve Yürüyüş Yolu güzergahı olarak planlanan alanda belirtilen hibe desteğinin alınabilmesi için projelendirilecek alanın belediyemiz tarafından yapılacak İmar planı revizyonu ile bisiklet yolu ve yaya yolu olarak imar planlarına işletilmesi ile ilgili taahhüt verilmesi konusunun görüşülmesine dair 30.11.2018 tarihli ve 9696 sayılı müzekkerenin görüşülmesi

    

   4-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Seydikemer Belediyesi 2019 Mali Yılı Evsel Katı Atık Ücret tarifesinin görüşülmesine dair 30.11.2018 tarihli ve 9703 sayılı müzekkerenin görüşülmesi

    

   5-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Gölbent Mahallesi Boğazağzı Mevkii 2019 Parsel’de bulunan Belediyemize ait toplamda 4300,00 m² olan taşınmazın Asım DOĞAN adlı kişi tarafından satın alınmak istendiğine dair 30.11.2018 tarihli ve 9721 sayılı müzekkere ve eklerinin görüşülmesi

    

   6-5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 20.maddesi gereği 2019 yılı Ocak ayındaki meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesinin görüşülmesi

    

   *Kapanış  

  • 10-Kasım.doc indir

    T.C

   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

   Yazı İşleri Müdürlüğü

    

    Sayı   :64884152-301.03-8824                                                                                                                                         02.11.2018

    Konu :2018 Yılı Kasım Ayı Olağan

               Meclis toplantı gündemi

    

   Sayın;………………………

   Belediye Meclis Üyesi

    

            Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 06 Kasım 2018 Salı günü Saat 14.00’de belediye hizmet binasında toplanacaktır.

            Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

    

                                                 Durmuş ÇETİNKAYA

                                               Belediye Başkan Vekili

    

   G Ü N D E M:

   *Açılış

   *Yoklama yapılması

   *02/10/2018 tarihinde yapılan 2018 Yılı Ekim ayı olağan meclis toplantısına ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1- Hukuk ve Tarife Komisyonuna ait 2019 Mali Yılı Gelir ve Harçlarına İlişkin tarifelerin görülmesine dair meclise havaleli 08.10.2018 tarihli raporun görüşülmesi

   2-Plan ve Bütçe Komisyonuna ait 2019 Mali Yılı Seydikemer Belediyesi Bütçesinin görüşülmesine ilişkin 08.10.2018 tarihli meclise havaleli raporun görüşülmesi

   3-Plan ve Bütçe Komisyonuna ait 2019 Mali Yılı Seydikemer Belediyesi Performans Programının görüşülmesine ilişkin meclise havaleli 08.10.2018 tarihli raporun görüşülmesi

   4-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan Seydikemer İlçesi Kadıköy Mahallesi 210 ada 2 Parselde bulunan toplamda 459,93 m²’lik alanda bulunan taşınmazın 47,58 m²’lik kısmının Mustafa CİVAN adlı kişi tarafından satın alınmak istendiğine dair 09.10.2018 tarihli komisyon kararının görüşülmesi

   5-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan İlçemiz Gerişburnu Mahallesi 277 ada 2 Parsel’de bulunan toplamda 405,01 m² olan taşınmazın belediyemize ait 266,00 m²’lik kısmının Julie TILKE’nin Vekili Yücer BÖREKÇİ adlı kişi tarafından satın alınmak istendiğine dair 08.10.2018 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

   6-İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan notlarında değişiklik yapılmasına dair 01.11.2018 tarihli ve 8800 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   7-İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Uğurlu Mahallesinde O22-C4 pafta numaralı alanda “Engelsiz Yaşam Merkezi Alanı” olarak 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında değişiklik yapılması talebine dair 31.10.2018 tarih ve 8767 sayılı müzekkere ve eklerinin görüşülmesi

   8-İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Muğla İl Sağlık Müdürlüğüne hastane yapılması için tahsisi uygun görülen Seydikemer İlçesi Gerişburnu Mahallesi Yapraktepe Serisi 356/328 Nolu bölümlere ait 6 Hektarlık alana hastane yapılmasına ilişkin hastane alanı plan hükmü tadilatı yapılmasına dair 31.10.2018 tarihli ve 8766 sayılı müzekkere ve eklerinin görüşülmesi

   9-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Gerişburnu Mahallesi 324 Ada 4 Parsel’de bulunan toplamda 1024,82 m² olan ticari alandaki taşınmazın Belediyeye ait olan kısmının (76,99 m² ) Ramazan ÖZ adlı kişi tarafından satın alınmak istendiğine dair 02.11.2018 tarihli ve 8825 sayılı müzekkere ve eklerinin görüşülmesi

   10-5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 20.maddesi gereği 2018 yılı Aralık ayındaki meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesinin görüşülmesi

    

   *Kapanış  

  • 10-Ekim.doc indir

    T.C

   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

   Yazı İşleri Müdürlüğü

    

    Sayı   :64884152-301.03-7663                                                                                                                                                    28.09.2018

    Konu :2018 Yılı Ekim Ayı Olağan

               Meclis toplantı gündemi

    

   Sayın;………………………

   Belediye Meclis Üyesi

    

            Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 02 Ekim 2018 Salı günü Saat 14.00’de belediye hizmet binasında toplanacaktır.

            Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

                                                            Yakup OTGÖZ

                                                          Belediye Başkanı

   G Ü N D E M:

    

   *Açılış

   *Yoklama yapılması

   *04/09/2018 tarihinde yapılan 2018 Yılı Eylül ayı olağan meclis toplantısına ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

    

   1-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan İlçemiz merkezinde herhangi bir parkın isminin Kıbrıs Şehit ve Gazileri parkı olarak belirlenmesine dair 12.09.2018 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

    

   2-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan Seydikemer ilçesi Kadıköy Mahallesi 210 ada 1 parselde bulunan 236,66 m²’lik ticari alanda kalan taşınmazın Belediyemize ait olan 19,73 m²’lik kısmının İsmet AKAR adlı kişi tarafından satın alınmak istendiğine dair 10.09.2018 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

    

   3-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Kadıköy Mahallesi 210 ada 2 Parselde bulunan toplamda 459,93 m²’lik alanda bulunan taşınmazın 47,58 m²’lik kısmının Mustafa CİVAN adlı kişi tarafından satın alınmak istendiğine dair 19.09.2018 tarihli ve 7381 sayılı müzekkere ve eklerinin görüşülmesi

    

   4- Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait 2019 Yılı Performans Programının görüşülmesine ilişkin meclise havaleli 18.09.2018 tarihli ve 7325 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   5-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait   Seydikemer Belediyesi 2019 Mali Yılı Gelir  ve Harçlarına ilişkin tarife Cetvelinin görüşülmesine dair meclise havaleli 10.09.2018 tarihli ve 7021 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   6-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait  Seydikemer  Belediyesi 2019 Mali yılı Bütçesinin görüşülmesine ilişkin meclise havaleli 28.09.2018 tarihli ve 7660 sayılı müzekkeresinin ve eklerinin görüşülmesi

    

   7-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 27.09.2018 tarih ve 7624 sayılı Belediyemiz Norm kadrosundaki dolu kadro değişikliğinin görüşülmesine dair müzekkeresinin görüşülmesi

    

   8-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Gerişburnu Mahallesi 277 ada 2 Parsel’de bulunan toplamda 405,01 m² olan taşınmazın  belediyemize ait 266,00 m²’lik kısmının  Julie TILKE’nin vekili Yücer BÖREKÇİ adlı kişi tarafından satın alınmak istendiğine dair 28.09.2018 tarihli ve 7639 sayılı müzekkere ve eklerinin görüşülmesi

    

   9-5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 20.maddesi gereği 2018 yılı Kasım ayındaki meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesinin görüşülmesi

    

   *Kapanış  

  • 10-Eylül.doc indir

    

    T.C

   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

   Yazı İşleri Müdürlüğü

    

    Sayı   :64884152-301.03-6778                                                                                                                                                               31.08.2018

    Konu :2018 Yılı Eylül Ayı Olağan

               Meclis toplantı gündemi

    

   Sayın;………………………

   Belediye Meclis Üyesi

    

            Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 04 Eylül 2018 Salı günü Saat 14.00’de belediye hizmet binasında toplanacaktır.

            Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

    

    

                                                                             Yakup OTGÖZ

                                                                           Belediye Başkanı

    

    

   G Ü N D E M:

    

   *Açılış

   *Yoklama yapılması

   *03/07/2018 tarihinde yapılan 2018 Yılı Temmuz ayı olağan meclis toplantısına ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

    

   1-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan İlçemiz merkezinde herhangi bir parkın isminin Kıbrıs Şehit ve Gazileri parkı olarak belirlenmesine dair 10.07.2018 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

    

   2-Muğla Kadastro İl Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Eşen, İzzettin, Gölbent, Kumluova, Hacıosmanlar ve Minare Mahallelerinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 22. Maddesinin (a) bendi gereği yapılacak olan Kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere 6’şar adet bilirkişi seçilmesine ilişkin 17.07.2018 tarihli ve 2063654 sayılı yazısının görüşülmesi

    

   3-Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait Türkiye Belediyeler Birliği tarafından belediyemize hibe edilen 2018 Model Ford Transit 350ED Kabin kasasız çift arka teker klimalı şasi üzerine Cenaze yıkama ve Nakil aracının  hibe olarak kabul edilmesine dair 15.08.2018 tarihli ve 6553 sayılı müzekkerenin görüşülmesi

    

   4-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Seydikemer ilçesi Kadıköy Mahallesi 210 ada 1 parselde bulunan 236,66 m²’lik ticari alanda kalan taşınmazın Belediyemize ait olan 19,73 m²’lik kısmının İsmet AKAR adlı kişi tarafından satın alınmak istendiğine dair 29.08.2018 tarihli ve 6769 sayılı müzekkere ve eklerinin görüşülmesi

    

   5-Zabıta Müdürlüğüne ait İlçemiz Sınırları içerisinde faaliyet gösteren işyeri ve işletmelerin İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatlarında kullandıkları unvan ve isimlerinde yabancı isim ve kelimelerin kullanılmaması,  toplumumuzun gelenek ve göreneklerine uygun Türkçe isim ve kelimelerin kullanılıp yazılması talebine dair 31.08.2018 tarihli ve 6765 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   6-5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 20.maddesi gereği 2018 yılı Ekim ayındaki meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesinin görüşülmesi

    

    

  • 10-Temmuz.doc indir

    

    

    T.C

   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

   Yazı İşleri Müdürlüğü

    

    Sayı   :64884152-301.03-5432                                                                                                                                                                       29.06.2018

    Konu :2018 Yılı Temmuz Ayı Olağan

               Meclis toplantı gündemi

    

   Sayın;………………………

   Belediye Meclis Üyesi

    

            Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 03 Temmuz 2018 Salı günü Saat 14.00’de belediye hizmet binasında toplanacaktır.

            Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

    

    

                                                                                 Yakup OTGÖZ

                                                                  Seydikemer  Belediye Başkanı

    

    

   G Ü N D E M:

    

   *Açılış

   *Yoklama yapılması

   *05/06/2018 tarihinde yapılan 2018 Yılı Haziran ayı olağan meclis toplantısına ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

    

   1-Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından hazırlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 4. maddesinin h bendine göre İlçemiz Karaköy Mahallesinin İçkili Yer Bölgesi içerisine alınıp alınmamasına dair 11.06.2018 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

    

   2-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan İlçemiz merkezinde herhangi bir parkın isminin Kıbrıs Şehit ve Gazileri parkı olarak belirlenmesine dair 12.06.2018 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

    

   3-Mali Hizmetler Müdürlüğünün Mülkiyeti Belediyemize ait yapılmakta olan yeni köprünün kenarındaki 2647,00 m² yeşil park alanının 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi gereği 10 yıl süre kiralanması işinin görüşülmesine dair 29.06.2018 tarihli ve 5426 sayılı müzekkerenin görüşülmesi

    

   4-5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 20.maddesi gereği 2018 yılı Eylül ayındaki meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesinin görüşülmesi

 • 2017 Yılı

  • Temmuz
  • 11-Temmuz.doc indir

    T.C

   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

   Yazı İşleri Müdürlüğü

    

    Sayı   :64884152-301.03-5503                                                                                                     28.06.2019

    Konu :2019 Yılı Temmuz Ayı Olağan

               Meclis toplantı gündemi

    

   Sayın;………………………

   Belediye Meclis Üyesi

    

    

               Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 02 Temmuz 2019 Salı günü Saat 14.00’de belediye hizmet binasında toplanacaktır.

            Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

                                                                   Yakup OTGÖZ

                                                                 Belediye Başkanı

    

   G Ü N D E M:

    

   *Açılış ve yoklama yapılması

   *11/06/2019 tarihinde yapılan 2019 Yılı Haziran Ayı Olağan meclis toplantısına ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

    

   1-İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu tarafından hazırlanan İlçemiz sınırları içerisinde daha önce İçkili Yer Bölgesi tespit edilen Belen ve Menekşe Mahallelerinde yeni eğitim kurumlarının yer alması nedeniyle İçkili Yer Bölgesinden çıkartılmasına dair 14.06.2019 tarihli raporlarının görüşülmesi

    

   2-Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk ve Tarife Komisyonu tarafından hazırlanan Çevre ve Temizlik Vergisi Bina Derecelerinin Tespitine dair 17.06.2019 tarihli raporun görüşülmesi

    

   3-İmar Komisyonu tarafından Seydikemer İlçesinde İmar Uygulamasından çıkacak olan İmar Yollarından bir tanesine Merhum Alparslan TÜRKEŞ’in isminin verilmesine dair Meclis üyeleri Yusuf BAĞIRCI, Mustafa TANIR ve Zeki YANATMA’nın vermiş oldukları 11.06.2019 tarihli ve 3091 sayılı yazılı önergeye istinaden hazırlanan 20.06.2019 tarihli raporun görüşülmesi

    

   4-Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait Muğla İl Sağlık Müdürlüğünden ihtiyaç fazlası ekonomik ömrünü tamamlamış 1 adet Ambulans talep edilmesine dair 19.06.2019 tarih ve 5168 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   5- Muğla Kadastro İl Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Çobanlar ve Çaltıözü Mahallelerinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 22. Maddesinin (a) bendi gereği yapılacak olan Kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere 6’şar adet bilirkişi seçilmesine ilişkin 21.06.2019 tarihli ve 2719538 sayılı yazısının görüşülmesi

    

   6-5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 20.maddesi gereği 2019 yılı Eylül ayındaki meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesinin görüşülmesi 

    

   Kapanış

   Dağıtım: Meclis Üyeleri

 • 2016 Yılı

 • 2015 Yılı

 • 2014 Yılı