• 2024 Yılı

  • Mayıs
  • Nisan
  • Mart
  • Şubat
  • Ocak
  • 16-Mayıs.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   E-64884152-105.02-47871

    

   03.05.2024

   Konu  :

   2024 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

    

   Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 07 Mayıs 2024 Salı günü Saat 14.00’de belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.

   Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.   G Ü N D E M:

   *Açılış

   *Yoklama yapılması

   *05.04.2024 tarihinde yapılan 2024 Yılı Nisan Ayı Olağan meclis toplantısı oturumuna ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

    

   1-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/64. maddeleri ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi gereği 2023 Mali Yılı Gelir Gider Kesin Hesabı ile ilgili 24.04.2024 tarih ve 47511 sayılı müzekkerenin görüşülmesi.

    

   2-Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 1 adet Çöp Toplama aracının haczedilememesi için kamu hizmetlerine tahsis edilmesine dair meclise havaleli 15.04.2024 tarihli ve 47234 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

                        

   3-Zabıta Müdürlüğünün Zabıta Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili 29.04.2024 tarihli ve 47582 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

                               

   Kapanış:

   Dağıtım: Meclis Üyeleri      

    

       

                                                                                                                                      Bayram Önder AKDENİZLİ
                                                                                                                                      Belediye Başkanı

                                                                                                                                                                                                                                                
  • 16-Nisan.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   E-64884152-105.02-47112

    

   03.04.2024

   Konu  :

   2024 Yılı Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

    

           5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. Maddesi “Belediye meclisi, seçim sonuçlarının ilanını takip eden besinci gün belediye başkanının başkanlığında kendiliğinden toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 5 Nisan 2024 Cuma günü saat 14.30’da belediye hizmet binasında toplanacaktır.
           Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

   G Ü N D E M:

   *Açılış ve yoklama yapılması
   *Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
   *05/03/2024 tarihinde yapılan 2024 Yılı Mart Ayı Olağan meclis toplantısına ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1-Yazı İşleri Müdürlüğünün 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi gereği gizli oylama ile 2 yıl görev yapmak üzere Meclis 2 Asil 2 yedek Katip üyelerinin belirlenmesinin görüşülmesine dair 29.03.2024 tarihli ve 47022 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   2-Yazı İşleri Müdürlüğünün 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi gereği gizli oylama ile 2 yıl görev yapmak üzere Meclis 1. ve 2. Başkan vekillerinin belirlenmesinin görüşülmesine dair 29.03.2024 tarihli ve 47021 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   3-Yazı İşleri Müdürlüğüne ait 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33. Maddesi gereği gizli oylama ile 1 yıl görev yapmak üzere 2 adet Encümen Üyesi Seçiminin yapılması ile ilgili 29.03.2024 tarihli ve 47023 sayılı meclise havaleli müzekkerenin görüşülmesi

   4-Yazı İşleri Müdürlüğüne ait 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereği İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile kurulacak olan diğer ihtisas komisyonlarının tespit edilerek tespit edilen ihtisas komisyonlarının üye seçimlerinin yapılmasına ilişkin 29.03.2024 tarihli ve 47024 sayılı meclise havaleli müzekkeresinin görüşülmesi

   5-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait 5393 Sayılı Belediye Yasasının 56.maddesi gereği 01.01.2023-31.12.2023 dönemini kapsayan 2023 Yılı Faaliyet Raporuna dair 20.03.2024 tarihli ve 46635 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   6-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma yönetmeliğinin 22. maddesi gereği 22.03.2024 tarihli ve 46733 sayılı 2023 Mali Yılı Denetim Komisyon raporunun okunarak meclise bilgi verilmesi

   7-Yazı İşleri Müdürlüğüne ait Belediyemizin üyesi olduğu Akdeniz Belediyeler Birliğine 2 asil 1 yedek üye seçilmesine dair 03.04.2024 tarihli ve 47070 sayılı müzekkerenin görüşülmesi

   8-Yazı İşleri Müdürlüğüne ait 5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 20.maddesi gereği 2024 yılında meclisin tatil yapacağı ayın belirlenmesine dair 29.03.2024 tarihli ve 47027 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   9-Yazı İşleri Müdürlüğüne ait 5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 20.maddesi gereği 2024 yılında meclisin toplanacağı gün ve saatinin belirlenmesine dair 29.03.2024 tarihli ve 47026 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi                                

   Kapanış:

   Dağıtım: Meclis Üyeleri      

    

    

                                                                                                                                                       Bayram Önder AKDENİZLİ
                                                                                                                                                         Belediye Başkanı

    

    

    

  • 16-Mart.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   E-64884152-105.02-46036

    

   01.03.2024

   Konu  :

   2024 Yılı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

    

           Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 05 Mart 2024 Salı günü Saat 14.00’de belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.
           Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

   G Ü N D E M:

   *Açılış
   *Yoklama yapılması
   *02.02.2024 tarihinde yapılan 2024 Yılı Şubat Ayı Olağan meclis toplantısı oturumuna ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ilçemiz Karadere Mahallesi 303 ada 6 parselde Kamu Orta Malı olan taşınmazın 3194 sayılı kanunun 18. Madde uygulaması düzenleme sahası tahsis amacı değişikliği yapılması talebine dair 29.02.2024 tarihli ve 46019 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi.

   2-Muğla Kadastro İl Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Yayla Eldirek, Çökek, Dere, Çaykenarı, Hacıosmanlar Mahallelerinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunu kapsamında yapılacak Kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere bilirkişi seçilmesine ilişkin 01.03.2024 tarihli ve 11952942 sayılı yazısının görüşülmesi
                                 

   Kapanış:

   Dağıtım: Meclis Üyeleri      

    

    

                                                           

                                                                                                                                     Bayram Önder AKDENİZLİ
                                                                                                                                   Belediye Başkanı

    

    

    

  • 16-Şubat.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   Z-64884152-105.02-44811

    

   31.01.2024

   Konu  :

   2024 Yılı Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

    

           Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 02 Şubat 2024 Cuma günü Saat 14.00’de belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.
           Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

   G Ü N D E M:

   *Açılış
   *Yoklama yapılması
   *02.01.2024 tarihinde yapılan 2024 Yılı Ocak Ayı Olağan meclis toplantısı oturumuna ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1-Hukuk ve Tarife Komisyonu tarafından hazırlanan Seydikemer merkezde kurulan semt pazaryerleri ile ilgili  05.01.2024 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

                                 

   Kapanış:

   Dağıtım: Meclis Üyeleri      

    

    

                                                                                                                                                                            Durmuş ÇETİNKAYA
                                                                                                                                                                          Belediye Başkan Vekili

    

    

    

  • 16-Ocak.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   E-64884152-105.02-43660

    

   29.12.2023

   Konu  :

   2024 Yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

    

           Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 02 Ocak 2024 Salı günü Saat 14.00’de belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.
           Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

   G Ü N D E M:
   *Açılış
   *Yoklama yapılması
   *05.12.2023 tarihinde yapılan 2023 Yılı Aralık Ayı Olağan meclis toplantısı oturumuna ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan Ziraat Bankası Seydikemer Şubesine ait Kadıköy Mahallesinde bulunan Kadıköy Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı merkez cami önündeki yere bedelsiz olarak ATM konulması talebine dair 11.12.2023 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

   2-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan Mülkiyeti Belediyemize ait olan Gerişburnu Mahallesi 335 ada 2 parsel’de kayıtlı 493,32 m² yüzölçümlü yer, Seki Mahallesi 133 ada 8 parsel’de kayıtlı 589,00 m² yüzölçümlü yer, Kadıköy Mahallesi 192 ada 1 parsel’de kayıtlı 780,58 m² yüzölçümlü yer, Kumluova Mahallesi Kocadağ Mevkii 116 ada 2 parsel’de kayıtlı 777,25 m² yüzölçümlü yer ve 106 ada 1 parsel’de kayıtlı 702,00 m² yüzölçümlü taşınmazların Seydikemer Belediye Başkanlığının ve Tlos Turizm İmar Ticaret ve Sanayi Limited Şirketinin prim borçlarına karşılık Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü adına devredilmesine dair 11.12.2023 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

   3-Hukuk ve Tarife Komisyonu tarafından hazırlanan Belediyemiz sorumluluğuna bırakılan yollarda yapılacak olan kazı çalışmalarında Zemin Tahrip Bedelleri ile ilgili 11.12.2023 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

   4-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi gereği Denetim Komisyonu oluşturulması ve üyelerinin belirlenmesi için seçim yapılması ile ilgili 26.12.2023 tarihli ve 43444 sayılı meclise havaleli müzekkerenin görüşülmesi
   5-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin 3. Fıkrası uyarınca 2024 Yılında kadro karşılığı Belediyemizde Sözleşmeli olarak çalışan personele ödenecek net ücretin tespit edilmesi ile ilgili 25.12.2023 tarihli ve 43391 sayılı meclise havaleli müzekkerenin görüşülmesi

   6-Zabıta Müdürlüğünün Belediyemiz Zabıta Hizmetlerinde fiilen çalışan Zabıta Personeline 2024 Yılında ödenecek olan Aylık Fazla Çalışma Ücretinin tespit edilmesi hakkındaki meclise havaleli 21.12.2023 tarihli ve 43264 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   7-Zabıta Müdürlüğüne ait 486 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkındaki Kanunun bazı maddelerini değiştiren 1608 Sayılı Yasanın 1.maddesi hükmü uyarınca tanzim edilen 2024 Yılına ait Seydikemer Belediyesi Zabıta Tembihnamesinin tespit edilmesi hakkındaki 25.12.2023 tarih ve 43396 sayılı meclise havaleli müzekkeresinin görüşülmesi

   8-Zabıta Müdürlüğüne ait Seydikemer merkezde kurulan semt pazaryerinin 15.000,00 TL olan tahsis ve devir ücretinin 50.000,00 TL olarak belirlenmesine dair 25.12.2023 tarih ve 43397 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   9-Yazı İşleri Müdürlüğü’ne ait 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesi gereği Belediye Meclisi’nin 2024 yılında izinli sayılacağı ayın tespit edilmesi hakkındaki meclise havaleli 25.12.2023 tarih ve 43415 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   10-Yazı işleri Müdürlüğüne ait Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri Huzur Hakkı ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili 25.12.2023 tarihli ve 43414 sayılı meclise havaleli müzekkerenin görüşülmesi

   11-Yazı işleri Müdürlüğünün 2024 yılı içerisinde Belediye Meclisinin aylık toplantılarının yapılacağı gün ve saatin belirlenmesi ile ilgili 25.12.2023 tarih ve 43413 sayılı meclise havaleli müzekkerenin görüşülmesi

   12-Belediyemiz ile Bem-Bir-Sen (Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası) arasında Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesini imzalanmak üzere Belediye Başkanı Bayram Önder AKDENİZLİ’ye yetki verilmesine ilişkin 25.12.2023 tarihli ve 43392 sayılı müzekkerenin görüşülmesi
                             

   Kapanış:

   Dağıtım: Meclis Üyeleri      

    

    

                                                                                                                                                                     Bayram Önder AKDENİZLİ
                                                                                                                                                                    Belediye Başkanı
                                  

    

    

    

 • 2023 Yılı

  • Mayıs
  • Nisan
  • Mart
  • Şubat
  • Ocak
  • Aralık
  • Kasım
  • Ekim
  • Eylül
  • Temmuz
  • Haziran
  • 16-Mayıs.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   E-64884152-105.02-47871

    

   03.05.2024

   Konu  :

   2024 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

    

   Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 07 Mayıs 2024 Salı günü Saat 14.00’de belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.

   Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.   G Ü N D E M:

   *Açılış

   *Yoklama yapılması

   *05.04.2024 tarihinde yapılan 2024 Yılı Nisan Ayı Olağan meclis toplantısı oturumuna ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

    

   1-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/64. maddeleri ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi gereği 2023 Mali Yılı Gelir Gider Kesin Hesabı ile ilgili 24.04.2024 tarih ve 47511 sayılı müzekkerenin görüşülmesi.

    

   2-Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 1 adet Çöp Toplama aracının haczedilememesi için kamu hizmetlerine tahsis edilmesine dair meclise havaleli 15.04.2024 tarihli ve 47234 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

                        

   3-Zabıta Müdürlüğünün Zabıta Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili 29.04.2024 tarihli ve 47582 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

                               

   Kapanış:

   Dağıtım: Meclis Üyeleri      

    

       

                                                                                                                                      Bayram Önder AKDENİZLİ
                                                                                                                                      Belediye Başkanı

                                                                                                                                                                                                                                                
  • 16-Nisan.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   E-64884152-105.02-47112

    

   03.04.2024

   Konu  :

   2024 Yılı Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

    

           5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. Maddesi “Belediye meclisi, seçim sonuçlarının ilanını takip eden besinci gün belediye başkanının başkanlığında kendiliğinden toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 5 Nisan 2024 Cuma günü saat 14.30’da belediye hizmet binasında toplanacaktır.
           Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

   G Ü N D E M:

   *Açılış ve yoklama yapılması
   *Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
   *05/03/2024 tarihinde yapılan 2024 Yılı Mart Ayı Olağan meclis toplantısına ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1-Yazı İşleri Müdürlüğünün 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi gereği gizli oylama ile 2 yıl görev yapmak üzere Meclis 2 Asil 2 yedek Katip üyelerinin belirlenmesinin görüşülmesine dair 29.03.2024 tarihli ve 47022 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   2-Yazı İşleri Müdürlüğünün 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi gereği gizli oylama ile 2 yıl görev yapmak üzere Meclis 1. ve 2. Başkan vekillerinin belirlenmesinin görüşülmesine dair 29.03.2024 tarihli ve 47021 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   3-Yazı İşleri Müdürlüğüne ait 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33. Maddesi gereği gizli oylama ile 1 yıl görev yapmak üzere 2 adet Encümen Üyesi Seçiminin yapılması ile ilgili 29.03.2024 tarihli ve 47023 sayılı meclise havaleli müzekkerenin görüşülmesi

   4-Yazı İşleri Müdürlüğüne ait 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereği İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile kurulacak olan diğer ihtisas komisyonlarının tespit edilerek tespit edilen ihtisas komisyonlarının üye seçimlerinin yapılmasına ilişkin 29.03.2024 tarihli ve 47024 sayılı meclise havaleli müzekkeresinin görüşülmesi

   5-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait 5393 Sayılı Belediye Yasasının 56.maddesi gereği 01.01.2023-31.12.2023 dönemini kapsayan 2023 Yılı Faaliyet Raporuna dair 20.03.2024 tarihli ve 46635 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   6-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma yönetmeliğinin 22. maddesi gereği 22.03.2024 tarihli ve 46733 sayılı 2023 Mali Yılı Denetim Komisyon raporunun okunarak meclise bilgi verilmesi

   7-Yazı İşleri Müdürlüğüne ait Belediyemizin üyesi olduğu Akdeniz Belediyeler Birliğine 2 asil 1 yedek üye seçilmesine dair 03.04.2024 tarihli ve 47070 sayılı müzekkerenin görüşülmesi

   8-Yazı İşleri Müdürlüğüne ait 5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 20.maddesi gereği 2024 yılında meclisin tatil yapacağı ayın belirlenmesine dair 29.03.2024 tarihli ve 47027 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   9-Yazı İşleri Müdürlüğüne ait 5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 20.maddesi gereği 2024 yılında meclisin toplanacağı gün ve saatinin belirlenmesine dair 29.03.2024 tarihli ve 47026 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi                                

   Kapanış:

   Dağıtım: Meclis Üyeleri      

    

    

                                                                                                                                                       Bayram Önder AKDENİZLİ
                                                                                                                                                         Belediye Başkanı

    

    

    

  • 16-Mart.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   E-64884152-105.02-46036

    

   01.03.2024

   Konu  :

   2024 Yılı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

    

           Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 05 Mart 2024 Salı günü Saat 14.00’de belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.
           Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

   G Ü N D E M:

   *Açılış
   *Yoklama yapılması
   *02.02.2024 tarihinde yapılan 2024 Yılı Şubat Ayı Olağan meclis toplantısı oturumuna ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ilçemiz Karadere Mahallesi 303 ada 6 parselde Kamu Orta Malı olan taşınmazın 3194 sayılı kanunun 18. Madde uygulaması düzenleme sahası tahsis amacı değişikliği yapılması talebine dair 29.02.2024 tarihli ve 46019 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi.

   2-Muğla Kadastro İl Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Yayla Eldirek, Çökek, Dere, Çaykenarı, Hacıosmanlar Mahallelerinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunu kapsamında yapılacak Kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere bilirkişi seçilmesine ilişkin 01.03.2024 tarihli ve 11952942 sayılı yazısının görüşülmesi
                                 

   Kapanış:

   Dağıtım: Meclis Üyeleri      

    

    

                                                           

                                                                                                                                     Bayram Önder AKDENİZLİ
                                                                                                                                   Belediye Başkanı

    

    

    

  • 16-Şubat.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   Z-64884152-105.02-44811

    

   31.01.2024

   Konu  :

   2024 Yılı Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

    

           Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 02 Şubat 2024 Cuma günü Saat 14.00’de belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.
           Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

   G Ü N D E M:

   *Açılış
   *Yoklama yapılması
   *02.01.2024 tarihinde yapılan 2024 Yılı Ocak Ayı Olağan meclis toplantısı oturumuna ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1-Hukuk ve Tarife Komisyonu tarafından hazırlanan Seydikemer merkezde kurulan semt pazaryerleri ile ilgili  05.01.2024 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

                                 

   Kapanış:

   Dağıtım: Meclis Üyeleri      

    

    

                                                                                                                                                                            Durmuş ÇETİNKAYA
                                                                                                                                                                          Belediye Başkan Vekili

    

    

    

  • 16-Ocak.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   E-64884152-105.02-43660

    

   29.12.2023

   Konu  :

   2024 Yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

    

           Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 02 Ocak 2024 Salı günü Saat 14.00’de belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.
           Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

   G Ü N D E M:
   *Açılış
   *Yoklama yapılması
   *05.12.2023 tarihinde yapılan 2023 Yılı Aralık Ayı Olağan meclis toplantısı oturumuna ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan Ziraat Bankası Seydikemer Şubesine ait Kadıköy Mahallesinde bulunan Kadıköy Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı merkez cami önündeki yere bedelsiz olarak ATM konulması talebine dair 11.12.2023 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

   2-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan Mülkiyeti Belediyemize ait olan Gerişburnu Mahallesi 335 ada 2 parsel’de kayıtlı 493,32 m² yüzölçümlü yer, Seki Mahallesi 133 ada 8 parsel’de kayıtlı 589,00 m² yüzölçümlü yer, Kadıköy Mahallesi 192 ada 1 parsel’de kayıtlı 780,58 m² yüzölçümlü yer, Kumluova Mahallesi Kocadağ Mevkii 116 ada 2 parsel’de kayıtlı 777,25 m² yüzölçümlü yer ve 106 ada 1 parsel’de kayıtlı 702,00 m² yüzölçümlü taşınmazların Seydikemer Belediye Başkanlığının ve Tlos Turizm İmar Ticaret ve Sanayi Limited Şirketinin prim borçlarına karşılık Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü adına devredilmesine dair 11.12.2023 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

   3-Hukuk ve Tarife Komisyonu tarafından hazırlanan Belediyemiz sorumluluğuna bırakılan yollarda yapılacak olan kazı çalışmalarında Zemin Tahrip Bedelleri ile ilgili 11.12.2023 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

   4-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi gereği Denetim Komisyonu oluşturulması ve üyelerinin belirlenmesi için seçim yapılması ile ilgili 26.12.2023 tarihli ve 43444 sayılı meclise havaleli müzekkerenin görüşülmesi
   5-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin 3. Fıkrası uyarınca 2024 Yılında kadro karşılığı Belediyemizde Sözleşmeli olarak çalışan personele ödenecek net ücretin tespit edilmesi ile ilgili 25.12.2023 tarihli ve 43391 sayılı meclise havaleli müzekkerenin görüşülmesi

   6-Zabıta Müdürlüğünün Belediyemiz Zabıta Hizmetlerinde fiilen çalışan Zabıta Personeline 2024 Yılında ödenecek olan Aylık Fazla Çalışma Ücretinin tespit edilmesi hakkındaki meclise havaleli 21.12.2023 tarihli ve 43264 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   7-Zabıta Müdürlüğüne ait 486 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkındaki Kanunun bazı maddelerini değiştiren 1608 Sayılı Yasanın 1.maddesi hükmü uyarınca tanzim edilen 2024 Yılına ait Seydikemer Belediyesi Zabıta Tembihnamesinin tespit edilmesi hakkındaki 25.12.2023 tarih ve 43396 sayılı meclise havaleli müzekkeresinin görüşülmesi

   8-Zabıta Müdürlüğüne ait Seydikemer merkezde kurulan semt pazaryerinin 15.000,00 TL olan tahsis ve devir ücretinin 50.000,00 TL olarak belirlenmesine dair 25.12.2023 tarih ve 43397 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   9-Yazı İşleri Müdürlüğü’ne ait 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesi gereği Belediye Meclisi’nin 2024 yılında izinli sayılacağı ayın tespit edilmesi hakkındaki meclise havaleli 25.12.2023 tarih ve 43415 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   10-Yazı işleri Müdürlüğüne ait Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri Huzur Hakkı ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili 25.12.2023 tarihli ve 43414 sayılı meclise havaleli müzekkerenin görüşülmesi

   11-Yazı işleri Müdürlüğünün 2024 yılı içerisinde Belediye Meclisinin aylık toplantılarının yapılacağı gün ve saatin belirlenmesi ile ilgili 25.12.2023 tarih ve 43413 sayılı meclise havaleli müzekkerenin görüşülmesi

   12-Belediyemiz ile Bem-Bir-Sen (Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası) arasında Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesini imzalanmak üzere Belediye Başkanı Bayram Önder AKDENİZLİ’ye yetki verilmesine ilişkin 25.12.2023 tarihli ve 43392 sayılı müzekkerenin görüşülmesi
                             

   Kapanış:

   Dağıtım: Meclis Üyeleri      

    

    

                                                                                                                                                                     Bayram Önder AKDENİZLİ
                                                                                                                                                                    Belediye Başkanı
                                  

    

    

    

  • 15-Aralık.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   E-64884152-105.02-42446

    

   01.12.2023

   Konu  :

   2023 Yılı Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

           Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 05 Aralık 2023 Salı günü Saat 14.00’de belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.

     Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.                                                                                                                                

   G Ü N D E M:
   *Açılış

   *Yoklama yapılması

   *07.11.2023 tarihinde yapılan 2023 Yılı Kasım Ayı Olağan meclis toplantısı oturumuna ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1-Mali Hizmetler Müdürlüğünün Ziraat Bankası Seydikemer Şubesine ait Kadıköy Mahallesi bulunan Kadıköy Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı merkez cami önündeki yere bedelsiz olarak ATM konulması talebine dair 13.11.2023 tarih ve 41564 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   2-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Mülkiyeti Belediyemize ait olan Gerişburnu Mahallesi 335 ada 2 parsel’de kayıtlı 493,32 m² yüzölçümlü yer, Seki Mahallesi 133 ada 8 parsel’de kayıtlı 589,00 m² yüzölçümlü yer, Kadıköy Mahallesi 192 ada 1 parsel’de kayıtlı 780,58 m² yüzölçümlü yer, Kumluova Mahallesi Kocadağ Mevkii 116 ada 2 parsel’de kayıtlı 777,25 m² yüzölçümlü yer ve 106 ada 1 parsel’de kayıtlı 702,00 m² yüzölçümlü taşınmazların Seydikemer Belediye Başkanlığının ve Tlos Turizm İmar Ticaret ve Sanayi Limited Şirketinin prim borçlarına karşılık Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü adına devredilmesine dair 29.11.2023 tarihli ve 42325 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   3-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Belediyemiz sorumluluğuna bırakılan yollarda yapılacak olan kazı çalışmalarında Zemin Tahrip Bedelleri ile ilgili 30.11.2023 tarih ve 42368 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   4-Muğla Kadastro İl Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Yayla Eldirek, Bağlıağaç, Çökek, Dere, Güneşli, Çaykenarı, Hacıosmanlar Mahallelerinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunu kapsamında yapılacak Kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere en az 6’şar adet bilirkişi seçilmesine ilişkin 30.11.2023 tarihli ve 10890585 sayılı yazısının görüşülmesi

   Kapanış:

   Dağıtım: Meclis Üyeleri

                                                                                                                                                                               Bayram Önder AKDENİZLİ
                                                                                                                                                                              Belediye Başkanı

    

  • 15-Kasım.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   E-64884152-105.02-41157

    

   03.11.2023

   Konu  :

   2023 Yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

    

           Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 07 Kasım 2023 Salı günü Saat 14.00’de belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.
           Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.


   G Ü N D E M:

   *Açılış

   *Yoklama yapılması

   *03.10.2023 tarihinde yapılan 2023 Yılı Ekim Ayı Olağan meclis toplantısı ile 17.10.2023 tarihinde yapılan 2023 yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. oturumuna ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1-Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan 2024 Yılı Performans Programının görüşülmesine dair 10.10.2023 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

   2-Hukuk ve Tarife Komisyonu tarafından hazırlanan Seydikemer Belediyesi 2024 Mali Yılı Evsel Katı Atık Ücret tarifelerinin görüşülmesine dair 09.10.2023 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

   3-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan ilçemiz Seki mahallesinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına ait off-site ATM’nin bulunduğu alanın 10 yıllığına TC Ziraat Bankasına tahsis edilmesine ilişkin 10.10.2023 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi 

   Kapanış:

   Dağıtım: Meclis Üyeleri

    

    

                                                                                                                                     Bayram Önder AKDENİZLİ
                                                                                                                                     Belediye Başkanı

    

    

    

  • 15-Ekim.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   E-64884152-105.02-39784

    

   29.09.2023

   Konu  :

   2023 Yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

           Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 03 Ekim 2023 Salı günü Saat 14.00’de belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.
           Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.
   G Ü N D E M:
   *Açılış
   *Yoklama yapılması
   *05.09.2023 tarihinde yapılan 2023 Yılı Eylül Ayı Olağan meclis toplantısı oturumuna ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Seydikemer Belediyesi 2024, 2025, 2026 Mali yıllarının Bütçesinin görüşülmesine ilişkin meclise havaleli 19.09.2023 tarihli ve 39201 sayılı müzekkeresinin ve eklerinin görüşülmesi
   2-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Seydikemer Belediyesi 2024 Mali Yılı Gelir ve Harçlarına ilişkin tarife Cetvelinin görüşülmesine dair meclise havaleli 25.09.2023 tarihli ve 39490 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi
   3-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait 2024 Yılı Performans Programının görüşülmesine ilişkin meclise havaleli 25.09.2023 tarihli ve 39491 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi
   4-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Seydikemer Belediyesi 2024 Mali Yılı Evsel Katı Atık Ücret tarifelerinin görüşülmesine dair 15.09.2023 tarihli ve 38986 sayılı müzekkerenin görüşülmesi
   5-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 101 ada 1 parsel’de kayıtlı bulunan Eski Kaymakamlık binasının 2. katındaki 2 derslik ve 4 idare odasının Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bedelsiz tahsis edilmesine dair 28.09.2023 tarihli ve 39735 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi
   6-Mali Hizmetler Müdürlüğünün ilçemiz Seki mahallesinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına ait off-site ATM’nin bulunduğu alanın 10 yıllığına TC Ziraat Bankasına tahsis edilmesine ilişkin 29.09.2023 tarihli müzekkeresinin görüşülmesi 

   Kapanış:

   Dağıtım: Meclis Üyeleri

    

                                                                                                                                                                                                            Bayram Önder AKDENİZLİ
                                                                                                                                                                                                              Belediye Başkanı
    

    

    

    

  • 15-Eylül.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   E-64884152-105.02-38387

    

   01.09.2023

   Konu  :

   2023 Yılı Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

    

           Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 05 Eylül 2023 Salı günü Saat 14.00’de belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.

           Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

    

   G Ü N D E M:

   *Açılış

   *Yoklama yapılması

   *04/07/2023 tarihinde yapılan 2023 Yılı Temmuz Ayı Olağan meclis toplantısı oturumuna ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1-İsmet AKAN ve ailesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı No:24 adresinde bulunan parktan Şehit Gürcan Akan isminin kaldırılarak başka bir yere verilmesi talebine ilişkin İmar Komisyonu tarafından hazırlanan 10.07.2023 tarihli raporun görüşülmesi


   2-Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait Akifoğlu Motorlu Araçlar Tar. Hay. İnş. Tur. Tic. İth. İhr. Ltd. Şti. adına Ümit TANITMIŞ tarafından Belediyemize hibe edilen 1 adet KUBA Marka Motosikletin belediyemize hibe olarak kabul edilmesine dair 11.08.2023 tarihli ve 37714 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   3-Belediyemiz ve diğer resmi kurumlar arasında yapılacak resmi iş ve işlemlerde belediyemizi temsilen Belediye Başkanı Bayram Önder AKDENİZLİ'ye yetki verilmesinin görüşülmesi

   Kapanış:

   Dağıtım: Meclis Üyeleri

    

    

                                                                                                                                                                                     Bayram Önder AKDENİZLİ
                                                                                                                                                                                         Belediye Başkanı
                          

    

    

    

  • 15-Temmuz.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   E-64884152-105.02-36067

    

   23.06.2023

   Konu  :

   2023 Yılı Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

    


           Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 04 Temmuz 2023 Salı günü Saat 14.00’de belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.
           Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

   G Ü N D E M:

   *Açılış
   *Yoklama yapılması
   *06/06/2023 tarihinde yapılan 2023 Yılı Haziran Ayı Olağan meclis toplantısı oturumuna ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan İsmet AKAN ve ailesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı No:24 adresinde bulunan parktan Şehit Gürcan Akan isminin kaldırılarak başka bir yere verilmesi talebine ilişkin 12.06.2023 tarihli raporun görüşülmesi

   2-Fen İşleri Müdürlüğüne ait İlçemiz sınırları  içerisinde sorumluluğu DSİ 21. Bölge Müdürlüğü 213. Şube Müdürlüğünde bulunan Kanal ve Servis yollarının işletme bakım ve onarım hizmetlerinin Belediyemize devredilmesine ilişkin Protokol yapılması ile ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesine dair 23.06.2023 tarihli ve 36058 sayılı müzekkerenin görüşülmesi

   Kapanış:
   Dağıtım: Meclis Üyeleri                   

    

    

                                                                                                                                                    Bayram Önder AKDENİZLİ
                                                                                                                                                   Belediye Başkanı

    

    

    

  • 15-Haziran.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   Z-64884152-105.02-35223

    

   02.06.2023

   Konu  :

   2023 Yılı Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

    

           Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 06 Haziran 2023 Salı günü Saat 14.00’de belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.

            Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

   G Ü N D E M:

   *Açılış

   *Yoklama yapılması

   *02/05/2023 tarihinde yapılan 2023 Yılı Mayıs Ayı Olağan meclis toplantısı oturumuna ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait ilçemiz Gerişburnu Mahallesi 357 Ada 1 Parselin batısında kalan parkta (Yeşil Alan) 32.00 m² kısmının TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına 25 yıllığına bedelsiz tahsis edilmesi talebine ilişkin 18.05.2023 tarih ve 34787 sayılı müzekkere ve eklerinin görüşülmesi

   2-Seydikemer Kaymakamlığına İsmet AKAN ve ailesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı No:24 adresinde bulunan parktan Şehit Gürcan Akan isminin kaldırılarak başka bir yere verilmesi talebine ilişkin 28.04.2023 tarih ve 6386 sayılı yazısının görüşülmesi

   3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait Belediyemiz ile Bem-Bir-Sen (Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası) arasında Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalanmak üzere Belediye Başkanı Bayram Önder AKDENİZLİ’ye yetki verilmesine ilişkin 02.06.2023 tarihli ve 35216 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   Kapanış:
   Dağıtım: Meclis Üyeleri

    

    

                                                                                                                                                               Halil ERTÜRK
                                                                                                                                                                Belediye Başkan Vekili

    

    

    

 • 2022 Yılı

  • Mayıs
  • Nisan
  • Mart
  • Şubat
  • Ocak
  • Aralık
  • Kasım
  • Ekim
  • Eylül
  • Temmuz
  • Haziran
  • Mayıs
  • Nisan
  • 16-Mayıs.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   E-64884152-105.02-47871

    

   03.05.2024

   Konu  :

   2024 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

    

   Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 07 Mayıs 2024 Salı günü Saat 14.00’de belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.

   Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.   G Ü N D E M:

   *Açılış

   *Yoklama yapılması

   *05.04.2024 tarihinde yapılan 2024 Yılı Nisan Ayı Olağan meclis toplantısı oturumuna ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

    

   1-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/64. maddeleri ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi gereği 2023 Mali Yılı Gelir Gider Kesin Hesabı ile ilgili 24.04.2024 tarih ve 47511 sayılı müzekkerenin görüşülmesi.

    

   2-Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 1 adet Çöp Toplama aracının haczedilememesi için kamu hizmetlerine tahsis edilmesine dair meclise havaleli 15.04.2024 tarihli ve 47234 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

                        

   3-Zabıta Müdürlüğünün Zabıta Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili 29.04.2024 tarihli ve 47582 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

                               

   Kapanış:

   Dağıtım: Meclis Üyeleri      

    

       

                                                                                                                                      Bayram Önder AKDENİZLİ
                                                                                                                                      Belediye Başkanı

                                                                                                                                                                                                                                                
  • 16-Nisan.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   E-64884152-105.02-47112

    

   03.04.2024

   Konu  :

   2024 Yılı Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

    

           5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. Maddesi “Belediye meclisi, seçim sonuçlarının ilanını takip eden besinci gün belediye başkanının başkanlığında kendiliğinden toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 5 Nisan 2024 Cuma günü saat 14.30’da belediye hizmet binasında toplanacaktır.
           Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

   G Ü N D E M:

   *Açılış ve yoklama yapılması
   *Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
   *05/03/2024 tarihinde yapılan 2024 Yılı Mart Ayı Olağan meclis toplantısına ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1-Yazı İşleri Müdürlüğünün 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi gereği gizli oylama ile 2 yıl görev yapmak üzere Meclis 2 Asil 2 yedek Katip üyelerinin belirlenmesinin görüşülmesine dair 29.03.2024 tarihli ve 47022 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   2-Yazı İşleri Müdürlüğünün 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi gereği gizli oylama ile 2 yıl görev yapmak üzere Meclis 1. ve 2. Başkan vekillerinin belirlenmesinin görüşülmesine dair 29.03.2024 tarihli ve 47021 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   3-Yazı İşleri Müdürlüğüne ait 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33. Maddesi gereği gizli oylama ile 1 yıl görev yapmak üzere 2 adet Encümen Üyesi Seçiminin yapılması ile ilgili 29.03.2024 tarihli ve 47023 sayılı meclise havaleli müzekkerenin görüşülmesi

   4-Yazı İşleri Müdürlüğüne ait 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereği İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile kurulacak olan diğer ihtisas komisyonlarının tespit edilerek tespit edilen ihtisas komisyonlarının üye seçimlerinin yapılmasına ilişkin 29.03.2024 tarihli ve 47024 sayılı meclise havaleli müzekkeresinin görüşülmesi

   5-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait 5393 Sayılı Belediye Yasasının 56.maddesi gereği 01.01.2023-31.12.2023 dönemini kapsayan 2023 Yılı Faaliyet Raporuna dair 20.03.2024 tarihli ve 46635 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   6-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma yönetmeliğinin 22. maddesi gereği 22.03.2024 tarihli ve 46733 sayılı 2023 Mali Yılı Denetim Komisyon raporunun okunarak meclise bilgi verilmesi

   7-Yazı İşleri Müdürlüğüne ait Belediyemizin üyesi olduğu Akdeniz Belediyeler Birliğine 2 asil 1 yedek üye seçilmesine dair 03.04.2024 tarihli ve 47070 sayılı müzekkerenin görüşülmesi

   8-Yazı İşleri Müdürlüğüne ait 5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 20.maddesi gereği 2024 yılında meclisin tatil yapacağı ayın belirlenmesine dair 29.03.2024 tarihli ve 47027 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   9-Yazı İşleri Müdürlüğüne ait 5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 20.maddesi gereği 2024 yılında meclisin toplanacağı gün ve saatinin belirlenmesine dair 29.03.2024 tarihli ve 47026 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi                                

   Kapanış:

   Dağıtım: Meclis Üyeleri      

    

    

                                                                                                                                                       Bayram Önder AKDENİZLİ
                                                                                                                                                         Belediye Başkanı

    

    

    

  • 16-Mart.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   E-64884152-105.02-46036

    

   01.03.2024

   Konu  :

   2024 Yılı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

    

           Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 05 Mart 2024 Salı günü Saat 14.00’de belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.
           Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

   G Ü N D E M:

   *Açılış
   *Yoklama yapılması
   *02.02.2024 tarihinde yapılan 2024 Yılı Şubat Ayı Olağan meclis toplantısı oturumuna ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ilçemiz Karadere Mahallesi 303 ada 6 parselde Kamu Orta Malı olan taşınmazın 3194 sayılı kanunun 18. Madde uygulaması düzenleme sahası tahsis amacı değişikliği yapılması talebine dair 29.02.2024 tarihli ve 46019 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi.

   2-Muğla Kadastro İl Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Yayla Eldirek, Çökek, Dere, Çaykenarı, Hacıosmanlar Mahallelerinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunu kapsamında yapılacak Kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere bilirkişi seçilmesine ilişkin 01.03.2024 tarihli ve 11952942 sayılı yazısının görüşülmesi
                                 

   Kapanış:

   Dağıtım: Meclis Üyeleri      

    

    

                                                           

                                                                                                                                     Bayram Önder AKDENİZLİ
                                                                                                                                   Belediye Başkanı

    

    

    

  • 16-Şubat.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   Z-64884152-105.02-44811

    

   31.01.2024

   Konu  :

   2024 Yılı Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

    

           Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 02 Şubat 2024 Cuma günü Saat 14.00’de belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.
           Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

   G Ü N D E M:

   *Açılış
   *Yoklama yapılması
   *02.01.2024 tarihinde yapılan 2024 Yılı Ocak Ayı Olağan meclis toplantısı oturumuna ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1-Hukuk ve Tarife Komisyonu tarafından hazırlanan Seydikemer merkezde kurulan semt pazaryerleri ile ilgili  05.01.2024 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

                                 

   Kapanış:

   Dağıtım: Meclis Üyeleri      

    

    

                                                                                                                                                                            Durmuş ÇETİNKAYA
                                                                                                                                                                          Belediye Başkan Vekili

    

    

    

  • 16-Ocak.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   E-64884152-105.02-43660

    

   29.12.2023

   Konu  :

   2024 Yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

    

           Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 02 Ocak 2024 Salı günü Saat 14.00’de belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.
           Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

   G Ü N D E M:
   *Açılış
   *Yoklama yapılması
   *05.12.2023 tarihinde yapılan 2023 Yılı Aralık Ayı Olağan meclis toplantısı oturumuna ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan Ziraat Bankası Seydikemer Şubesine ait Kadıköy Mahallesinde bulunan Kadıköy Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı merkez cami önündeki yere bedelsiz olarak ATM konulması talebine dair 11.12.2023 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

   2-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan Mülkiyeti Belediyemize ait olan Gerişburnu Mahallesi 335 ada 2 parsel’de kayıtlı 493,32 m² yüzölçümlü yer, Seki Mahallesi 133 ada 8 parsel’de kayıtlı 589,00 m² yüzölçümlü yer, Kadıköy Mahallesi 192 ada 1 parsel’de kayıtlı 780,58 m² yüzölçümlü yer, Kumluova Mahallesi Kocadağ Mevkii 116 ada 2 parsel’de kayıtlı 777,25 m² yüzölçümlü yer ve 106 ada 1 parsel’de kayıtlı 702,00 m² yüzölçümlü taşınmazların Seydikemer Belediye Başkanlığının ve Tlos Turizm İmar Ticaret ve Sanayi Limited Şirketinin prim borçlarına karşılık Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü adına devredilmesine dair 11.12.2023 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

   3-Hukuk ve Tarife Komisyonu tarafından hazırlanan Belediyemiz sorumluluğuna bırakılan yollarda yapılacak olan kazı çalışmalarında Zemin Tahrip Bedelleri ile ilgili 11.12.2023 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

   4-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi gereği Denetim Komisyonu oluşturulması ve üyelerinin belirlenmesi için seçim yapılması ile ilgili 26.12.2023 tarihli ve 43444 sayılı meclise havaleli müzekkerenin görüşülmesi
   5-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin 3. Fıkrası uyarınca 2024 Yılında kadro karşılığı Belediyemizde Sözleşmeli olarak çalışan personele ödenecek net ücretin tespit edilmesi ile ilgili 25.12.2023 tarihli ve 43391 sayılı meclise havaleli müzekkerenin görüşülmesi

   6-Zabıta Müdürlüğünün Belediyemiz Zabıta Hizmetlerinde fiilen çalışan Zabıta Personeline 2024 Yılında ödenecek olan Aylık Fazla Çalışma Ücretinin tespit edilmesi hakkındaki meclise havaleli 21.12.2023 tarihli ve 43264 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   7-Zabıta Müdürlüğüne ait 486 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkındaki Kanunun bazı maddelerini değiştiren 1608 Sayılı Yasanın 1.maddesi hükmü uyarınca tanzim edilen 2024 Yılına ait Seydikemer Belediyesi Zabıta Tembihnamesinin tespit edilmesi hakkındaki 25.12.2023 tarih ve 43396 sayılı meclise havaleli müzekkeresinin görüşülmesi

   8-Zabıta Müdürlüğüne ait Seydikemer merkezde kurulan semt pazaryerinin 15.000,00 TL olan tahsis ve devir ücretinin 50.000,00 TL olarak belirlenmesine dair 25.12.2023 tarih ve 43397 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   9-Yazı İşleri Müdürlüğü’ne ait 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesi gereği Belediye Meclisi’nin 2024 yılında izinli sayılacağı ayın tespit edilmesi hakkındaki meclise havaleli 25.12.2023 tarih ve 43415 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   10-Yazı işleri Müdürlüğüne ait Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri Huzur Hakkı ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili 25.12.2023 tarihli ve 43414 sayılı meclise havaleli müzekkerenin görüşülmesi

   11-Yazı işleri Müdürlüğünün 2024 yılı içerisinde Belediye Meclisinin aylık toplantılarının yapılacağı gün ve saatin belirlenmesi ile ilgili 25.12.2023 tarih ve 43413 sayılı meclise havaleli müzekkerenin görüşülmesi

   12-Belediyemiz ile Bem-Bir-Sen (Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası) arasında Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesini imzalanmak üzere Belediye Başkanı Bayram Önder AKDENİZLİ’ye yetki verilmesine ilişkin 25.12.2023 tarihli ve 43392 sayılı müzekkerenin görüşülmesi
                             

   Kapanış:

   Dağıtım: Meclis Üyeleri      

    

    

                                                                                                                                                                     Bayram Önder AKDENİZLİ
                                                                                                                                                                    Belediye Başkanı
                                  

    

    

    

  • 15-Aralık.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   E-64884152-105.02-42446

    

   01.12.2023

   Konu  :

   2023 Yılı Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

           Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 05 Aralık 2023 Salı günü Saat 14.00’de belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.

     Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.                                                                                                                                

   G Ü N D E M:
   *Açılış

   *Yoklama yapılması

   *07.11.2023 tarihinde yapılan 2023 Yılı Kasım Ayı Olağan meclis toplantısı oturumuna ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1-Mali Hizmetler Müdürlüğünün Ziraat Bankası Seydikemer Şubesine ait Kadıköy Mahallesi bulunan Kadıköy Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı merkez cami önündeki yere bedelsiz olarak ATM konulması talebine dair 13.11.2023 tarih ve 41564 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   2-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Mülkiyeti Belediyemize ait olan Gerişburnu Mahallesi 335 ada 2 parsel’de kayıtlı 493,32 m² yüzölçümlü yer, Seki Mahallesi 133 ada 8 parsel’de kayıtlı 589,00 m² yüzölçümlü yer, Kadıköy Mahallesi 192 ada 1 parsel’de kayıtlı 780,58 m² yüzölçümlü yer, Kumluova Mahallesi Kocadağ Mevkii 116 ada 2 parsel’de kayıtlı 777,25 m² yüzölçümlü yer ve 106 ada 1 parsel’de kayıtlı 702,00 m² yüzölçümlü taşınmazların Seydikemer Belediye Başkanlığının ve Tlos Turizm İmar Ticaret ve Sanayi Limited Şirketinin prim borçlarına karşılık Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü adına devredilmesine dair 29.11.2023 tarihli ve 42325 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   3-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Belediyemiz sorumluluğuna bırakılan yollarda yapılacak olan kazı çalışmalarında Zemin Tahrip Bedelleri ile ilgili 30.11.2023 tarih ve 42368 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   4-Muğla Kadastro İl Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Yayla Eldirek, Bağlıağaç, Çökek, Dere, Güneşli, Çaykenarı, Hacıosmanlar Mahallelerinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunu kapsamında yapılacak Kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere en az 6’şar adet bilirkişi seçilmesine ilişkin 30.11.2023 tarihli ve 10890585 sayılı yazısının görüşülmesi

   Kapanış:

   Dağıtım: Meclis Üyeleri

                                                                                                                                                                               Bayram Önder AKDENİZLİ
                                                                                                                                                                              Belediye Başkanı

    

  • 15-Kasım.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   E-64884152-105.02-41157

    

   03.11.2023

   Konu  :

   2023 Yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

    

           Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 07 Kasım 2023 Salı günü Saat 14.00’de belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.
           Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.


   G Ü N D E M:

   *Açılış

   *Yoklama yapılması

   *03.10.2023 tarihinde yapılan 2023 Yılı Ekim Ayı Olağan meclis toplantısı ile 17.10.2023 tarihinde yapılan 2023 yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. oturumuna ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1-Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan 2024 Yılı Performans Programının görüşülmesine dair 10.10.2023 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

   2-Hukuk ve Tarife Komisyonu tarafından hazırlanan Seydikemer Belediyesi 2024 Mali Yılı Evsel Katı Atık Ücret tarifelerinin görüşülmesine dair 09.10.2023 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

   3-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan ilçemiz Seki mahallesinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına ait off-site ATM’nin bulunduğu alanın 10 yıllığına TC Ziraat Bankasına tahsis edilmesine ilişkin 10.10.2023 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi 

   Kapanış:

   Dağıtım: Meclis Üyeleri

    

    

                                                                                                                                     Bayram Önder AKDENİZLİ
                                                                                                                                     Belediye Başkanı

    

    

    

  • 15-Ekim.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   E-64884152-105.02-39784

    

   29.09.2023

   Konu  :

   2023 Yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

           Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 03 Ekim 2023 Salı günü Saat 14.00’de belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.
           Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.
   G Ü N D E M:
   *Açılış
   *Yoklama yapılması
   *05.09.2023 tarihinde yapılan 2023 Yılı Eylül Ayı Olağan meclis toplantısı oturumuna ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Seydikemer Belediyesi 2024, 2025, 2026 Mali yıllarının Bütçesinin görüşülmesine ilişkin meclise havaleli 19.09.2023 tarihli ve 39201 sayılı müzekkeresinin ve eklerinin görüşülmesi
   2-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Seydikemer Belediyesi 2024 Mali Yılı Gelir ve Harçlarına ilişkin tarife Cetvelinin görüşülmesine dair meclise havaleli 25.09.2023 tarihli ve 39490 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi
   3-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait 2024 Yılı Performans Programının görüşülmesine ilişkin meclise havaleli 25.09.2023 tarihli ve 39491 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi
   4-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Seydikemer Belediyesi 2024 Mali Yılı Evsel Katı Atık Ücret tarifelerinin görüşülmesine dair 15.09.2023 tarihli ve 38986 sayılı müzekkerenin görüşülmesi
   5-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 101 ada 1 parsel’de kayıtlı bulunan Eski Kaymakamlık binasının 2. katındaki 2 derslik ve 4 idare odasının Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bedelsiz tahsis edilmesine dair 28.09.2023 tarihli ve 39735 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi
   6-Mali Hizmetler Müdürlüğünün ilçemiz Seki mahallesinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına ait off-site ATM’nin bulunduğu alanın 10 yıllığına TC Ziraat Bankasına tahsis edilmesine ilişkin 29.09.2023 tarihli müzekkeresinin görüşülmesi 

   Kapanış:

   Dağıtım: Meclis Üyeleri

    

                                                                                                                                                                                                            Bayram Önder AKDENİZLİ
                                                                                                                                                                                                              Belediye Başkanı
    

    

    

    

  • 15-Eylül.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   E-64884152-105.02-38387

    

   01.09.2023

   Konu  :

   2023 Yılı Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

    

           Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 05 Eylül 2023 Salı günü Saat 14.00’de belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.

           Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

    

   G Ü N D E M:

   *Açılış

   *Yoklama yapılması

   *04/07/2023 tarihinde yapılan 2023 Yılı Temmuz Ayı Olağan meclis toplantısı oturumuna ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1-İsmet AKAN ve ailesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı No:24 adresinde bulunan parktan Şehit Gürcan Akan isminin kaldırılarak başka bir yere verilmesi talebine ilişkin İmar Komisyonu tarafından hazırlanan 10.07.2023 tarihli raporun görüşülmesi


   2-Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait Akifoğlu Motorlu Araçlar Tar. Hay. İnş. Tur. Tic. İth. İhr. Ltd. Şti. adına Ümit TANITMIŞ tarafından Belediyemize hibe edilen 1 adet KUBA Marka Motosikletin belediyemize hibe olarak kabul edilmesine dair 11.08.2023 tarihli ve 37714 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   3-Belediyemiz ve diğer resmi kurumlar arasında yapılacak resmi iş ve işlemlerde belediyemizi temsilen Belediye Başkanı Bayram Önder AKDENİZLİ'ye yetki verilmesinin görüşülmesi

   Kapanış:

   Dağıtım: Meclis Üyeleri

    

    

                                                                                                                                                                                     Bayram Önder AKDENİZLİ
                                                                                                                                                                                         Belediye Başkanı
                          

    

    

    

  • 15-Temmuz.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   E-64884152-105.02-36067

    

   23.06.2023

   Konu  :

   2023 Yılı Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

    


           Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 04 Temmuz 2023 Salı günü Saat 14.00’de belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.
           Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

   G Ü N D E M:

   *Açılış
   *Yoklama yapılması
   *06/06/2023 tarihinde yapılan 2023 Yılı Haziran Ayı Olağan meclis toplantısı oturumuna ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan İsmet AKAN ve ailesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı No:24 adresinde bulunan parktan Şehit Gürcan Akan isminin kaldırılarak başka bir yere verilmesi talebine ilişkin 12.06.2023 tarihli raporun görüşülmesi

   2-Fen İşleri Müdürlüğüne ait İlçemiz sınırları  içerisinde sorumluluğu DSİ 21. Bölge Müdürlüğü 213. Şube Müdürlüğünde bulunan Kanal ve Servis yollarının işletme bakım ve onarım hizmetlerinin Belediyemize devredilmesine ilişkin Protokol yapılması ile ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesine dair 23.06.2023 tarihli ve 36058 sayılı müzekkerenin görüşülmesi

   Kapanış:
   Dağıtım: Meclis Üyeleri                   

    

    

                                                                                                                                                    Bayram Önder AKDENİZLİ
                                                                                                                                                   Belediye Başkanı

    

    

    

  • 15-Haziran.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   Z-64884152-105.02-35223

    

   02.06.2023

   Konu  :

   2023 Yılı Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

    

           Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 06 Haziran 2023 Salı günü Saat 14.00’de belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.

            Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

   G Ü N D E M:

   *Açılış

   *Yoklama yapılması

   *02/05/2023 tarihinde yapılan 2023 Yılı Mayıs Ayı Olağan meclis toplantısı oturumuna ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait ilçemiz Gerişburnu Mahallesi 357 Ada 1 Parselin batısında kalan parkta (Yeşil Alan) 32.00 m² kısmının TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına 25 yıllığına bedelsiz tahsis edilmesi talebine ilişkin 18.05.2023 tarih ve 34787 sayılı müzekkere ve eklerinin görüşülmesi

   2-Seydikemer Kaymakamlığına İsmet AKAN ve ailesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı No:24 adresinde bulunan parktan Şehit Gürcan Akan isminin kaldırılarak başka bir yere verilmesi talebine ilişkin 28.04.2023 tarih ve 6386 sayılı yazısının görüşülmesi

   3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait Belediyemiz ile Bem-Bir-Sen (Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası) arasında Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalanmak üzere Belediye Başkanı Bayram Önder AKDENİZLİ’ye yetki verilmesine ilişkin 02.06.2023 tarihli ve 35216 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   Kapanış:
   Dağıtım: Meclis Üyeleri

    

    

                                                                                                                                                               Halil ERTÜRK
                                                                                                                                                                Belediye Başkan Vekili

    

    

    

  • 15-Mayıs.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   E-64884152-105.02-34247

    

   28.04.2023

   Konu  :

   2023 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

    

           Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 02 Mayıs 2023 Salı günü Saat 14.00’de belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.
           Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

   G Ü N D E M:
   *Açılış
   *Yoklama yapılması
   *04/04/2023 tarihinde yapılan 2023 Yılı Nisan Ayı Olağan meclis toplantısı oturumuna ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/64 maddeleri ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi gereği 2022 Mali Yılı Gelir Gider Kesin Hesabı ile ilgili 25.04.2023 tarih ve 34070 sayılı müzekkerenin görüşülmesi

   2-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 48.maddesi gereğince Afet İşleri Müdürlüğü kadrosunun ihdas edilmesine ilişkin 26.04.2023 tarih ve 34163 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   Kapanış:
   Dağıtım: Meclis Üyeleri                

    

    

                                                                                                                                                                          Bayram Önder AKDENİZLİ
                                                                                                                                                                            Belediye Başkanı

    

    

    

  • 15-Nisan.pdf indir

    
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   Z-64884152-105.02-33262

    

   31.03.2023

   Konu  :

   2023 Yılı Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

    

           Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 04 Nisan 2023 Salı günü Saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.
           Belirtilen gün ve saatte söz konusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.


   G Ü N D E M:

   *Açılış

   *Yoklama yapılması

   *07/03/2023 tarihinde yapılan 2023 Yılı Mart Ayı Olağan meclis toplantısı ve 22.03.2023 tarihinde yapılan Mart ayı olağanüstü meclis toplantısı oturumlarına ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1-Yazı İşleri Müdürlüğünün 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi gereği boşalan Meclis 1. Başkan Vekili için kalan süreyi tamamlamak üzere Meclis 1. Başkan vekilinin belirlenmesine dair 25.03.2023 tarihli ve 32972 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   2-Yazı İşleri Müdürlüğüne ait 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereği İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile kurulacak olan diğer ihtisas komisyonlarının tespit edilerek tespit edilen ihtisas komisyonlarının üye seçimlerinin yapılmasına ilişkin 24.03.2023 tarihli ve 32919 sayılı meclise havaleli müzekkeresinin görüşülmesi

   3-Yazı İşleri Müdürlüğüne ait5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33. Maddesi gereği gizli oylama ile 1 yıl görev yapmak üzere 2 adet Encümen Üyesi Seçiminin yapılması ile ilgili 24.03.2023 tarihli ve 32918 sayılı meclise havaleli müzekkerenin görüşülmesi

   4-Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğine Belediyemizin üye olunmasına ilişkin 28.03.2023 tarihli ve 33030 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi.

   5-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait5393 Sayılı Belediye Yasasının 56.maddesi gereği 01.01.2022-31.12.2022 dönemini kapsayan 2022 Yılı Faaliyet Raporuna dair 22.03.2023 tarihli ve 32840 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   6-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma yönetmeliğinin 22. maddesi gereği 24.03.2023 tarihli ve 32907 sayılı 2022 Mali Yılı Denetim Komisyon raporunun okunarak meclise bilgi verilmesi

   7-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğünün İlçemiz Çaltılar Mahallesi 136 ada 19 parselde 3039,98 m² yüzölçümlü tarlanın tamamının Kamulaştırılması  işlemi ile ilgili 24.03.2023 tarihli ve 32908 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   8-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğünün İlçemiz Çaltılar Mahallesi 120 ada 29 parselde 1448,38 m² yüzölçümlü tarlanın tamamının Kamulaştırılması  işlemi ile ilgili 24.03.2023 tarihli ve 32909 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi 

   9-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğünün İlçemiz Bekçiler Mahallesi 105 ada 329 parselde 109,93 m² yüzölçümlü tarlanın tamamının Kamulaştırılması  işlemi ile ilgili 24.03.2023 tarihli ve 32910 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   10-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Mülkiyeti Belediyemize ait olan Kemer Mahallesi Menekişalanı Mevkii 151 ada 1 parsel’de kayıtlı bulunan 286,00 m² taşınmazın Kızılay Derneğine devredilmesine dair 28.03.2023 tarihli ve 33077 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   11-Tlos Turizm İmar Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi Müdürlüğüne ait Belediye Başkanı Yakup OTGÖZ’ün görevinden istifa etmesi nedeniyle Tlos Turizm İmar Ticaret ve Sanayi Limited Şirketini belediye tüzel kişiliğini temsil etmek üzere yetkilendirilen gerçek kişinin değiştirilmesine yönelik tescil talepleri ile yine pay sahibi belediyeyi temsilen şirketin genel kuruluna katılacak gerçek kişinin belirlenmesine dair 31.03.2023 tarihli ve 33238 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   12-Yazı İşleri Müdürlüğüne ait Muğla Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün İlçemiz Çobanisa Mahallesinde projelendirilen süt sığırı Tarıma Dayalı İhtisas Süt Sığırcılığı Organize Sanayi Bölgesi kurucu müteşebbis heyetine 1 asil 3 yedek üyelerin seçilmesine dair 31.03.2023 tarihli müzekkerenin görüşülmesi

   Kapanış:

   Dağıtım: Meclis Üyeleri                                                                                                    

    

                                                                                                                                                  Bayram Önder AKDENİZLİ
                                                                                                                                                   Belediye Başkanı

    

    

    

 • 2021 Yılı

  • Mayıs
  • Nisan
  • Mart
  • Şubat
  • Ocak
  • Aralık
  • Kasım
  • Ekim
  • Eylül
  • Temmuz
  • Haziran
  • Mayıs
  • 16-Mayıs.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   E-64884152-105.02-47871

    

   03.05.2024

   Konu  :

   2024 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

    

   Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 07 Mayıs 2024 Salı günü Saat 14.00’de belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.

   Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.   G Ü N D E M:

   *Açılış

   *Yoklama yapılması

   *05.04.2024 tarihinde yapılan 2024 Yılı Nisan Ayı Olağan meclis toplantısı oturumuna ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

    

   1-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/64. maddeleri ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi gereği 2023 Mali Yılı Gelir Gider Kesin Hesabı ile ilgili 24.04.2024 tarih ve 47511 sayılı müzekkerenin görüşülmesi.

    

   2-Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 1 adet Çöp Toplama aracının haczedilememesi için kamu hizmetlerine tahsis edilmesine dair meclise havaleli 15.04.2024 tarihli ve 47234 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

                        

   3-Zabıta Müdürlüğünün Zabıta Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili 29.04.2024 tarihli ve 47582 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

                               

   Kapanış:

   Dağıtım: Meclis Üyeleri      

    

       

                                                                                                                                      Bayram Önder AKDENİZLİ
                                                                                                                                      Belediye Başkanı

                                                                                                                                                                                                                                                
  • 16-Nisan.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   E-64884152-105.02-47112

    

   03.04.2024

   Konu  :

   2024 Yılı Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

    

           5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. Maddesi “Belediye meclisi, seçim sonuçlarının ilanını takip eden besinci gün belediye başkanının başkanlığında kendiliğinden toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 5 Nisan 2024 Cuma günü saat 14.30’da belediye hizmet binasında toplanacaktır.
           Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

   G Ü N D E M:

   *Açılış ve yoklama yapılması
   *Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
   *05/03/2024 tarihinde yapılan 2024 Yılı Mart Ayı Olağan meclis toplantısına ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1-Yazı İşleri Müdürlüğünün 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi gereği gizli oylama ile 2 yıl görev yapmak üzere Meclis 2 Asil 2 yedek Katip üyelerinin belirlenmesinin görüşülmesine dair 29.03.2024 tarihli ve 47022 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   2-Yazı İşleri Müdürlüğünün 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi gereği gizli oylama ile 2 yıl görev yapmak üzere Meclis 1. ve 2. Başkan vekillerinin belirlenmesinin görüşülmesine dair 29.03.2024 tarihli ve 47021 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   3-Yazı İşleri Müdürlüğüne ait 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33. Maddesi gereği gizli oylama ile 1 yıl görev yapmak üzere 2 adet Encümen Üyesi Seçiminin yapılması ile ilgili 29.03.2024 tarihli ve 47023 sayılı meclise havaleli müzekkerenin görüşülmesi

   4-Yazı İşleri Müdürlüğüne ait 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereği İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile kurulacak olan diğer ihtisas komisyonlarının tespit edilerek tespit edilen ihtisas komisyonlarının üye seçimlerinin yapılmasına ilişkin 29.03.2024 tarihli ve 47024 sayılı meclise havaleli müzekkeresinin görüşülmesi

   5-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait 5393 Sayılı Belediye Yasasının 56.maddesi gereği 01.01.2023-31.12.2023 dönemini kapsayan 2023 Yılı Faaliyet Raporuna dair 20.03.2024 tarihli ve 46635 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   6-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma yönetmeliğinin 22. maddesi gereği 22.03.2024 tarihli ve 46733 sayılı 2023 Mali Yılı Denetim Komisyon raporunun okunarak meclise bilgi verilmesi

   7-Yazı İşleri Müdürlüğüne ait Belediyemizin üyesi olduğu Akdeniz Belediyeler Birliğine 2 asil 1 yedek üye seçilmesine dair 03.04.2024 tarihli ve 47070 sayılı müzekkerenin görüşülmesi

   8-Yazı İşleri Müdürlüğüne ait 5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 20.maddesi gereği 2024 yılında meclisin tatil yapacağı ayın belirlenmesine dair 29.03.2024 tarihli ve 47027 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   9-Yazı İşleri Müdürlüğüne ait 5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 20.maddesi gereği 2024 yılında meclisin toplanacağı gün ve saatinin belirlenmesine dair 29.03.2024 tarihli ve 47026 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi                                

   Kapanış:

   Dağıtım: Meclis Üyeleri      

    

    

                                                                                                                                                       Bayram Önder AKDENİZLİ
                                                                                                                                                         Belediye Başkanı

    

    

    

  • 16-Mart.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   E-64884152-105.02-46036

    

   01.03.2024

   Konu  :

   2024 Yılı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

    

           Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 05 Mart 2024 Salı günü Saat 14.00’de belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.
           Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

   G Ü N D E M:

   *Açılış
   *Yoklama yapılması
   *02.02.2024 tarihinde yapılan 2024 Yılı Şubat Ayı Olağan meclis toplantısı oturumuna ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ilçemiz Karadere Mahallesi 303 ada 6 parselde Kamu Orta Malı olan taşınmazın 3194 sayılı kanunun 18. Madde uygulaması düzenleme sahası tahsis amacı değişikliği yapılması talebine dair 29.02.2024 tarihli ve 46019 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi.

   2-Muğla Kadastro İl Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Yayla Eldirek, Çökek, Dere, Çaykenarı, Hacıosmanlar Mahallelerinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunu kapsamında yapılacak Kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere bilirkişi seçilmesine ilişkin 01.03.2024 tarihli ve 11952942 sayılı yazısının görüşülmesi
                                 

   Kapanış:

   Dağıtım: Meclis Üyeleri      

    

    

                                                           

                                                                                                                                     Bayram Önder AKDENİZLİ
                                                                                                                                   Belediye Başkanı

    

    

    

  • 16-Şubat.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   Z-64884152-105.02-44811

    

   31.01.2024

   Konu  :

   2024 Yılı Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

    

           Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 02 Şubat 2024 Cuma günü Saat 14.00’de belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.
           Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

   G Ü N D E M:

   *Açılış
   *Yoklama yapılması
   *02.01.2024 tarihinde yapılan 2024 Yılı Ocak Ayı Olağan meclis toplantısı oturumuna ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1-Hukuk ve Tarife Komisyonu tarafından hazırlanan Seydikemer merkezde kurulan semt pazaryerleri ile ilgili  05.01.2024 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

                                 

   Kapanış:

   Dağıtım: Meclis Üyeleri      

    

    

                                                                                                                                                                            Durmuş ÇETİNKAYA
                                                                                                                                                                          Belediye Başkan Vekili

    

    

    

  • 16-Ocak.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   E-64884152-105.02-43660

    

   29.12.2023

   Konu  :

   2024 Yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

    

           Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 02 Ocak 2024 Salı günü Saat 14.00’de belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.
           Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

   G Ü N D E M:
   *Açılış
   *Yoklama yapılması
   *05.12.2023 tarihinde yapılan 2023 Yılı Aralık Ayı Olağan meclis toplantısı oturumuna ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan Ziraat Bankası Seydikemer Şubesine ait Kadıköy Mahallesinde bulunan Kadıköy Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı merkez cami önündeki yere bedelsiz olarak ATM konulması talebine dair 11.12.2023 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

   2-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan Mülkiyeti Belediyemize ait olan Gerişburnu Mahallesi 335 ada 2 parsel’de kayıtlı 493,32 m² yüzölçümlü yer, Seki Mahallesi 133 ada 8 parsel’de kayıtlı 589,00 m² yüzölçümlü yer, Kadıköy Mahallesi 192 ada 1 parsel’de kayıtlı 780,58 m² yüzölçümlü yer, Kumluova Mahallesi Kocadağ Mevkii 116 ada 2 parsel’de kayıtlı 777,25 m² yüzölçümlü yer ve 106 ada 1 parsel’de kayıtlı 702,00 m² yüzölçümlü taşınmazların Seydikemer Belediye Başkanlığının ve Tlos Turizm İmar Ticaret ve Sanayi Limited Şirketinin prim borçlarına karşılık Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü adına devredilmesine dair 11.12.2023 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

   3-Hukuk ve Tarife Komisyonu tarafından hazırlanan Belediyemiz sorumluluğuna bırakılan yollarda yapılacak olan kazı çalışmalarında Zemin Tahrip Bedelleri ile ilgili 11.12.2023 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

   4-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi gereği Denetim Komisyonu oluşturulması ve üyelerinin belirlenmesi için seçim yapılması ile ilgili 26.12.2023 tarihli ve 43444 sayılı meclise havaleli müzekkerenin görüşülmesi
   5-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin 3. Fıkrası uyarınca 2024 Yılında kadro karşılığı Belediyemizde Sözleşmeli olarak çalışan personele ödenecek net ücretin tespit edilmesi ile ilgili 25.12.2023 tarihli ve 43391 sayılı meclise havaleli müzekkerenin görüşülmesi

   6-Zabıta Müdürlüğünün Belediyemiz Zabıta Hizmetlerinde fiilen çalışan Zabıta Personeline 2024 Yılında ödenecek olan Aylık Fazla Çalışma Ücretinin tespit edilmesi hakkındaki meclise havaleli 21.12.2023 tarihli ve 43264 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   7-Zabıta Müdürlüğüne ait 486 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkındaki Kanunun bazı maddelerini değiştiren 1608 Sayılı Yasanın 1.maddesi hükmü uyarınca tanzim edilen 2024 Yılına ait Seydikemer Belediyesi Zabıta Tembihnamesinin tespit edilmesi hakkındaki 25.12.2023 tarih ve 43396 sayılı meclise havaleli müzekkeresinin görüşülmesi

   8-Zabıta Müdürlüğüne ait Seydikemer merkezde kurulan semt pazaryerinin 15.000,00 TL olan tahsis ve devir ücretinin 50.000,00 TL olarak belirlenmesine dair 25.12.2023 tarih ve 43397 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   9-Yazı İşleri Müdürlüğü’ne ait 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesi gereği Belediye Meclisi’nin 2024 yılında izinli sayılacağı ayın tespit edilmesi hakkındaki meclise havaleli 25.12.2023 tarih ve 43415 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   10-Yazı işleri Müdürlüğüne ait Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri Huzur Hakkı ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili 25.12.2023 tarihli ve 43414 sayılı meclise havaleli müzekkerenin görüşülmesi

   11-Yazı işleri Müdürlüğünün 2024 yılı içerisinde Belediye Meclisinin aylık toplantılarının yapılacağı gün ve saatin belirlenmesi ile ilgili 25.12.2023 tarih ve 43413 sayılı meclise havaleli müzekkerenin görüşülmesi

   12-Belediyemiz ile Bem-Bir-Sen (Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası) arasında Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesini imzalanmak üzere Belediye Başkanı Bayram Önder AKDENİZLİ’ye yetki verilmesine ilişkin 25.12.2023 tarihli ve 43392 sayılı müzekkerenin görüşülmesi
                             

   Kapanış:

   Dağıtım: Meclis Üyeleri      

    

    

                                                                                                                                                                     Bayram Önder AKDENİZLİ
                                                                                                                                                                    Belediye Başkanı
                                  

    

    

    

  • 15-Aralık.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   E-64884152-105.02-42446

    

   01.12.2023

   Konu  :

   2023 Yılı Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

           Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 05 Aralık 2023 Salı günü Saat 14.00’de belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.

     Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.                                                                                                                                

   G Ü N D E M:
   *Açılış

   *Yoklama yapılması

   *07.11.2023 tarihinde yapılan 2023 Yılı Kasım Ayı Olağan meclis toplantısı oturumuna ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1-Mali Hizmetler Müdürlüğünün Ziraat Bankası Seydikemer Şubesine ait Kadıköy Mahallesi bulunan Kadıköy Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı merkez cami önündeki yere bedelsiz olarak ATM konulması talebine dair 13.11.2023 tarih ve 41564 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   2-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Mülkiyeti Belediyemize ait olan Gerişburnu Mahallesi 335 ada 2 parsel’de kayıtlı 493,32 m² yüzölçümlü yer, Seki Mahallesi 133 ada 8 parsel’de kayıtlı 589,00 m² yüzölçümlü yer, Kadıköy Mahallesi 192 ada 1 parsel’de kayıtlı 780,58 m² yüzölçümlü yer, Kumluova Mahallesi Kocadağ Mevkii 116 ada 2 parsel’de kayıtlı 777,25 m² yüzölçümlü yer ve 106 ada 1 parsel’de kayıtlı 702,00 m² yüzölçümlü taşınmazların Seydikemer Belediye Başkanlığının ve Tlos Turizm İmar Ticaret ve Sanayi Limited Şirketinin prim borçlarına karşılık Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü adına devredilmesine dair 29.11.2023 tarihli ve 42325 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   3-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Belediyemiz sorumluluğuna bırakılan yollarda yapılacak olan kazı çalışmalarında Zemin Tahrip Bedelleri ile ilgili 30.11.2023 tarih ve 42368 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   4-Muğla Kadastro İl Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Yayla Eldirek, Bağlıağaç, Çökek, Dere, Güneşli, Çaykenarı, Hacıosmanlar Mahallelerinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunu kapsamında yapılacak Kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere en az 6’şar adet bilirkişi seçilmesine ilişkin 30.11.2023 tarihli ve 10890585 sayılı yazısının görüşülmesi

   Kapanış:

   Dağıtım: Meclis Üyeleri

                                                                                                                                                                               Bayram Önder AKDENİZLİ
                                                                                                                                                                              Belediye Başkanı

    

  • 15-Kasım.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   E-64884152-105.02-41157

    

   03.11.2023

   Konu  :

   2023 Yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

    

           Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 07 Kasım 2023 Salı günü Saat 14.00’de belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.
           Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.


   G Ü N D E M:

   *Açılış

   *Yoklama yapılması

   *03.10.2023 tarihinde yapılan 2023 Yılı Ekim Ayı Olağan meclis toplantısı ile 17.10.2023 tarihinde yapılan 2023 yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. oturumuna ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1-Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan 2024 Yılı Performans Programının görüşülmesine dair 10.10.2023 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

   2-Hukuk ve Tarife Komisyonu tarafından hazırlanan Seydikemer Belediyesi 2024 Mali Yılı Evsel Katı Atık Ücret tarifelerinin görüşülmesine dair 09.10.2023 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

   3-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan ilçemiz Seki mahallesinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına ait off-site ATM’nin bulunduğu alanın 10 yıllığına TC Ziraat Bankasına tahsis edilmesine ilişkin 10.10.2023 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi 

   Kapanış:

   Dağıtım: Meclis Üyeleri

    

    

                                                                                                                                     Bayram Önder AKDENİZLİ
                                                                                                                                     Belediye Başkanı

    

    

    

  • 15-Ekim.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   E-64884152-105.02-39784

    

   29.09.2023

   Konu  :

   2023 Yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

           Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 03 Ekim 2023 Salı günü Saat 14.00’de belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.
           Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.
   G Ü N D E M:
   *Açılış
   *Yoklama yapılması
   *05.09.2023 tarihinde yapılan 2023 Yılı Eylül Ayı Olağan meclis toplantısı oturumuna ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Seydikemer Belediyesi 2024, 2025, 2026 Mali yıllarının Bütçesinin görüşülmesine ilişkin meclise havaleli 19.09.2023 tarihli ve 39201 sayılı müzekkeresinin ve eklerinin görüşülmesi
   2-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Seydikemer Belediyesi 2024 Mali Yılı Gelir ve Harçlarına ilişkin tarife Cetvelinin görüşülmesine dair meclise havaleli 25.09.2023 tarihli ve 39490 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi
   3-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait 2024 Yılı Performans Programının görüşülmesine ilişkin meclise havaleli 25.09.2023 tarihli ve 39491 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi
   4-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Seydikemer Belediyesi 2024 Mali Yılı Evsel Katı Atık Ücret tarifelerinin görüşülmesine dair 15.09.2023 tarihli ve 38986 sayılı müzekkerenin görüşülmesi
   5-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 101 ada 1 parsel’de kayıtlı bulunan Eski Kaymakamlık binasının 2. katındaki 2 derslik ve 4 idare odasının Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bedelsiz tahsis edilmesine dair 28.09.2023 tarihli ve 39735 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi
   6-Mali Hizmetler Müdürlüğünün ilçemiz Seki mahallesinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına ait off-site ATM’nin bulunduğu alanın 10 yıllığına TC Ziraat Bankasına tahsis edilmesine ilişkin 29.09.2023 tarihli müzekkeresinin görüşülmesi 

   Kapanış:

   Dağıtım: Meclis Üyeleri

    

                                                                                                                                                                                                            Bayram Önder AKDENİZLİ
                                                                                                                                                                                                              Belediye Başkanı
    

    

    

    

  • 15-Eylül.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   E-64884152-105.02-38387

    

   01.09.2023

   Konu  :

   2023 Yılı Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

    

           Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 05 Eylül 2023 Salı günü Saat 14.00’de belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.

           Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

    

   G Ü N D E M:

   *Açılış

   *Yoklama yapılması

   *04/07/2023 tarihinde yapılan 2023 Yılı Temmuz Ayı Olağan meclis toplantısı oturumuna ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1-İsmet AKAN ve ailesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı No:24 adresinde bulunan parktan Şehit Gürcan Akan isminin kaldırılarak başka bir yere verilmesi talebine ilişkin İmar Komisyonu tarafından hazırlanan 10.07.2023 tarihli raporun görüşülmesi


   2-Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait Akifoğlu Motorlu Araçlar Tar. Hay. İnş. Tur. Tic. İth. İhr. Ltd. Şti. adına Ümit TANITMIŞ tarafından Belediyemize hibe edilen 1 adet KUBA Marka Motosikletin belediyemize hibe olarak kabul edilmesine dair 11.08.2023 tarihli ve 37714 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   3-Belediyemiz ve diğer resmi kurumlar arasında yapılacak resmi iş ve işlemlerde belediyemizi temsilen Belediye Başkanı Bayram Önder AKDENİZLİ'ye yetki verilmesinin görüşülmesi

   Kapanış:

   Dağıtım: Meclis Üyeleri

    

    

                                                                                                                                                                                     Bayram Önder AKDENİZLİ
                                                                                                                                                                                         Belediye Başkanı
                          

    

    

    

  • 15-Temmuz.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   E-64884152-105.02-36067

    

   23.06.2023

   Konu  :

   2023 Yılı Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

    


           Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 04 Temmuz 2023 Salı günü Saat 14.00’de belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.
           Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

   G Ü N D E M:

   *Açılış
   *Yoklama yapılması
   *06/06/2023 tarihinde yapılan 2023 Yılı Haziran Ayı Olağan meclis toplantısı oturumuna ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan İsmet AKAN ve ailesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı No:24 adresinde bulunan parktan Şehit Gürcan Akan isminin kaldırılarak başka bir yere verilmesi talebine ilişkin 12.06.2023 tarihli raporun görüşülmesi

   2-Fen İşleri Müdürlüğüne ait İlçemiz sınırları  içerisinde sorumluluğu DSİ 21. Bölge Müdürlüğü 213. Şube Müdürlüğünde bulunan Kanal ve Servis yollarının işletme bakım ve onarım hizmetlerinin Belediyemize devredilmesine ilişkin Protokol yapılması ile ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesine dair 23.06.2023 tarihli ve 36058 sayılı müzekkerenin görüşülmesi

   Kapanış:
   Dağıtım: Meclis Üyeleri                   

    

    

                                                                                                                                                    Bayram Önder AKDENİZLİ
                                                                                                                                                   Belediye Başkanı

    

    

    

  • 15-Haziran.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   Z-64884152-105.02-35223

    

   02.06.2023

   Konu  :

   2023 Yılı Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

    

           Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 06 Haziran 2023 Salı günü Saat 14.00’de belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.

            Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

   G Ü N D E M:

   *Açılış

   *Yoklama yapılması

   *02/05/2023 tarihinde yapılan 2023 Yılı Mayıs Ayı Olağan meclis toplantısı oturumuna ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait ilçemiz Gerişburnu Mahallesi 357 Ada 1 Parselin batısında kalan parkta (Yeşil Alan) 32.00 m² kısmının TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına 25 yıllığına bedelsiz tahsis edilmesi talebine ilişkin 18.05.2023 tarih ve 34787 sayılı müzekkere ve eklerinin görüşülmesi

   2-Seydikemer Kaymakamlığına İsmet AKAN ve ailesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı No:24 adresinde bulunan parktan Şehit Gürcan Akan isminin kaldırılarak başka bir yere verilmesi talebine ilişkin 28.04.2023 tarih ve 6386 sayılı yazısının görüşülmesi

   3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait Belediyemiz ile Bem-Bir-Sen (Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası) arasında Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalanmak üzere Belediye Başkanı Bayram Önder AKDENİZLİ’ye yetki verilmesine ilişkin 02.06.2023 tarihli ve 35216 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   Kapanış:
   Dağıtım: Meclis Üyeleri

    

    

                                                                                                                                                               Halil ERTÜRK
                                                                                                                                                                Belediye Başkan Vekili

    

    

    

  • 15-Mayıs.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   E-64884152-105.02-34247

    

   28.04.2023

   Konu  :

   2023 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

    

           Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 02 Mayıs 2023 Salı günü Saat 14.00’de belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.
           Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

   G Ü N D E M:
   *Açılış
   *Yoklama yapılması
   *04/04/2023 tarihinde yapılan 2023 Yılı Nisan Ayı Olağan meclis toplantısı oturumuna ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/64 maddeleri ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi gereği 2022 Mali Yılı Gelir Gider Kesin Hesabı ile ilgili 25.04.2023 tarih ve 34070 sayılı müzekkerenin görüşülmesi

   2-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 48.maddesi gereğince Afet İşleri Müdürlüğü kadrosunun ihdas edilmesine ilişkin 26.04.2023 tarih ve 34163 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   Kapanış:
   Dağıtım: Meclis Üyeleri                

    

    

                                                                                                                                                                          Bayram Önder AKDENİZLİ
                                                                                                                                                                            Belediye Başkanı

    

    

    

 • 2020 Yılı

  • Mayıs
  • Nisan
  • Mart
  • Şubat
  • Ocak
  • Aralık
  • Kasım
  • Ekim
  • Eylül
  • Temmuz
  • Haziran
  • 16-Mayıs.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   E-64884152-105.02-47871

    

   03.05.2024

   Konu  :

   2024 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

    

   Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 07 Mayıs 2024 Salı günü Saat 14.00’de belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.

   Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.   G Ü N D E M:

   *Açılış

   *Yoklama yapılması

   *05.04.2024 tarihinde yapılan 2024 Yılı Nisan Ayı Olağan meclis toplantısı oturumuna ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

    

   1-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/64. maddeleri ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi gereği 2023 Mali Yılı Gelir Gider Kesin Hesabı ile ilgili 24.04.2024 tarih ve 47511 sayılı müzekkerenin görüşülmesi.

    

   2-Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 1 adet Çöp Toplama aracının haczedilememesi için kamu hizmetlerine tahsis edilmesine dair meclise havaleli 15.04.2024 tarihli ve 47234 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

                        

   3-Zabıta Müdürlüğünün Zabıta Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili 29.04.2024 tarihli ve 47582 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

                               

   Kapanış:

   Dağıtım: Meclis Üyeleri      

    

       

                                                                                                                                      Bayram Önder AKDENİZLİ
                                                                                                                                      Belediye Başkanı

                                                                                                                                                                                                                                                
  • 16-Nisan.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   E-64884152-105.02-47112

    

   03.04.2024

   Konu  :

   2024 Yılı Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

    

           5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. Maddesi “Belediye meclisi, seçim sonuçlarının ilanını takip eden besinci gün belediye başkanının başkanlığında kendiliğinden toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 5 Nisan 2024 Cuma günü saat 14.30’da belediye hizmet binasında toplanacaktır.
           Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

   G Ü N D E M:

   *Açılış ve yoklama yapılması
   *Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
   *05/03/2024 tarihinde yapılan 2024 Yılı Mart Ayı Olağan meclis toplantısına ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1-Yazı İşleri Müdürlüğünün 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi gereği gizli oylama ile 2 yıl görev yapmak üzere Meclis 2 Asil 2 yedek Katip üyelerinin belirlenmesinin görüşülmesine dair 29.03.2024 tarihli ve 47022 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   2-Yazı İşleri Müdürlüğünün 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi gereği gizli oylama ile 2 yıl görev yapmak üzere Meclis 1. ve 2. Başkan vekillerinin belirlenmesinin görüşülmesine dair 29.03.2024 tarihli ve 47021 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   3-Yazı İşleri Müdürlüğüne ait 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33. Maddesi gereği gizli oylama ile 1 yıl görev yapmak üzere 2 adet Encümen Üyesi Seçiminin yapılması ile ilgili 29.03.2024 tarihli ve 47023 sayılı meclise havaleli müzekkerenin görüşülmesi

   4-Yazı İşleri Müdürlüğüne ait 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereği İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile kurulacak olan diğer ihtisas komisyonlarının tespit edilerek tespit edilen ihtisas komisyonlarının üye seçimlerinin yapılmasına ilişkin 29.03.2024 tarihli ve 47024 sayılı meclise havaleli müzekkeresinin görüşülmesi

   5-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait 5393 Sayılı Belediye Yasasının 56.maddesi gereği 01.01.2023-31.12.2023 dönemini kapsayan 2023 Yılı Faaliyet Raporuna dair 20.03.2024 tarihli ve 46635 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   6-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma yönetmeliğinin 22. maddesi gereği 22.03.2024 tarihli ve 46733 sayılı 2023 Mali Yılı Denetim Komisyon raporunun okunarak meclise bilgi verilmesi

   7-Yazı İşleri Müdürlüğüne ait Belediyemizin üyesi olduğu Akdeniz Belediyeler Birliğine 2 asil 1 yedek üye seçilmesine dair 03.04.2024 tarihli ve 47070 sayılı müzekkerenin görüşülmesi

   8-Yazı İşleri Müdürlüğüne ait 5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 20.maddesi gereği 2024 yılında meclisin tatil yapacağı ayın belirlenmesine dair 29.03.2024 tarihli ve 47027 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   9-Yazı İşleri Müdürlüğüne ait 5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 20.maddesi gereği 2024 yılında meclisin toplanacağı gün ve saatinin belirlenmesine dair 29.03.2024 tarihli ve 47026 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi                                

   Kapanış:

   Dağıtım: Meclis Üyeleri      

    

    

                                                                                                                                                       Bayram Önder AKDENİZLİ
                                                                                                                                                         Belediye Başkanı

    

    

    

  • 16-Mart.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   E-64884152-105.02-46036

    

   01.03.2024

   Konu  :

   2024 Yılı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

    

           Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 05 Mart 2024 Salı günü Saat 14.00’de belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.
           Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

   G Ü N D E M:

   *Açılış
   *Yoklama yapılması
   *02.02.2024 tarihinde yapılan 2024 Yılı Şubat Ayı Olağan meclis toplantısı oturumuna ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ilçemiz Karadere Mahallesi 303 ada 6 parselde Kamu Orta Malı olan taşınmazın 3194 sayılı kanunun 18. Madde uygulaması düzenleme sahası tahsis amacı değişikliği yapılması talebine dair 29.02.2024 tarihli ve 46019 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi.

   2-Muğla Kadastro İl Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Yayla Eldirek, Çökek, Dere, Çaykenarı, Hacıosmanlar Mahallelerinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunu kapsamında yapılacak Kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere bilirkişi seçilmesine ilişkin 01.03.2024 tarihli ve 11952942 sayılı yazısının görüşülmesi
                                 

   Kapanış:

   Dağıtım: Meclis Üyeleri      

    

    

                                                           

                                                                                                                                     Bayram Önder AKDENİZLİ
                                                                                                                                   Belediye Başkanı

    

    

    

  • 16-Şubat.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   Z-64884152-105.02-44811

    

   31.01.2024

   Konu  :

   2024 Yılı Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

    

           Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 02 Şubat 2024 Cuma günü Saat 14.00’de belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.
           Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

   G Ü N D E M:

   *Açılış
   *Yoklama yapılması
   *02.01.2024 tarihinde yapılan 2024 Yılı Ocak Ayı Olağan meclis toplantısı oturumuna ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1-Hukuk ve Tarife Komisyonu tarafından hazırlanan Seydikemer merkezde kurulan semt pazaryerleri ile ilgili  05.01.2024 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

                                 

   Kapanış:

   Dağıtım: Meclis Üyeleri      

    

    

                                                                                                                                                                            Durmuş ÇETİNKAYA
                                                                                                                                                                          Belediye Başkan Vekili

    

    

    

  • 16-Ocak.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   E-64884152-105.02-43660

    

   29.12.2023

   Konu  :

   2024 Yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

    

           Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 02 Ocak 2024 Salı günü Saat 14.00’de belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.
           Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

   G Ü N D E M:
   *Açılış
   *Yoklama yapılması
   *05.12.2023 tarihinde yapılan 2023 Yılı Aralık Ayı Olağan meclis toplantısı oturumuna ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan Ziraat Bankası Seydikemer Şubesine ait Kadıköy Mahallesinde bulunan Kadıköy Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı merkez cami önündeki yere bedelsiz olarak ATM konulması talebine dair 11.12.2023 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

   2-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan Mülkiyeti Belediyemize ait olan Gerişburnu Mahallesi 335 ada 2 parsel’de kayıtlı 493,32 m² yüzölçümlü yer, Seki Mahallesi 133 ada 8 parsel’de kayıtlı 589,00 m² yüzölçümlü yer, Kadıköy Mahallesi 192 ada 1 parsel’de kayıtlı 780,58 m² yüzölçümlü yer, Kumluova Mahallesi Kocadağ Mevkii 116 ada 2 parsel’de kayıtlı 777,25 m² yüzölçümlü yer ve 106 ada 1 parsel’de kayıtlı 702,00 m² yüzölçümlü taşınmazların Seydikemer Belediye Başkanlığının ve Tlos Turizm İmar Ticaret ve Sanayi Limited Şirketinin prim borçlarına karşılık Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü adına devredilmesine dair 11.12.2023 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

   3-Hukuk ve Tarife Komisyonu tarafından hazırlanan Belediyemiz sorumluluğuna bırakılan yollarda yapılacak olan kazı çalışmalarında Zemin Tahrip Bedelleri ile ilgili 11.12.2023 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

   4-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi gereği Denetim Komisyonu oluşturulması ve üyelerinin belirlenmesi için seçim yapılması ile ilgili 26.12.2023 tarihli ve 43444 sayılı meclise havaleli müzekkerenin görüşülmesi
   5-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin 3. Fıkrası uyarınca 2024 Yılında kadro karşılığı Belediyemizde Sözleşmeli olarak çalışan personele ödenecek net ücretin tespit edilmesi ile ilgili 25.12.2023 tarihli ve 43391 sayılı meclise havaleli müzekkerenin görüşülmesi

   6-Zabıta Müdürlüğünün Belediyemiz Zabıta Hizmetlerinde fiilen çalışan Zabıta Personeline 2024 Yılında ödenecek olan Aylık Fazla Çalışma Ücretinin tespit edilmesi hakkındaki meclise havaleli 21.12.2023 tarihli ve 43264 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   7-Zabıta Müdürlüğüne ait 486 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkındaki Kanunun bazı maddelerini değiştiren 1608 Sayılı Yasanın 1.maddesi hükmü uyarınca tanzim edilen 2024 Yılına ait Seydikemer Belediyesi Zabıta Tembihnamesinin tespit edilmesi hakkındaki 25.12.2023 tarih ve 43396 sayılı meclise havaleli müzekkeresinin görüşülmesi

   8-Zabıta Müdürlüğüne ait Seydikemer merkezde kurulan semt pazaryerinin 15.000,00 TL olan tahsis ve devir ücretinin 50.000,00 TL olarak belirlenmesine dair 25.12.2023 tarih ve 43397 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   9-Yazı İşleri Müdürlüğü’ne ait 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesi gereği Belediye Meclisi’nin 2024 yılında izinli sayılacağı ayın tespit edilmesi hakkındaki meclise havaleli 25.12.2023 tarih ve 43415 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   10-Yazı işleri Müdürlüğüne ait Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri Huzur Hakkı ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili 25.12.2023 tarihli ve 43414 sayılı meclise havaleli müzekkerenin görüşülmesi

   11-Yazı işleri Müdürlüğünün 2024 yılı içerisinde Belediye Meclisinin aylık toplantılarının yapılacağı gün ve saatin belirlenmesi ile ilgili 25.12.2023 tarih ve 43413 sayılı meclise havaleli müzekkerenin görüşülmesi

   12-Belediyemiz ile Bem-Bir-Sen (Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası) arasında Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesini imzalanmak üzere Belediye Başkanı Bayram Önder AKDENİZLİ’ye yetki verilmesine ilişkin 25.12.2023 tarihli ve 43392 sayılı müzekkerenin görüşülmesi
                             

   Kapanış:

   Dağıtım: Meclis Üyeleri      

    

    

                                                                                                                                                                     Bayram Önder AKDENİZLİ
                                                                                                                                                                    Belediye Başkanı
                                  

    

    

    

  • 15-Aralık.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   E-64884152-105.02-42446

    

   01.12.2023

   Konu  :

   2023 Yılı Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

           Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 05 Aralık 2023 Salı günü Saat 14.00’de belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.

     Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.                                                                                                                                

   G Ü N D E M:
   *Açılış

   *Yoklama yapılması

   *07.11.2023 tarihinde yapılan 2023 Yılı Kasım Ayı Olağan meclis toplantısı oturumuna ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1-Mali Hizmetler Müdürlüğünün Ziraat Bankası Seydikemer Şubesine ait Kadıköy Mahallesi bulunan Kadıköy Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı merkez cami önündeki yere bedelsiz olarak ATM konulması talebine dair 13.11.2023 tarih ve 41564 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   2-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Mülkiyeti Belediyemize ait olan Gerişburnu Mahallesi 335 ada 2 parsel’de kayıtlı 493,32 m² yüzölçümlü yer, Seki Mahallesi 133 ada 8 parsel’de kayıtlı 589,00 m² yüzölçümlü yer, Kadıköy Mahallesi 192 ada 1 parsel’de kayıtlı 780,58 m² yüzölçümlü yer, Kumluova Mahallesi Kocadağ Mevkii 116 ada 2 parsel’de kayıtlı 777,25 m² yüzölçümlü yer ve 106 ada 1 parsel’de kayıtlı 702,00 m² yüzölçümlü taşınmazların Seydikemer Belediye Başkanlığının ve Tlos Turizm İmar Ticaret ve Sanayi Limited Şirketinin prim borçlarına karşılık Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü adına devredilmesine dair 29.11.2023 tarihli ve 42325 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   3-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Belediyemiz sorumluluğuna bırakılan yollarda yapılacak olan kazı çalışmalarında Zemin Tahrip Bedelleri ile ilgili 30.11.2023 tarih ve 42368 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   4-Muğla Kadastro İl Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Yayla Eldirek, Bağlıağaç, Çökek, Dere, Güneşli, Çaykenarı, Hacıosmanlar Mahallelerinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunu kapsamında yapılacak Kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere en az 6’şar adet bilirkişi seçilmesine ilişkin 30.11.2023 tarihli ve 10890585 sayılı yazısının görüşülmesi

   Kapanış:

   Dağıtım: Meclis Üyeleri

                                                                                                                                                                               Bayram Önder AKDENİZLİ
                                                                                                                                                                              Belediye Başkanı

    

  • 15-Kasım.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   E-64884152-105.02-41157

    

   03.11.2023

   Konu  :

   2023 Yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

    

           Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 07 Kasım 2023 Salı günü Saat 14.00’de belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.
           Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.


   G Ü N D E M:

   *Açılış

   *Yoklama yapılması

   *03.10.2023 tarihinde yapılan 2023 Yılı Ekim Ayı Olağan meclis toplantısı ile 17.10.2023 tarihinde yapılan 2023 yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. oturumuna ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1-Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan 2024 Yılı Performans Programının görüşülmesine dair 10.10.2023 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

   2-Hukuk ve Tarife Komisyonu tarafından hazırlanan Seydikemer Belediyesi 2024 Mali Yılı Evsel Katı Atık Ücret tarifelerinin görüşülmesine dair 09.10.2023 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

   3-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan ilçemiz Seki mahallesinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına ait off-site ATM’nin bulunduğu alanın 10 yıllığına TC Ziraat Bankasına tahsis edilmesine ilişkin 10.10.2023 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi 

   Kapanış:

   Dağıtım: Meclis Üyeleri

    

    

                                                                                                                                     Bayram Önder AKDENİZLİ
                                                                                                                                     Belediye Başkanı

    

    

    

  • 15-Ekim.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   E-64884152-105.02-39784

    

   29.09.2023

   Konu  :

   2023 Yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

           Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 03 Ekim 2023 Salı günü Saat 14.00’de belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.
           Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.
   G Ü N D E M:
   *Açılış
   *Yoklama yapılması
   *05.09.2023 tarihinde yapılan 2023 Yılı Eylül Ayı Olağan meclis toplantısı oturumuna ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Seydikemer Belediyesi 2024, 2025, 2026 Mali yıllarının Bütçesinin görüşülmesine ilişkin meclise havaleli 19.09.2023 tarihli ve 39201 sayılı müzekkeresinin ve eklerinin görüşülmesi
   2-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Seydikemer Belediyesi 2024 Mali Yılı Gelir ve Harçlarına ilişkin tarife Cetvelinin görüşülmesine dair meclise havaleli 25.09.2023 tarihli ve 39490 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi
   3-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait 2024 Yılı Performans Programının görüşülmesine ilişkin meclise havaleli 25.09.2023 tarihli ve 39491 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi
   4-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Seydikemer Belediyesi 2024 Mali Yılı Evsel Katı Atık Ücret tarifelerinin görüşülmesine dair 15.09.2023 tarihli ve 38986 sayılı müzekkerenin görüşülmesi
   5-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 101 ada 1 parsel’de kayıtlı bulunan Eski Kaymakamlık binasının 2. katındaki 2 derslik ve 4 idare odasının Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bedelsiz tahsis edilmesine dair 28.09.2023 tarihli ve 39735 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi
   6-Mali Hizmetler Müdürlüğünün ilçemiz Seki mahallesinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına ait off-site ATM’nin bulunduğu alanın 10 yıllığına TC Ziraat Bankasına tahsis edilmesine ilişkin 29.09.2023 tarihli müzekkeresinin görüşülmesi 

   Kapanış:

   Dağıtım: Meclis Üyeleri

    

                                                                                                                                                                                                            Bayram Önder AKDENİZLİ
                                                                                                                                                                                                              Belediye Başkanı
    

    

    

    

  • 15-Eylül.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   E-64884152-105.02-38387

    

   01.09.2023

   Konu  :

   2023 Yılı Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

    

           Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 05 Eylül 2023 Salı günü Saat 14.00’de belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.

           Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

    

   G Ü N D E M:

   *Açılış

   *Yoklama yapılması

   *04/07/2023 tarihinde yapılan 2023 Yılı Temmuz Ayı Olağan meclis toplantısı oturumuna ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1-İsmet AKAN ve ailesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı No:24 adresinde bulunan parktan Şehit Gürcan Akan isminin kaldırılarak başka bir yere verilmesi talebine ilişkin İmar Komisyonu tarafından hazırlanan 10.07.2023 tarihli raporun görüşülmesi


   2-Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait Akifoğlu Motorlu Araçlar Tar. Hay. İnş. Tur. Tic. İth. İhr. Ltd. Şti. adına Ümit TANITMIŞ tarafından Belediyemize hibe edilen 1 adet KUBA Marka Motosikletin belediyemize hibe olarak kabul edilmesine dair 11.08.2023 tarihli ve 37714 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   3-Belediyemiz ve diğer resmi kurumlar arasında yapılacak resmi iş ve işlemlerde belediyemizi temsilen Belediye Başkanı Bayram Önder AKDENİZLİ'ye yetki verilmesinin görüşülmesi

   Kapanış:

   Dağıtım: Meclis Üyeleri

    

    

                                                                                                                                                                                     Bayram Önder AKDENİZLİ
                                                                                                                                                                                         Belediye Başkanı
                          

    

    

    

  • 15-Temmuz.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   E-64884152-105.02-36067

    

   23.06.2023

   Konu  :

   2023 Yılı Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

    


           Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 04 Temmuz 2023 Salı günü Saat 14.00’de belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.
           Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

   G Ü N D E M:

   *Açılış
   *Yoklama yapılması
   *06/06/2023 tarihinde yapılan 2023 Yılı Haziran Ayı Olağan meclis toplantısı oturumuna ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan İsmet AKAN ve ailesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı No:24 adresinde bulunan parktan Şehit Gürcan Akan isminin kaldırılarak başka bir yere verilmesi talebine ilişkin 12.06.2023 tarihli raporun görüşülmesi

   2-Fen İşleri Müdürlüğüne ait İlçemiz sınırları  içerisinde sorumluluğu DSİ 21. Bölge Müdürlüğü 213. Şube Müdürlüğünde bulunan Kanal ve Servis yollarının işletme bakım ve onarım hizmetlerinin Belediyemize devredilmesine ilişkin Protokol yapılması ile ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesine dair 23.06.2023 tarihli ve 36058 sayılı müzekkerenin görüşülmesi

   Kapanış:
   Dağıtım: Meclis Üyeleri                   

    

    

                                                                                                                                                    Bayram Önder AKDENİZLİ
                                                                                                                                                   Belediye Başkanı

    

    

    

  • 15-Haziran.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   Z-64884152-105.02-35223

    

   02.06.2023

   Konu  :

   2023 Yılı Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

    

           Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 06 Haziran 2023 Salı günü Saat 14.00’de belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.

            Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

   G Ü N D E M:

   *Açılış

   *Yoklama yapılması

   *02/05/2023 tarihinde yapılan 2023 Yılı Mayıs Ayı Olağan meclis toplantısı oturumuna ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait ilçemiz Gerişburnu Mahallesi 357 Ada 1 Parselin batısında kalan parkta (Yeşil Alan) 32.00 m² kısmının TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına 25 yıllığına bedelsiz tahsis edilmesi talebine ilişkin 18.05.2023 tarih ve 34787 sayılı müzekkere ve eklerinin görüşülmesi

   2-Seydikemer Kaymakamlığına İsmet AKAN ve ailesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı No:24 adresinde bulunan parktan Şehit Gürcan Akan isminin kaldırılarak başka bir yere verilmesi talebine ilişkin 28.04.2023 tarih ve 6386 sayılı yazısının görüşülmesi

   3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait Belediyemiz ile Bem-Bir-Sen (Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası) arasında Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalanmak üzere Belediye Başkanı Bayram Önder AKDENİZLİ’ye yetki verilmesine ilişkin 02.06.2023 tarihli ve 35216 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   Kapanış:
   Dağıtım: Meclis Üyeleri

    

    

                                                                                                                                                               Halil ERTÜRK
                                                                                                                                                                Belediye Başkan Vekili

    

    

    

 • 2019 Yılı

  • Mayıs
  • Nisan
  • Mart
  • Şubat
  • Ocak
  • Aralık
  • Kasım
  • Ekim
  • Eylül
  • Temmuz
  • Haziran
  • Mayıs
  • 16-Mayıs.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   E-64884152-105.02-47871

    

   03.05.2024

   Konu  :

   2024 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

    

   Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 07 Mayıs 2024 Salı günü Saat 14.00’de belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.

   Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.   G Ü N D E M:

   *Açılış

   *Yoklama yapılması

   *05.04.2024 tarihinde yapılan 2024 Yılı Nisan Ayı Olağan meclis toplantısı oturumuna ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

    

   1-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/64. maddeleri ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi gereği 2023 Mali Yılı Gelir Gider Kesin Hesabı ile ilgili 24.04.2024 tarih ve 47511 sayılı müzekkerenin görüşülmesi.

    

   2-Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 1 adet Çöp Toplama aracının haczedilememesi için kamu hizmetlerine tahsis edilmesine dair meclise havaleli 15.04.2024 tarihli ve 47234 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

                        

   3-Zabıta Müdürlüğünün Zabıta Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili 29.04.2024 tarihli ve 47582 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

                               

   Kapanış:

   Dağıtım: Meclis Üyeleri      

    

       

                                                                                                                                      Bayram Önder AKDENİZLİ
                                                                                                                                      Belediye Başkanı

                                                                                                                                                                                                                                                
  • 16-Nisan.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   E-64884152-105.02-47112

    

   03.04.2024

   Konu  :

   2024 Yılı Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

    

           5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. Maddesi “Belediye meclisi, seçim sonuçlarının ilanını takip eden besinci gün belediye başkanının başkanlığında kendiliğinden toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 5 Nisan 2024 Cuma günü saat 14.30’da belediye hizmet binasında toplanacaktır.
           Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

   G Ü N D E M:

   *Açılış ve yoklama yapılması
   *Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
   *05/03/2024 tarihinde yapılan 2024 Yılı Mart Ayı Olağan meclis toplantısına ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1-Yazı İşleri Müdürlüğünün 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi gereği gizli oylama ile 2 yıl görev yapmak üzere Meclis 2 Asil 2 yedek Katip üyelerinin belirlenmesinin görüşülmesine dair 29.03.2024 tarihli ve 47022 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   2-Yazı İşleri Müdürlüğünün 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi gereği gizli oylama ile 2 yıl görev yapmak üzere Meclis 1. ve 2. Başkan vekillerinin belirlenmesinin görüşülmesine dair 29.03.2024 tarihli ve 47021 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   3-Yazı İşleri Müdürlüğüne ait 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33. Maddesi gereği gizli oylama ile 1 yıl görev yapmak üzere 2 adet Encümen Üyesi Seçiminin yapılması ile ilgili 29.03.2024 tarihli ve 47023 sayılı meclise havaleli müzekkerenin görüşülmesi

   4-Yazı İşleri Müdürlüğüne ait 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereği İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile kurulacak olan diğer ihtisas komisyonlarının tespit edilerek tespit edilen ihtisas komisyonlarının üye seçimlerinin yapılmasına ilişkin 29.03.2024 tarihli ve 47024 sayılı meclise havaleli müzekkeresinin görüşülmesi

   5-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait 5393 Sayılı Belediye Yasasının 56.maddesi gereği 01.01.2023-31.12.2023 dönemini kapsayan 2023 Yılı Faaliyet Raporuna dair 20.03.2024 tarihli ve 46635 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   6-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma yönetmeliğinin 22. maddesi gereği 22.03.2024 tarihli ve 46733 sayılı 2023 Mali Yılı Denetim Komisyon raporunun okunarak meclise bilgi verilmesi

   7-Yazı İşleri Müdürlüğüne ait Belediyemizin üyesi olduğu Akdeniz Belediyeler Birliğine 2 asil 1 yedek üye seçilmesine dair 03.04.2024 tarihli ve 47070 sayılı müzekkerenin görüşülmesi

   8-Yazı İşleri Müdürlüğüne ait 5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 20.maddesi gereği 2024 yılında meclisin tatil yapacağı ayın belirlenmesine dair 29.03.2024 tarihli ve 47027 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   9-Yazı İşleri Müdürlüğüne ait 5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 20.maddesi gereği 2024 yılında meclisin toplanacağı gün ve saatinin belirlenmesine dair 29.03.2024 tarihli ve 47026 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi                                

   Kapanış:

   Dağıtım: Meclis Üyeleri      

    

    

                                                                                                                                                       Bayram Önder AKDENİZLİ
                                                                                                                                                         Belediye Başkanı

    

    

    

  • 16-Mart.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   E-64884152-105.02-46036

    

   01.03.2024

   Konu  :

   2024 Yılı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

    

           Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 05 Mart 2024 Salı günü Saat 14.00’de belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.
           Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

   G Ü N D E M:

   *Açılış
   *Yoklama yapılması
   *02.02.2024 tarihinde yapılan 2024 Yılı Şubat Ayı Olağan meclis toplantısı oturumuna ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ilçemiz Karadere Mahallesi 303 ada 6 parselde Kamu Orta Malı olan taşınmazın 3194 sayılı kanunun 18. Madde uygulaması düzenleme sahası tahsis amacı değişikliği yapılması talebine dair 29.02.2024 tarihli ve 46019 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi.

   2-Muğla Kadastro İl Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Yayla Eldirek, Çökek, Dere, Çaykenarı, Hacıosmanlar Mahallelerinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunu kapsamında yapılacak Kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere bilirkişi seçilmesine ilişkin 01.03.2024 tarihli ve 11952942 sayılı yazısının görüşülmesi
                                 

   Kapanış:

   Dağıtım: Meclis Üyeleri      

    

    

                                                           

                                                                                                                                     Bayram Önder AKDENİZLİ
                                                                                                                                   Belediye Başkanı

    

    

    

  • 16-Şubat.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   Z-64884152-105.02-44811

    

   31.01.2024

   Konu  :

   2024 Yılı Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

    

           Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 02 Şubat 2024 Cuma günü Saat 14.00’de belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.
           Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

   G Ü N D E M:

   *Açılış
   *Yoklama yapılması
   *02.01.2024 tarihinde yapılan 2024 Yılı Ocak Ayı Olağan meclis toplantısı oturumuna ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1-Hukuk ve Tarife Komisyonu tarafından hazırlanan Seydikemer merkezde kurulan semt pazaryerleri ile ilgili  05.01.2024 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

                                 

   Kapanış:

   Dağıtım: Meclis Üyeleri      

    

    

                                                                                                                                                                            Durmuş ÇETİNKAYA
                                                                                                                                                                          Belediye Başkan Vekili

    

    

    

  • 16-Ocak.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   E-64884152-105.02-43660

    

   29.12.2023

   Konu  :

   2024 Yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

    

           Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 02 Ocak 2024 Salı günü Saat 14.00’de belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.
           Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

   G Ü N D E M:
   *Açılış
   *Yoklama yapılması
   *05.12.2023 tarihinde yapılan 2023 Yılı Aralık Ayı Olağan meclis toplantısı oturumuna ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan Ziraat Bankası Seydikemer Şubesine ait Kadıköy Mahallesinde bulunan Kadıköy Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı merkez cami önündeki yere bedelsiz olarak ATM konulması talebine dair 11.12.2023 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

   2-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan Mülkiyeti Belediyemize ait olan Gerişburnu Mahallesi 335 ada 2 parsel’de kayıtlı 493,32 m² yüzölçümlü yer, Seki Mahallesi 133 ada 8 parsel’de kayıtlı 589,00 m² yüzölçümlü yer, Kadıköy Mahallesi 192 ada 1 parsel’de kayıtlı 780,58 m² yüzölçümlü yer, Kumluova Mahallesi Kocadağ Mevkii 116 ada 2 parsel’de kayıtlı 777,25 m² yüzölçümlü yer ve 106 ada 1 parsel’de kayıtlı 702,00 m² yüzölçümlü taşınmazların Seydikemer Belediye Başkanlığının ve Tlos Turizm İmar Ticaret ve Sanayi Limited Şirketinin prim borçlarına karşılık Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü adına devredilmesine dair 11.12.2023 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

   3-Hukuk ve Tarife Komisyonu tarafından hazırlanan Belediyemiz sorumluluğuna bırakılan yollarda yapılacak olan kazı çalışmalarında Zemin Tahrip Bedelleri ile ilgili 11.12.2023 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

   4-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi gereği Denetim Komisyonu oluşturulması ve üyelerinin belirlenmesi için seçim yapılması ile ilgili 26.12.2023 tarihli ve 43444 sayılı meclise havaleli müzekkerenin görüşülmesi
   5-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin 3. Fıkrası uyarınca 2024 Yılında kadro karşılığı Belediyemizde Sözleşmeli olarak çalışan personele ödenecek net ücretin tespit edilmesi ile ilgili 25.12.2023 tarihli ve 43391 sayılı meclise havaleli müzekkerenin görüşülmesi

   6-Zabıta Müdürlüğünün Belediyemiz Zabıta Hizmetlerinde fiilen çalışan Zabıta Personeline 2024 Yılında ödenecek olan Aylık Fazla Çalışma Ücretinin tespit edilmesi hakkındaki meclise havaleli 21.12.2023 tarihli ve 43264 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   7-Zabıta Müdürlüğüne ait 486 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkındaki Kanunun bazı maddelerini değiştiren 1608 Sayılı Yasanın 1.maddesi hükmü uyarınca tanzim edilen 2024 Yılına ait Seydikemer Belediyesi Zabıta Tembihnamesinin tespit edilmesi hakkındaki 25.12.2023 tarih ve 43396 sayılı meclise havaleli müzekkeresinin görüşülmesi

   8-Zabıta Müdürlüğüne ait Seydikemer merkezde kurulan semt pazaryerinin 15.000,00 TL olan tahsis ve devir ücretinin 50.000,00 TL olarak belirlenmesine dair 25.12.2023 tarih ve 43397 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   9-Yazı İşleri Müdürlüğü’ne ait 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesi gereği Belediye Meclisi’nin 2024 yılında izinli sayılacağı ayın tespit edilmesi hakkındaki meclise havaleli 25.12.2023 tarih ve 43415 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   10-Yazı işleri Müdürlüğüne ait Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri Huzur Hakkı ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili 25.12.2023 tarihli ve 43414 sayılı meclise havaleli müzekkerenin görüşülmesi

   11-Yazı işleri Müdürlüğünün 2024 yılı içerisinde Belediye Meclisinin aylık toplantılarının yapılacağı gün ve saatin belirlenmesi ile ilgili 25.12.2023 tarih ve 43413 sayılı meclise havaleli müzekkerenin görüşülmesi

   12-Belediyemiz ile Bem-Bir-Sen (Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası) arasında Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesini imzalanmak üzere Belediye Başkanı Bayram Önder AKDENİZLİ’ye yetki verilmesine ilişkin 25.12.2023 tarihli ve 43392 sayılı müzekkerenin görüşülmesi
                             

   Kapanış:

   Dağıtım: Meclis Üyeleri      

    

    

                                                                                                                                                                     Bayram Önder AKDENİZLİ
                                                                                                                                                                    Belediye Başkanı
                                  

    

    

    

  • 15-Aralık.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   E-64884152-105.02-42446

    

   01.12.2023

   Konu  :

   2023 Yılı Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

           Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 05 Aralık 2023 Salı günü Saat 14.00’de belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.

     Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.                                                                                                                                

   G Ü N D E M:
   *Açılış

   *Yoklama yapılması

   *07.11.2023 tarihinde yapılan 2023 Yılı Kasım Ayı Olağan meclis toplantısı oturumuna ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1-Mali Hizmetler Müdürlüğünün Ziraat Bankası Seydikemer Şubesine ait Kadıköy Mahallesi bulunan Kadıköy Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı merkez cami önündeki yere bedelsiz olarak ATM konulması talebine dair 13.11.2023 tarih ve 41564 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   2-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Mülkiyeti Belediyemize ait olan Gerişburnu Mahallesi 335 ada 2 parsel’de kayıtlı 493,32 m² yüzölçümlü yer, Seki Mahallesi 133 ada 8 parsel’de kayıtlı 589,00 m² yüzölçümlü yer, Kadıköy Mahallesi 192 ada 1 parsel’de kayıtlı 780,58 m² yüzölçümlü yer, Kumluova Mahallesi Kocadağ Mevkii 116 ada 2 parsel’de kayıtlı 777,25 m² yüzölçümlü yer ve 106 ada 1 parsel’de kayıtlı 702,00 m² yüzölçümlü taşınmazların Seydikemer Belediye Başkanlığının ve Tlos Turizm İmar Ticaret ve Sanayi Limited Şirketinin prim borçlarına karşılık Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü adına devredilmesine dair 29.11.2023 tarihli ve 42325 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   3-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Belediyemiz sorumluluğuna bırakılan yollarda yapılacak olan kazı çalışmalarında Zemin Tahrip Bedelleri ile ilgili 30.11.2023 tarih ve 42368 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   4-Muğla Kadastro İl Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Yayla Eldirek, Bağlıağaç, Çökek, Dere, Güneşli, Çaykenarı, Hacıosmanlar Mahallelerinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunu kapsamında yapılacak Kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere en az 6’şar adet bilirkişi seçilmesine ilişkin 30.11.2023 tarihli ve 10890585 sayılı yazısının görüşülmesi

   Kapanış:

   Dağıtım: Meclis Üyeleri

                                                                                                                                                                               Bayram Önder AKDENİZLİ
                                                                                                                                                                              Belediye Başkanı

    

  • 15-Kasım.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   E-64884152-105.02-41157

    

   03.11.2023

   Konu  :

   2023 Yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

    

           Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 07 Kasım 2023 Salı günü Saat 14.00’de belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.
           Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.


   G Ü N D E M:

   *Açılış

   *Yoklama yapılması

   *03.10.2023 tarihinde yapılan 2023 Yılı Ekim Ayı Olağan meclis toplantısı ile 17.10.2023 tarihinde yapılan 2023 yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. oturumuna ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1-Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan 2024 Yılı Performans Programının görüşülmesine dair 10.10.2023 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

   2-Hukuk ve Tarife Komisyonu tarafından hazırlanan Seydikemer Belediyesi 2024 Mali Yılı Evsel Katı Atık Ücret tarifelerinin görüşülmesine dair 09.10.2023 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

   3-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan ilçemiz Seki mahallesinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına ait off-site ATM’nin bulunduğu alanın 10 yıllığına TC Ziraat Bankasına tahsis edilmesine ilişkin 10.10.2023 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi 

   Kapanış:

   Dağıtım: Meclis Üyeleri

    

    

                                                                                                                                     Bayram Önder AKDENİZLİ
                                                                                                                                     Belediye Başkanı

    

    

    

  • 15-Ekim.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   E-64884152-105.02-39784

    

   29.09.2023

   Konu  :

   2023 Yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

           Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 03 Ekim 2023 Salı günü Saat 14.00’de belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.
           Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.
   G Ü N D E M:
   *Açılış
   *Yoklama yapılması
   *05.09.2023 tarihinde yapılan 2023 Yılı Eylül Ayı Olağan meclis toplantısı oturumuna ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Seydikemer Belediyesi 2024, 2025, 2026 Mali yıllarının Bütçesinin görüşülmesine ilişkin meclise havaleli 19.09.2023 tarihli ve 39201 sayılı müzekkeresinin ve eklerinin görüşülmesi
   2-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Seydikemer Belediyesi 2024 Mali Yılı Gelir ve Harçlarına ilişkin tarife Cetvelinin görüşülmesine dair meclise havaleli 25.09.2023 tarihli ve 39490 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi
   3-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait 2024 Yılı Performans Programının görüşülmesine ilişkin meclise havaleli 25.09.2023 tarihli ve 39491 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi
   4-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Seydikemer Belediyesi 2024 Mali Yılı Evsel Katı Atık Ücret tarifelerinin görüşülmesine dair 15.09.2023 tarihli ve 38986 sayılı müzekkerenin görüşülmesi
   5-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 101 ada 1 parsel’de kayıtlı bulunan Eski Kaymakamlık binasının 2. katındaki 2 derslik ve 4 idare odasının Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bedelsiz tahsis edilmesine dair 28.09.2023 tarihli ve 39735 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi
   6-Mali Hizmetler Müdürlüğünün ilçemiz Seki mahallesinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına ait off-site ATM’nin bulunduğu alanın 10 yıllığına TC Ziraat Bankasına tahsis edilmesine ilişkin 29.09.2023 tarihli müzekkeresinin görüşülmesi 

   Kapanış:

   Dağıtım: Meclis Üyeleri

    

                                                                                                                                                                                                            Bayram Önder AKDENİZLİ
                                                                                                                                                                                                              Belediye Başkanı
    

    

    

    

  • 15-Eylül.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   E-64884152-105.02-38387

    

   01.09.2023

   Konu  :

   2023 Yılı Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

    

           Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 05 Eylül 2023 Salı günü Saat 14.00’de belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.

           Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

    

   G Ü N D E M:

   *Açılış

   *Yoklama yapılması

   *04/07/2023 tarihinde yapılan 2023 Yılı Temmuz Ayı Olağan meclis toplantısı oturumuna ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1-İsmet AKAN ve ailesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı No:24 adresinde bulunan parktan Şehit Gürcan Akan isminin kaldırılarak başka bir yere verilmesi talebine ilişkin İmar Komisyonu tarafından hazırlanan 10.07.2023 tarihli raporun görüşülmesi


   2-Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait Akifoğlu Motorlu Araçlar Tar. Hay. İnş. Tur. Tic. İth. İhr. Ltd. Şti. adına Ümit TANITMIŞ tarafından Belediyemize hibe edilen 1 adet KUBA Marka Motosikletin belediyemize hibe olarak kabul edilmesine dair 11.08.2023 tarihli ve 37714 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   3-Belediyemiz ve diğer resmi kurumlar arasında yapılacak resmi iş ve işlemlerde belediyemizi temsilen Belediye Başkanı Bayram Önder AKDENİZLİ'ye yetki verilmesinin görüşülmesi

   Kapanış:

   Dağıtım: Meclis Üyeleri

    

    

                                                                                                                                                                                     Bayram Önder AKDENİZLİ
                                                                                                                                                                                         Belediye Başkanı
                          

    

    

    

  • 15-Temmuz.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   E-64884152-105.02-36067

    

   23.06.2023

   Konu  :

   2023 Yılı Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

    


           Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 04 Temmuz 2023 Salı günü Saat 14.00’de belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.
           Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

   G Ü N D E M:

   *Açılış
   *Yoklama yapılması
   *06/06/2023 tarihinde yapılan 2023 Yılı Haziran Ayı Olağan meclis toplantısı oturumuna ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan İsmet AKAN ve ailesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı No:24 adresinde bulunan parktan Şehit Gürcan Akan isminin kaldırılarak başka bir yere verilmesi talebine ilişkin 12.06.2023 tarihli raporun görüşülmesi

   2-Fen İşleri Müdürlüğüne ait İlçemiz sınırları  içerisinde sorumluluğu DSİ 21. Bölge Müdürlüğü 213. Şube Müdürlüğünde bulunan Kanal ve Servis yollarının işletme bakım ve onarım hizmetlerinin Belediyemize devredilmesine ilişkin Protokol yapılması ile ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesine dair 23.06.2023 tarihli ve 36058 sayılı müzekkerenin görüşülmesi

   Kapanış:
   Dağıtım: Meclis Üyeleri                   

    

    

                                                                                                                                                    Bayram Önder AKDENİZLİ
                                                                                                                                                   Belediye Başkanı

    

    

    

  • 15-Haziran.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   Z-64884152-105.02-35223

    

   02.06.2023

   Konu  :

   2023 Yılı Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

    

           Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 06 Haziran 2023 Salı günü Saat 14.00’de belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.

            Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

   G Ü N D E M:

   *Açılış

   *Yoklama yapılması

   *02/05/2023 tarihinde yapılan 2023 Yılı Mayıs Ayı Olağan meclis toplantısı oturumuna ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait ilçemiz Gerişburnu Mahallesi 357 Ada 1 Parselin batısında kalan parkta (Yeşil Alan) 32.00 m² kısmının TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına 25 yıllığına bedelsiz tahsis edilmesi talebine ilişkin 18.05.2023 tarih ve 34787 sayılı müzekkere ve eklerinin görüşülmesi

   2-Seydikemer Kaymakamlığına İsmet AKAN ve ailesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı No:24 adresinde bulunan parktan Şehit Gürcan Akan isminin kaldırılarak başka bir yere verilmesi talebine ilişkin 28.04.2023 tarih ve 6386 sayılı yazısının görüşülmesi

   3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait Belediyemiz ile Bem-Bir-Sen (Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası) arasında Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalanmak üzere Belediye Başkanı Bayram Önder AKDENİZLİ’ye yetki verilmesine ilişkin 02.06.2023 tarihli ve 35216 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   Kapanış:
   Dağıtım: Meclis Üyeleri

    

    

                                                                                                                                                               Halil ERTÜRK
                                                                                                                                                                Belediye Başkan Vekili

    

    

    

  • 15-Mayıs.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   E-64884152-105.02-34247

    

   28.04.2023

   Konu  :

   2023 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

    

           Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 02 Mayıs 2023 Salı günü Saat 14.00’de belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.
           Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

   G Ü N D E M:
   *Açılış
   *Yoklama yapılması
   *04/04/2023 tarihinde yapılan 2023 Yılı Nisan Ayı Olağan meclis toplantısı oturumuna ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/64 maddeleri ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi gereği 2022 Mali Yılı Gelir Gider Kesin Hesabı ile ilgili 25.04.2023 tarih ve 34070 sayılı müzekkerenin görüşülmesi

   2-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 48.maddesi gereğince Afet İşleri Müdürlüğü kadrosunun ihdas edilmesine ilişkin 26.04.2023 tarih ve 34163 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   Kapanış:
   Dağıtım: Meclis Üyeleri                

    

    

                                                                                                                                                                          Bayram Önder AKDENİZLİ
                                                                                                                                                                            Belediye Başkanı

    

    

    

 • 2018 Yılı

  • Mayıs
  • Nisan
  • Mart
  • Şubat
  • Ocak
  • Aralık
  • Kasım
  • Ekim
  • Eylül
  • Temmuz
  • Haziran
  • Mayıs
  • 16-Mayıs.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   E-64884152-105.02-47871

    

   03.05.2024

   Konu  :

   2024 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

    

   Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 07 Mayıs 2024 Salı günü Saat 14.00’de belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.

   Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.   G Ü N D E M:

   *Açılış

   *Yoklama yapılması

   *05.04.2024 tarihinde yapılan 2024 Yılı Nisan Ayı Olağan meclis toplantısı oturumuna ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

    

   1-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/64. maddeleri ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi gereği 2023 Mali Yılı Gelir Gider Kesin Hesabı ile ilgili 24.04.2024 tarih ve 47511 sayılı müzekkerenin görüşülmesi.

    

   2-Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 1 adet Çöp Toplama aracının haczedilememesi için kamu hizmetlerine tahsis edilmesine dair meclise havaleli 15.04.2024 tarihli ve 47234 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

                        

   3-Zabıta Müdürlüğünün Zabıta Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili 29.04.2024 tarihli ve 47582 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

                               

   Kapanış:

   Dağıtım: Meclis Üyeleri      

    

       

                                                                                                                                      Bayram Önder AKDENİZLİ
                                                                                                                                      Belediye Başkanı

                                                                                                                                                                                                                                                
  • 16-Nisan.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   E-64884152-105.02-47112

    

   03.04.2024

   Konu  :

   2024 Yılı Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

    

           5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. Maddesi “Belediye meclisi, seçim sonuçlarının ilanını takip eden besinci gün belediye başkanının başkanlığında kendiliğinden toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 5 Nisan 2024 Cuma günü saat 14.30’da belediye hizmet binasında toplanacaktır.
           Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

   G Ü N D E M:

   *Açılış ve yoklama yapılması
   *Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
   *05/03/2024 tarihinde yapılan 2024 Yılı Mart Ayı Olağan meclis toplantısına ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1-Yazı İşleri Müdürlüğünün 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi gereği gizli oylama ile 2 yıl görev yapmak üzere Meclis 2 Asil 2 yedek Katip üyelerinin belirlenmesinin görüşülmesine dair 29.03.2024 tarihli ve 47022 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   2-Yazı İşleri Müdürlüğünün 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi gereği gizli oylama ile 2 yıl görev yapmak üzere Meclis 1. ve 2. Başkan vekillerinin belirlenmesinin görüşülmesine dair 29.03.2024 tarihli ve 47021 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   3-Yazı İşleri Müdürlüğüne ait 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33. Maddesi gereği gizli oylama ile 1 yıl görev yapmak üzere 2 adet Encümen Üyesi Seçiminin yapılması ile ilgili 29.03.2024 tarihli ve 47023 sayılı meclise havaleli müzekkerenin görüşülmesi

   4-Yazı İşleri Müdürlüğüne ait 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereği İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile kurulacak olan diğer ihtisas komisyonlarının tespit edilerek tespit edilen ihtisas komisyonlarının üye seçimlerinin yapılmasına ilişkin 29.03.2024 tarihli ve 47024 sayılı meclise havaleli müzekkeresinin görüşülmesi

   5-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait 5393 Sayılı Belediye Yasasının 56.maddesi gereği 01.01.2023-31.12.2023 dönemini kapsayan 2023 Yılı Faaliyet Raporuna dair 20.03.2024 tarihli ve 46635 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   6-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma yönetmeliğinin 22. maddesi gereği 22.03.2024 tarihli ve 46733 sayılı 2023 Mali Yılı Denetim Komisyon raporunun okunarak meclise bilgi verilmesi

   7-Yazı İşleri Müdürlüğüne ait Belediyemizin üyesi olduğu Akdeniz Belediyeler Birliğine 2 asil 1 yedek üye seçilmesine dair 03.04.2024 tarihli ve 47070 sayılı müzekkerenin görüşülmesi

   8-Yazı İşleri Müdürlüğüne ait 5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 20.maddesi gereği 2024 yılında meclisin tatil yapacağı ayın belirlenmesine dair 29.03.2024 tarihli ve 47027 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   9-Yazı İşleri Müdürlüğüne ait 5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 20.maddesi gereği 2024 yılında meclisin toplanacağı gün ve saatinin belirlenmesine dair 29.03.2024 tarihli ve 47026 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi                                

   Kapanış:

   Dağıtım: Meclis Üyeleri      

    

    

                                                                                                                                                       Bayram Önder AKDENİZLİ
                                                                                                                                                         Belediye Başkanı

    

    

    

  • 16-Mart.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   E-64884152-105.02-46036

    

   01.03.2024

   Konu  :

   2024 Yılı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

    

           Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 05 Mart 2024 Salı günü Saat 14.00’de belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.
           Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

   G Ü N D E M:

   *Açılış
   *Yoklama yapılması
   *02.02.2024 tarihinde yapılan 2024 Yılı Şubat Ayı Olağan meclis toplantısı oturumuna ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ilçemiz Karadere Mahallesi 303 ada 6 parselde Kamu Orta Malı olan taşınmazın 3194 sayılı kanunun 18. Madde uygulaması düzenleme sahası tahsis amacı değişikliği yapılması talebine dair 29.02.2024 tarihli ve 46019 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi.

   2-Muğla Kadastro İl Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Yayla Eldirek, Çökek, Dere, Çaykenarı, Hacıosmanlar Mahallelerinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunu kapsamında yapılacak Kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere bilirkişi seçilmesine ilişkin 01.03.2024 tarihli ve 11952942 sayılı yazısının görüşülmesi
                                 

   Kapanış:

   Dağıtım: Meclis Üyeleri      

    

    

                                                           

                                                                                                                                     Bayram Önder AKDENİZLİ
                                                                                                                                   Belediye Başkanı

    

    

    

  • 16-Şubat.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   Z-64884152-105.02-44811

    

   31.01.2024

   Konu  :

   2024 Yılı Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

    

           Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 02 Şubat 2024 Cuma günü Saat 14.00’de belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.
           Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

   G Ü N D E M:

   *Açılış
   *Yoklama yapılması
   *02.01.2024 tarihinde yapılan 2024 Yılı Ocak Ayı Olağan meclis toplantısı oturumuna ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1-Hukuk ve Tarife Komisyonu tarafından hazırlanan Seydikemer merkezde kurulan semt pazaryerleri ile ilgili  05.01.2024 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

                                 

   Kapanış:

   Dağıtım: Meclis Üyeleri      

    

    

                                                                                                                                                                            Durmuş ÇETİNKAYA
                                                                                                                                                                          Belediye Başkan Vekili

    

    

    

  • 16-Ocak.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   E-64884152-105.02-43660

    

   29.12.2023

   Konu  :

   2024 Yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

    

           Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 02 Ocak 2024 Salı günü Saat 14.00’de belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.
           Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

   G Ü N D E M:
   *Açılış
   *Yoklama yapılması
   *05.12.2023 tarihinde yapılan 2023 Yılı Aralık Ayı Olağan meclis toplantısı oturumuna ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan Ziraat Bankası Seydikemer Şubesine ait Kadıköy Mahallesinde bulunan Kadıköy Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı merkez cami önündeki yere bedelsiz olarak ATM konulması talebine dair 11.12.2023 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

   2-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan Mülkiyeti Belediyemize ait olan Gerişburnu Mahallesi 335 ada 2 parsel’de kayıtlı 493,32 m² yüzölçümlü yer, Seki Mahallesi 133 ada 8 parsel’de kayıtlı 589,00 m² yüzölçümlü yer, Kadıköy Mahallesi 192 ada 1 parsel’de kayıtlı 780,58 m² yüzölçümlü yer, Kumluova Mahallesi Kocadağ Mevkii 116 ada 2 parsel’de kayıtlı 777,25 m² yüzölçümlü yer ve 106 ada 1 parsel’de kayıtlı 702,00 m² yüzölçümlü taşınmazların Seydikemer Belediye Başkanlığının ve Tlos Turizm İmar Ticaret ve Sanayi Limited Şirketinin prim borçlarına karşılık Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü adına devredilmesine dair 11.12.2023 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

   3-Hukuk ve Tarife Komisyonu tarafından hazırlanan Belediyemiz sorumluluğuna bırakılan yollarda yapılacak olan kazı çalışmalarında Zemin Tahrip Bedelleri ile ilgili 11.12.2023 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

   4-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi gereği Denetim Komisyonu oluşturulması ve üyelerinin belirlenmesi için seçim yapılması ile ilgili 26.12.2023 tarihli ve 43444 sayılı meclise havaleli müzekkerenin görüşülmesi
   5-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin 3. Fıkrası uyarınca 2024 Yılında kadro karşılığı Belediyemizde Sözleşmeli olarak çalışan personele ödenecek net ücretin tespit edilmesi ile ilgili 25.12.2023 tarihli ve 43391 sayılı meclise havaleli müzekkerenin görüşülmesi

   6-Zabıta Müdürlüğünün Belediyemiz Zabıta Hizmetlerinde fiilen çalışan Zabıta Personeline 2024 Yılında ödenecek olan Aylık Fazla Çalışma Ücretinin tespit edilmesi hakkındaki meclise havaleli 21.12.2023 tarihli ve 43264 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   7-Zabıta Müdürlüğüne ait 486 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkındaki Kanunun bazı maddelerini değiştiren 1608 Sayılı Yasanın 1.maddesi hükmü uyarınca tanzim edilen 2024 Yılına ait Seydikemer Belediyesi Zabıta Tembihnamesinin tespit edilmesi hakkındaki 25.12.2023 tarih ve 43396 sayılı meclise havaleli müzekkeresinin görüşülmesi

   8-Zabıta Müdürlüğüne ait Seydikemer merkezde kurulan semt pazaryerinin 15.000,00 TL olan tahsis ve devir ücretinin 50.000,00 TL olarak belirlenmesine dair 25.12.2023 tarih ve 43397 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   9-Yazı İşleri Müdürlüğü’ne ait 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesi gereği Belediye Meclisi’nin 2024 yılında izinli sayılacağı ayın tespit edilmesi hakkındaki meclise havaleli 25.12.2023 tarih ve 43415 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   10-Yazı işleri Müdürlüğüne ait Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri Huzur Hakkı ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili 25.12.2023 tarihli ve 43414 sayılı meclise havaleli müzekkerenin görüşülmesi

   11-Yazı işleri Müdürlüğünün 2024 yılı içerisinde Belediye Meclisinin aylık toplantılarının yapılacağı gün ve saatin belirlenmesi ile ilgili 25.12.2023 tarih ve 43413 sayılı meclise havaleli müzekkerenin görüşülmesi

   12-Belediyemiz ile Bem-Bir-Sen (Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası) arasında Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesini imzalanmak üzere Belediye Başkanı Bayram Önder AKDENİZLİ’ye yetki verilmesine ilişkin 25.12.2023 tarihli ve 43392 sayılı müzekkerenin görüşülmesi
                             

   Kapanış:

   Dağıtım: Meclis Üyeleri      

    

    

                                                                                                                                                                     Bayram Önder AKDENİZLİ
                                                                                                                                                                    Belediye Başkanı
                                  

    

    

    

  • 15-Aralık.pdf indir
   T.C.
   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri Müdürlüğü

   Sayı    :

   E-64884152-105.02-42446

    

   01.12.2023

   Konu  :

   2023 Yılı Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

    

    

   Sayın BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

    

           Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 05 Aralık 2023 Salı günü Saat 14.00’de belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.

     Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.                                                                                                                                

   G Ü N D E M:
   *Açılış

   *Yoklama yapılması

   *07.11.2023 tarihinde yapılan 2023 Yılı Kasım Ayı Olağan meclis toplantısı oturumuna ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1-Mali Hizmetler Müdürlüğünün Ziraat Bankası Seydikemer Şubesine ait Kadıköy Mahallesi bulunan Kadıköy Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı merkez cami önündeki yere bedelsiz olarak ATM konulması talebine dair 13.11.2023 tarih ve 41564 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   2-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Mülkiyeti Belediyemize ait olan Gerişburnu Mahallesi 335 ada 2 parsel’de kayıtlı 493,32 m² yüzölçümlü yer, Seki Mahallesi 133 ada 8 parsel’de kayıtlı 589,00 m² yüzölçümlü yer, Kadıköy Mahallesi 192 ada 1 parsel’de kayıtlı 780,58 m² yüzölçümlü yer, Kumluova Mahallesi Kocadağ Mevkii 116 ada 2 parsel’de kayıtlı 777,25 m² yüzölçümlü yer ve 106 ada 1 parsel’de kayıtlı 702,00 m² yüzölçümlü taşınmazların Seydikemer Belediye Başkanlığının ve Tlos Turizm İmar Ticaret ve Sanayi Limited Şirketinin prim borçlarına karşılık Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü adına devredilmesine dair 29.11.2023 tarihli ve 42325 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   3-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Belediyemiz sorumluluğuna bırakılan yollarda yapılacak olan kazı çalışmalarında Zemin Tahrip Bedelleri ile ilgili 30.11.2023 tarih ve 42368 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   4-Muğla Kadastro İl Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Yayla Eldirek, Bağlıağaç, Çökek, Dere, Güneşli, Çaykenarı, Hacıosmanlar Mahallelerinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunu kapsamında yapılacak Kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere en az 6’şar adet bilirkişi seçilmesine ilişkin 30.11.2023 tarihli ve 10890585 sayılı yazısının görüşülmesi

   Kapanış:

   Dağıtım: Meclis Üyeleri