• Gayri Sıhhi İşyerleri
 • Sıhhi İşyerleri
 • Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri
  1. İkametgah belgesi
  2. Kimlik fotokopisi
  3. 3 adet fotoğraf
  4. Yangın tüpü faturasının fotokopisi
  5. Ecza dolabı faturasının fotokopisi
  6. İşyeri kiralık ise kira kontratı, kiralık değilse tapu sureti
  7. Elektrik Tesisatı Uygulama Projesi
  8. Vergi levhası fotokopisi
  9. Esnaf ve sanatkar ise sicil tasdiknamesi ile oda kayıt belgesi
  10. Çevre Kirlenmesini Önleyici Tedbirler Raporu
  11. Karayolları mesafe krokisi
  12. LPG istasyonlarında Çalışma Bakanlığı izin Belgesi
  13. Akaryakıt İstasyonlarında bayilik belgesi
  14. Tehlikeli İşyerlerinde Zorunlu sorumluluk sigorta poliçesi
  15. Geçiş yolu izin belgesi
  16. Gıda Üretim tesislerinde Sağlık gurup başkanlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğünün görüşleri alınarak belgeli olarak ibraz etmeleri gerekmektedir.
  17. İtfaiye Raporu

  HİZMET TAMAMLAMA SÜRESİ 3 GÜN

  1. İkametgah belgesi
  2. Kimlik fotokopisi
  3. 3 adet fotoğraf
  4. Yangın tüpü faturasının fotokopisi
  5. Ecza dolabı faturasının fotokopisi
  6. İşyeri kiralık ise kira kontratı, kiralık değilse tapu sureti
  7. Noter onaylı mesul müdür belgesi (işletmenin konumuna göre)
  8. Vergi levhası fotokopisi
  9. Esnaf ve sanatkar ise sicil tasdiknamesi ile oda kayıt belgesi
  10. Kat mülkiyetine tabi ise alınması gereken izin
  11. Karayolları mesafe krokisi
  12. Umuma açık istirahat ve eğlence yeri ise gerekli izin
  13. Ustalık belge no
  14. İtfaiye Raporu

  HİZMET TAMAMLAMA SÜRESİ 1 GÜN

  1. İkametgah belgesi
  2. Tapu fotokopisi
  3. Kira Sözleşmesi (noterden)
  4. Vergi Levhası Fotokopisi
  5. Şahıs ise (Oda Kayıt Belgesi ve Esnaf Sicil Tasdiknamesi - Aslının ibrazı zorunludur)
  6. Şirket ise (Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve Oda Kayıt Belgesi - Aslının ibrazı zorunludur)
  7. İmza Sirküleri (Şirket ise)
  8. Röperli Aplikasyon Krokisi
  9. Ustalık Belgesi (İçkili Restoran, İçkili Lokanta, İçkili Kafeterya)
  10. 3 Adet Fotoğraf
  11. (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin tapuda kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda kat maliklerinin oy birliğiyle aldığı karar (Noterden)
  12. Toplum Sağlığı Görüş
  13. İtfaiye Uygunluk Raporu
  14. Tarım İlçe Müdürlüğü Görüş
  15. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  16. Devir için kullanım hakları noterden devir- Devir eden Ruhsatın aslı


  ÇALIŞANLAR İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1. Adli Sicil Kaydı
  2. Nüfus Sureti (Muhtardan)
  3. Sağlık Raporu (Bulaşıcı hastalığı yoktur ibaresi yazılacak) Resmi kurum onaylı

  HİZMET TAMAMLAMA SÜRESİ 1 AY