Eşen Çayı’nın batı kıyısında yer alır. Xanthos antik kentinden 4 km uzaklıktadır. Letoon, antik çağda Likya’nın dini merkezi konumundaydı. Bu kutsal alanda Leto, Apollon ve Artemis tapınakları ile birlikte (Fotoğraf 50), manastır, çeşme ve Roma dönemine ait tiyatro (Fotoğraf 51) bulunmaktadır. Artemis ve Apollo’nun annesi Leto’ya adanmış olan en büyük tapınak, batıda bulunan ve peripteros tarzında yapılmış Leto Tapınağı’dır ve 30.25 m’ye 15.75 m büyüklüğündedir. Doğuda yer alan Dor tarzında yapılmış olan Apollo Tapınağı, Leto Tapınağı’ndan daha az korunmuş durumdadır ve 27.90 m’ye 15.07 m boyutları ile daha küçüktür. Her iki tapınağın ortasında yer alan ve en küçük tapınak olan Artemis Tapınağı 18.20 m’ye 8.70 m boyutlarındadır. Letoon, Xanthos ile birlikte UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer almaktadır (Kültür ve Turizm Bak., Kültür Varlıkları ve Müzeler Gn. Müd. 2014).