İlçe merkezinin güneyinde Girmeler Mahallesi’nde Girmeler Kaplıcası yer almaktadır. Kuzeydoğu-güneybatı fayın kuzeybatı bloğu alçalmış, güneydoğu bloğu çökmüştür. 66° kuzeydoğuya eğimli fay düzlemi boyunca sıcak su çıkışı gözlenir (Bozyiğit,1997:64). Termal akışkanın sıcaklığı 38°C, kükürt oranının ise yüksekliği dikkat çeker. Bugüne kadar kaplıca olarak kullanıla gelmiştir.