Arpa: Hayvan yemi olarak tüketilen ve ekmek yapımında da kullanılan önemli bir tahıl.Arpanın proteini az (yüzde 9-14) ve kalitesiz, nişastası çok (yüzde 6585) ve kabadır. Bu yüzden arpa ekmeği kaba ve tatsız olur. Buna karşılık arpa en iyi hayvan yemidir.Arpa çok kuru ya da çok sulak olmayan her toprakta yetişir. Soğuğa ve sıcağa dayanıklıdır.Türkiye’de buğdaydan sonra en çok üretilen tahıl arpadır. Dünya arpa üretimi 150 milyon ton, Türkiye üretimi ise 4 milyon ton kadardır (1972). Türkiye’nin hemen her bölgesinde arpa yetişir. Anadolu’nun kuzey, orta ve doğu kesimlerinde, yetişme süresi 2,5-3 ay olan yazlık arpalar, batı, güney ve güneydoğu kesimlerinde yetişme süresi 6,5-7 ay olan kışlık arpalar ekilir.Arpa bitkisi üç türe ayrılır: altı veya çok sıralı arpa, iki sıralı arpa ve düzensiz sıralı arpa. Türkiye’de yaygın arpalar çok sıralı ve iki sıralı arpa türlerinin değişik çeşitleridir.