Taşınmaz İhale İlanı

İLAN

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Madde 1- İlçemiz Kayadibi Mahallesinde bulunan 5.305,69 m² lik alana sahip Saklıkent Kanyonunda Fotoğraf ve Video Çekim İşi ve Doğanlar(Tarla) kiralama ihalesi yapılacaktır. Kira süresi Fotoğraf ve Video Çekim İşi 4(Dört)yıl, Doğanlar(Tarla) 5(Beş)) yıllık olarak yapılacaktır. İhale  01.04.2020’ de saat 14.30 da başlayacaktır.

Madde 2- İhaleye çıkılacak taşınmazlar;

SIRA

NO

 

TAŞINMAZIN  MAH./ MEVKİİ

İŞİN ADI

 

ADA

NO

 

PARSEL

NO

 

YÜZ

ÖLÇÜMÜ  (M²)

 

 

 

CİNSİ

MUHAMMEN BEDEL TL

 

GEÇİCİ TEMİNAT TL

 

İHALE

SAATİ

1

Fotoğraf ve Video Çekim İşi

 

 

5.305,69

   

 300.000,00

9.000,00

14.30

2

Doğanlar/Ballık Boğazı

119

34

4.564,00

Tarla

 1.150,00

35,00

14.40

 

 

 

 

 

 

                  Madde 3- İhaleye çıkacak malların tahmini bedelleri ve geçici teminatları yukarıya çıkarılmıştır.

                Madde 4- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

                Madde 5- İhaleye katılmak isteyen istekliler;

1)       Gerçek kişi ise;

a)        İkametgah belgesi ve Tebligat için adres beyanı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

b)       Nüfus Kayıt Örneği, veya nüfus cüzdanı vs.,

c)        Vekaleten iştirak edecekler için Noter onaylı vekaletname,

d)       İhaleyle ilgili geçici teminat makbuz-dekont örneği,

e)        Seydikemer Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair yazı,

2)       Tüzel kişi ise;

a)        Tebligat için adres beyanı,

b)       İhaleyle ilgili geçici teminat makbuz-dekont örneği,

c)        Seydikemer Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair yazı,

d)       Tüzel kişilik adına ihaleye katılması için verilmiş yetki belgesi,

e)        Katılanın şirket olması halinde noter tasdikli imza sirküsü,

f)        Katılanın şirket olması halinde vekaleten iştirak edecekler için noter onaylı vekaletname.

3)       Ortak girişim olması halinde; ortak girişim beyannamesi ile birlikte ortaklığı oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin vermesi gereken belgeleri ayrı ayrı vermeleri,

Madde 6- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Seydikemer Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

 

                                                                                                                                Ali BABACAN

                                                                                                                                     Mali Hizmetler Müdürü