Taşınmaz İhale İlanı

İLAN

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Madde 1- Aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen Belediyemiz Tüzel Kişiliğinin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar Seydikemer Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda  29.07.2020  Çarşamba günü 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca kiralanacaktır. Kira süresi 4(Dört) yıllık olarak yapılacaktır. İhale  29.07.2020’ da  saat 09.30 ’da başlayacaktır.

SIRA

NO

 

TAŞINMAZIN  MAH./ MEVKİİ

 

 

ADA

NO

 

PARSEL

NO

 

YÜZ

ÖLÇÜMÜ  (M²),NO

 

 

 

CİNSİ

 

MUHAMMEN BEDEL TL

 

GEÇİCİ TEMİNAT TL

 

İHALE

SAATİ

1

DEMİRLER(KÖYİÇİ)

135

37

13.858,26

Tarla

6.652,00

200,00

09.30

2

MİNARE(TAŞDİBİ)

155

1

4.220,67

Tarla

1.351,00

51,00

09.40

3

MİNARE(TAŞDİBİ)

133

14

12.869,11

Tarla

4.118,00

124,00

09.50

4

S.ATLIDERE(BAKLAÇUKURU)

184

11

15.605,04

Tarla

4.992,00

150,00

10.00

5

SEKİ

 

1355

NO:12

Dükkan

20.640,00

620,00

10.10

6

SEKİ

 

1355

NO:16

Dükkan

10.320,00

310,00

10.15

7

SEKİ

 

1355

NO:18

Dükkan

10.320,00

310,00

10.20

8

SEKİ

 

1355

NO:22/B

Dükkan

10.320,00

310,00

10.25

9

SEKİ

 

1355

NO:22/A

Dükkan

10.320,00

310,00

10.30

10

SEKİ

340

1

NO:6/2

Dükkan

12.480,00

375,00

10.35

11

SEKİ

340

1

NO:6/4

Dükkan

9.360,00

281,00

10.40

12

SEKİ

340

1

NO:6/9

Dükkan

12.480,00

375,00

10.45

13

SEKİ

340

1

NO:6/1

Dükkan

20.544,00

617,00

10.50

14

SEKİ

340

1

NO:6/3

Dükkan

9.360,00

281,00

10.55

15

SEKİ

340

1

NO:6/5

Dükkan

9.360,00

281,00

11.00

16

SEKİ

340

1

NO:6/6

Dükkan

9.360,00

281,00

11.05

17

SEKİ

340

1

NO:6/7

Dükkan

9.360,00

281,00

11.10

18

SEKİ

340

1

NO:6/8

Dükkan

9.360,00

281,00

11.15

19

SEKİ

340

1

NO:6/11

Dükkan

9.360,00

281,00

11.20

20

SEKİ

340

1

NO:6/12

Dükkan

13.872,00

417,00

11.25

21

SEKİ

340

1

NO:6/13

Dükkan

7.200,00

216,00

11.30

22

ÖREN

174

30

NO:2

Dükkan

7.200,00

216,00

11.35

23

ÖREN

174

30

NO:5

Dükkan

8.160,00

245,00

11.45

24

CUMHURİYET

 

 

22/D,17,50

Dükkan

8.928,00

268,00

11.55

25

CUMHURİYET

 

 

Z-5,12,00

Dükkan

19.104,00

574,00

13.10

26

TEMEL

123

1

30,00

Market

6.240,00

188,00

13.20

27

TEMEL

123

1

5,00

Berber

3.120,00

94,00

13.30

28

ÇALTILAR(CUMAPINARI)

 

3863

4.734,43

Tarla

9.600,00

288,00

13.40

29

ARSA

429

1

NO:1,60,00

Kahvehane

18.720,00

562,00

13.50

30

ARSA

429

1

NO:3,30,00

Market

10.320,00

310,00

14.00

31

ARSA

429

1

NO:2

Dükkan

10.320,00

310,00

14.10

32

ARSA

429

1

NO:2,50,00

Kahvehane

17.760,00

533,00

14.20

33

ARSA

429

1

NO:5,30,00

Dükkan

10.320,00

310,00

14.30

34

ARSA

429

1

NO:4,30,00

Dükkan

10.320,00

310,00

14.40

35

ARSA

429

1

NO:3,60,00

Apart

12.000,00

360,00

14.50

36

ARSA(ÇAMUR)

376

1

2.663,74

Tarla

1.066,00

32,00

15.00

37

ÇOBANLAR(GÖLBAŞI)

 

167

4.500,00

Tarla

2.160,00

65,00

15.10

38

PAŞALI

151

1

 

Kahvehane

7.680,00

231,00

15.20

39

SÖĞÜTLÜDERE(MEZARLIK)

118

8

16,00

Market

4.800,00

144,00

15.30

40

S.ZORLAR(DÜZÇAM)

164

16

15.000,00

Tarla

8.400,00

252,00

15.40

41

Y.CEYLAN(KÖYİÇİ)

 

2988

31.850,00

Tarla

12.740,00

383,00

15.50

42

Y.KARAÇULHA(KAVK.P.)

570

19

70,00

Market

4.320,00

130,00

16.00

43

KAYADİBİ(MEDRESE YANI)

150

2

8.459,53

Tarla

4.061,00

122,00

16.10

44

KAYADİBİ(ORTAMAHALLE)

137

53

11.317,45

Tarla

5.433,00

163,00

16.20

45

KABAAĞAÇ(OVA)

144

84

35.468,60

Tarla

14.188,00

426,00

16.30

46

ÇALTILAR(GÜZELBEY)

 

1606

2.850,00

Tarla

1.026,00

31,00

16.40

47

DOĞANLAR

127

7

51,00

Dükkan

5.400,00

162,00

16.50

48

DOĞANLAR

127

7

14,00

Dükkan

1.200,00

36,00

17.00

49

Y.KARAÇULHA(GÜREŞ SAHASI)

 

 

 

Dinlenme Odaları ve İşyeri

30.000,00

900,00

17.10


Madde 2- İhaleye çıkılacak taşınmazlar;

Madde 3- İhaleye çıkacak malların tahmini bedelleri ve geçici teminatları yukarıya çıkarılmıştır.

                Madde 4- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

                Madde 5- İhaleye katılmak isteyen istekliler;

1)       Gerçek kişi ise;

a)        İkametgah belgesi ve Tebligat için adres beyanı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

b)       Nüfus Kayıt Örneği, veya nüfus cüzdanı vs.,

c)        Vekaleten iştirak edecekler için Noter onaylı vekaletname,

d)       İhaleyle ilgili geçici teminat makbuz-dekont örneği,

e)        Seydikemer Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair yazı,

2)       Tüzel kişi ise;

a)        Tebligat için adres beyanı,

b)       İhaleyle ilgili geçici teminat makbuz-dekont örneği,

c)        Seydikemer Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair yazı,

d)       Tüzel kişilik adına ihaleye katılması için verilmiş yetki belgesi,

e)        Katılanın şirket olması halinde noter tasdikli imza sirküsü,

f)        Katılanın şirket olması halinde vekaleten iştirak edecekler için noter onaylı vekaletname.

3)       Ortak girişim olması halinde; ortak girişim beyannamesi ile birlikte ortaklığı oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin vermesi gereken belgeleri ayrı ayrı vermeleri,

Madde 6- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Seydikemer Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

 

                                                                                                                                Ali BABACAN

                                                                                                                                     Mali Hizmetler Müdürü