TAŞINMAZ İHALE İLANI

İLAN

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Madde 1- Aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen Belediyemiz Tüzel Kişiliğinin özel mülkiyetinde bulunan taşınır  ve taşınmazlar Seydikemer Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda   21/02/2019 Perşembe  günü 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca kiralanacaktır. Taşınmazların kira süresi Seydiler, Uğurlu, Arsa, Karadere, Alaçat için 3(Üç) yıllık, Kemer için  5(Beş) yıllık olarak yapılacaktır. İhale   21/02/2019’ de  saat 10.30 ’da başlayacaktır.

Madde 2- İhaleye çıkılacak taşınmazlar;

SIRA

NO

 

TAŞINIR,TAŞINMAZINMAH./ MEVKİİ

 

NO

 

ADA

NO

 

PARSEL

NO

 

YÜZ

ÖLÇÜMÜ  M²,MDL

 

CİNSİ

 

MUHAMMEN BEDEL TL

 

GEÇİCİ TEMİNAT TL

 

İHALE

SAATİ

1

SEYDİLER(KARATOPLAR)

 

116

23

19.762,66

TARLA

8.894,00

267,00

10.30

   2

SEYDİLER(KARATOPLAR)

 

116

24

15.554,07

TARLA

7.000,00

210,00

10.40

   3 

UĞURLU(KOCAKAVAK)

 

140

40

13.715,49

TARLA

6.172,00

185,00

10.50

   4

KEMER(KÖYİÇİ)

 

485

1

446,47

DÜKKAN

117.000,00

3.510,00

11.00

   5

ARSA

 

 

 

60,00

APART

5.400,00

162,00

11.20

6

KARADERE

 

 

 

 

BÜFE PARK

2.880,00

87,00

11.30

7

ALAÇAT

 

 

1380

24,00

DÜKKAN

2.880,00

87,00

11.40

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

             


                Madde 3- İhaleye çıkacak malların tahmini bedelleri ve geçici teminatları yukarıya çıkarılmıştır.

                Madde 4- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

                Madde 5- İhaleye katılmak isteyen istekliler;

1)       Gerçek kişi ise;

a)        İkametgah belgesi ve Tebligat için adres beyanı                                                                                                                                                                                                                                b)        Nüfus Kayıt Örneği, veya nüfus cüzdanı vs.,

c)        Vekaleten iştirak edecekler için Noter onaylı vekaletname,

d)        İhaleyle ilgili geçici teminat makbuz-dekont örneği,

e)        Seydikemer Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair yazı,  

2)       Tüzel kişi ise;

a)        Tebligat için adres beyanı,

b)        İhaleyle ilgili geçici teminat makbuz-dekont örneği,

c)        Seydikemer Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair yazı,

d)        Tüzel kişilik adına ihaleye katılması için verilmiş yetki belgesi,

e)        Katılanın şirket olması halinde noter tasdikli imza sirküsü,

f)        Katılanın şirket olması halinde vekaleten iştirak edecekler için noter onaylı vekaletname.

3)       Ortak girişim olması halinde; ortak girişim beyannamesi ile birlikte ortaklığı oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin vermesi gereken belgeleri ayrı ayrı vermeleri,

Madde 6- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Seydikemer Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

 

                                                                                                                             Mustafa Ali TÜRKAN

                                                                                                                                     Belediye Başkan Yardımcısı