TAŞINIR VE TAŞINMAZ MAL İHALESİ

İLAN

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Madde 1- Aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen Belediyemiz Tüzel Kişiliğinin özel mülkiyetinde bulunan taşınır ve taşınmazlar Seydikemer Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda  23.10.2019  Çarşamba günü 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca kiralanacak ve satılacaktır. Taşınmazlar  Söğütlüdere, Seydiler, Uğurlu, Doğanlar, Yayla Zorlar, Seki,  Karadere kiralaması, Hurda Malzeme ve Motorsikletlerin satışı yapılacaktır. Kira süresi  3(Üç) yıllık olarak yapılacaktır. İhale  23.10.2019’ da  saat 10.00 ’de başlayacaktır.

Madde 2- İhaleye çıkılacak taşınır ve taşınmazlar;

SIRA

NO

 

TAŞINMAZIN  MAH./ MEVKİİ

TAŞINIRIN CİNSİ

 

ADA

NO

 

PARSEL

NO

 

YÜZ

ÖLÇÜMÜ  (M²),MODELKG

 

 

 

CİNSİ,

MARKASI

MUHAMMEN BEDEL TL

 

GEÇİCİ TEMİNAT TL

 

İHALE

SAATİ

1

SÖĞÜTLÜDERE(MEZARLIK)

118

8

16,00

Depo

 3.240,00

98,00

10.00

2

SEYDİLER(KARATOPLAR)

116

24

15.554,07

Tarla

7.000,00

210,00

10.10

3

UĞURLU(KOCAKAVAK)

140

40

13.715,49

Tarla

8.250,00

250,00

10.20

4

DOĞANLAR(KÖYİÇİ)

127

7

51,00

Kahvehane

3.240,00

98,00

10.30

5

YAYLA ZORLAR(NALPINAR)

 

604

16.800,00

Tarla

2.520,00

76,00

10.40

6

SEKİ(YIĞILITAŞ)

 

751

6.550,00

Tarla

1.050,00

32,00

10.50

7

SEKİ(YIĞILITAŞ)

 

752

3.850,00

Tarla

900,00

30,00

11.00

8

KARADERE(YOLUÇ)

247

13

1.100,00

Halı Saha

36.000,00

1.080,00

11.10

9

HURDA MALZEME

 

 

62.840

Metal

67.029,33

2.011,00

11.20

10

HURDA MALZEME

 

 

360

Plastik

384,00

12,00

11.30

11

MOTORSİKLET

 

 

2006

Yamasaki

250,00

7,50

11.40

12

MOTORSİKLET

 

 

2006

Yiying

600,00

18,00

11.50

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

               

 

                

 

                                        

             

                Madde 3- İhaleye çıkacak malların tahmini bedelleri ve geçici teminatları yukarıya çıkarılmıştır.

                Madde 4- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

                Madde 5- İhaleye katılmak isteyen istekliler;

1)       Gerçek kişi ise;

a)        İkametgah belgesi ve Tebligat için adres beyanı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

b)       Nüfus Kayıt Örneği, veya nüfus cüzdanı vs.,

c)        Vekaleten iştirak edecekler için Noter onaylı vekaletname,

d)       İhaleyle ilgili geçici teminat makbuz-dekont örneği,

e)        Seydikemer Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair yazı,

2)       Tüzel kişi ise;

a)        Tebligat için adres beyanı,

b)       İhaleyle ilgili geçici teminat makbuz-dekont örneği,

c)        Seydikemer Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair yazı,

d)       Tüzel kişilik adına ihaleye katılması için verilmiş yetki belgesi,

e)        Katılanın şirket olması halinde noter tasdikli imza sirküsü,

f)        Katılanın şirket olması halinde vekaleten iştirak edecekler için noter onaylı vekaletname.

3)       Ortak girişim olması halinde; ortak girişim beyannamesi ile birlikte ortaklığı oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin vermesi gereken belgeleri ayrı ayrı vermeleri,

Madde 6- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Seydikemer Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

 

                                                                                                                                                           Ali BABACAN

                                                                                                                                     Mali Hizmetler Müdürü