Taşınmaz İhale İlanı

                                                                                         
               
                                                                      İLAN

                                                            SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


                     
Madde 1- Aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen Belediyemiz Tüzel Kişiliğinin özel mülkiyetinde bulunan  taşınmazlar Seydikemer Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda  25.06.2019 Salı ve 26.06.2019 Çarşamba günü 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca kiralanacak ve satılacaktır. Taşınmazların kira süresi Eşen, Alaçat, Cumhuriyet, Paşalı, Karaçulha, Seydiler, Uğurlu, Demirler, Temel ve Kayadibi mahallelerinin kiralaması  3(Üç) yıllık olarak yapılacak, Gölbent ve Dodurga mahallesindeki taşınmazların satışı yapılacaktır. İhale   25/06/2019’ da  saat 10.30 ’da başlayacaktır.Madde 2- İhaleye çıkılacak taşınmazlar;


SIRA

NO

 

TAŞINMAZINMAH./ MEVKİİ

 

NO

 

ADA

NO

 

PARSEL

NO

 

YÜZ

ÖLÇÜMÜ  M²

 

CİNSİ

 

MUHAMMEN BEDEL TL

 

GEÇİCİ TEMİNAT TL

 

İHALE TARİHİ

 

İHALE

SAATİ

1

Eşen(Köyiçi)

3

167

3

34,00

Dükkan

 18.000,00

540,00

25.06.2019

10.30

   2

Alaçat(Çayüstü)

1

205

80

32,00

Dükkan

9.000,00

270,00

25.06.2019

10.40

 

3

Alaçat(Çayüstü)

2

205

80

32,00

Dükkan

9.000,00

270,00

25.06.2019

10.50

   4

Cumhuriyet

 

 

 

471,12

Park

2.880,00

86,00

25.06.2019

11.00

   5

Paşalı(Çumburlar)

 

151

1

16,00

Market

3.600,00

108,00

25.06.2019

11.10

   6

Karaçulha

 

 

 

 

Dükkan

4.500,00

135,00

25.06.2019

11.20

7

Seydiler(Karatoplar)

 

116

24

15.554,07

Tarla

7.000,00

210,00

25.06.2019

11.30

8

Uğurlu(Kocakavak)

 

140

40

13.715,49

Tarla

8.230,00

247,00

25.06.2019

11.40

9

Demirler

 

104

1

1.500,00

Halı Saha

30.600,00

918,00

25.06.2019

14.00

10

Temel(Köyiçi)

1

123

1

70,00

Apart

9.000,00

270,00

25.06.2019

14.10

11

Temel(Köyiçi)

2

123

1

70,00

Apart

9.000,00

270,00

25.06.2019

14.20

12

Temel(Köyiçi)

3

123

1

70,00

Apart

9.000,00

270,00

25.06.2019

14.30

13

Temel(Köyiçi)

4

123

1

70,00

Apart

9.000,00

270,00

25.06.2019

14.40

14

Gölbent(Boğazağzı)

 

 

2019

4.300,00

Tarla

43.000,00

1.290,00

25.06.2019

14.50

15

Dodurga(Bel)

 

144

12

675,70

Tarla

13.514,00

406,00

25.06.2019

15.00

16

KAYADİBİ/SAKLIKENT

1

 

 

8,00

Dükkan

45.000,00

1350,00

26.06.2019

10.00

17

KAYADİBİ/SAKLIKENT

2

 

 

8,00

Dükkan

43.200,00

1.296,00

26.06.2019

10.10

18

KAYADİBİ/SAKLIKENT

3

 

 

8,00

Dükkan

39.600,00

1.188,00

26.06.2019

10.20

19

KAYADİBİ/SAKLIKENT

4

 

 

8,00

Dükkan

39.600,00

1.188,00

26.06.2019

10.30

20

KAYADİBİ/SAKLIKENT

5

 

 

8,00

Dükkan

39.600,00

1.188,00

26.06.2019

10.40

21

KAYADİBİ/SAKLIKENT

6

 

 

8,00

Dükkan

39.600,00

1.188,00

26.06.2019

10.50

22

KAYADİBİ/SAKLIKENT

7

 

 

8,00

Dükkan

39.600,00

1.188,00

26.06.2019

11.00

23

KAYADİBİ/SAKLIKENT

8

 

 

8,00

Dükkan

39.600,00

1.188,00

26.06.2019

11.10

24

KAYADİBİ/SAKLIKENT

 9

 

 

8,00

Dükkan

39.600,00

1.188,00

26.06.2019

11.20

25

KAYADİBİ/SAKLIKENT

10

 

 

8,00

Dükkan

39.600,00

1.188,00

26.06.2019

11.30

26

KAYADİBİ/SAKLIKENT

11

 

 

8,00

Dükkan

39.600,00

1.188,00

26.06.2019

11.40

                                                                                                   
                    

 

 

 

 

               

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

               

 

                

 

 

 

 

 

 

             

 

 

            

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

                                                              

 

                                  

 

 

 

 

                Madde 3- İhaleye çıkacak malların tahmini bedelleri ve geçici teminatları yukarıya çıkarılmıştır.

                Madde 4- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.Madde 5- İhaleye katılmak isteyen istekliler;1)Gerçek kişi ise; a)İkametgah belgesi ve Tebligat için adres beyanı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        b)Nüfus Kayıt Örneği, veya nüfus cüzdanı vs.,c)Vekaleten iştirak edecekler için Noter onaylı vekaletname,d)İhaleyle ilgili geçici teminat makbuz-dekont örneği,

e)Seydikemer Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair yazı,

2)Tüzel kişi ise ;a)Tebligat için adres beyanı, b)İhaleyle ilgili geçici teminat makbuz-dekont örneği,c)Seydikemer Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair yazı,d)Tüzel kişilik adına ihaleye katılması için verilmiş yetki belgesi, e)Katılanın şirket olması halinde noter tasdikli imza sirküsü, f)Katılanın şirket olması halinde vekaleten iştirak edecekler için noter onaylı vekaletname.

1)       Ortak girişim olması halinde; ortak girişim beyannamesi ile birlikte ortaklığı oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin vermesi gereken belgeleri ayrı ayrı vermeleri,

Madde 6- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Seydikemer Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

 

                                                                                                                                               Ramazan KAYNAK

                                                                                                                                     Belediye Başkan Yardımcısı