BELEDİYEMİZ TÜZEL KİŞİLİĞİNİN ÖZEL MÜLKİYETİNDE BULUNAN TAŞINMAZLARIN İHALESİ

 

İLAN

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Madde 1- Aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen Belediyemiz Tüzel Kişiliğinin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar Seydikemer Belediye Başkanlığı Teftiş Odasında Belediye Encümeni huzurunda  17.01.2024  Çarşamba günü 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca 3 Üç Yıllığına Kiralanacaktır. İhale saat 10.30’da başlayacaktır.           

               Madde 2- İhaleye çıkılacak taşınmazlar;

S.

NO

TAŞINMAZIN  MAH./ MEVKİİ

 

 

ADA

NO

 

PARSEL

NO

YÜZ

ÖLÇÜMÜ  (M²),NO

 

 

 

CİNSİ

 

 

MUHAMMEN BEDEL(TL)                              

 

GEÇİCİ TEMİNAT

%3  (TL)

 

 

İHALE

SAATİ

1

ZORLAR MAHALLESİ

DÜZÇAM MEVKİİ

164

6

9.600,00M²

TARLA

34.560,00 TL

1.040,00 TL

10.30

2

ZORLAR MAHALLESİ

DÜZÇAM MEVKİİ

164

6

15.300,00M²

TARLA

50.490,00 TL

1.520,00 TL

10.35

3

ARSA MAHALLESİ

KÖYİÇİ MEVKİİ

429

1

60,00 M²

3 NOLU APART

54.000,00TL

1.620,00TL

10.40

4

GÖLBENT MAHALLESİ

KANCA MEVKİİ

140

25

18.102,00 M²

TARLA

19.007,00TL

580,00 TL

10.45

5

ÖREN MAHALLESİ

LEYLEK MEVKİİ

240

93

17.401,24 M²

TARLA

52.203,72TL

1.570,00 TL

10.50

6

ALAÇAT MAHALLESİ

ÇAYÜSTÜ MEVKİİ

208

2

3,00M²

İŞ YERİ

5.400,00TL

165,00TL

10.55

7

ALAÇAT  MAHALLESİ

ÇAYÜSTÜ MEVKİİ

208

2

100,00 M²

97/2 NOLU ARDİYE

90.000,00TL

2.700,00 TL

11.00

8

KARADERE MAHALLESİ

 

 

50,00 M²

İŞ YERİ

54.000,00TL

1.620,00 TL

11.05

9

KADIKÖY

MAHALLESİ

192

1

275,00M²

1’NOLU

ARDİYE

90.000,00TL

2.700,00TL

11.10

10

KADIKÖY

MAHALLESİ

192

1

290,00M²

2’NOLU

ARDİYE

90.000,00TL

2.700,00TL

11.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

               

 

 

 

 

 

 

Madde 3- İhaleye çıkacak malların tahmini bedelleri ve geçici teminatları yukarıya çıkarılmıştır.

Madde 4- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Madde 5- İhaleye katılmak isteyen istekliler;

1)       Gerçek kişi ise;

a)        İkametgah belgesi ve Tebligat için adres beyanı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

b)       Nüfus Kayıt Örneği, ve nüfus cüzdanı Fotokopi vs.

c)        Vekaleten iştirak edecekler için Noter onaylı vekaletname,

d)       İhaleyle ilgili geçici teminat makbuz-dekont örneği,

e)        Seydikemer Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair yazı,

2)       Tüzel kişi ise;

a)        Tebligat için adres beyanı,

b)       İhaleyle ilgili geçici teminat makbuz-dekont örneği,

c)        Seydikemer Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair yazı

d)       Tüzel kişilik adına ihaleye katılması için verilmiş yetki belgesi,

e)        Katılanın şirket olması halinde noter tasdikli imza sirküsü,

f)        Katılanın şirket olması halinde vekaleten iştirak edecekler için noter onaylı vekaletname.

3)       Ortak girişim olması halinde; ortak girişim beyannamesi ile birlikte ortaklığı oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin vermesi gereken belgeleri ayrı ayrı vermeleri,

Madde 6- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Seydikemer Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden 1.600,00TL ücret karşılığında temin edilebilir.                                                                      

 

 

 

                      Fahri CAN

                                                                                                                       Mali Hizmetler Müdür V.