SEYDİKEMER BELEDİYESİ YENİ YÜZÜNÜ (LOGOSUNU) ARIYOR

SEYDİKEMER BELEDİYESİ

LOGO TASARIMI YARIŞMA ŞARTNAMESİ

SEYDİKEMER BELEDİYESİ YENİ YÜZÜNÜ (LOGOSUNU) ARIYOR

Yarışma; Seydikemer Belediyesi’nin kurumsal logosunun, Belediye’nin vizyonunu ve misyonunu yansıtacak, akılda kalıcı, işlevsel kullanımına imkân sağlayacak bir şekilde tasarlanıp, oluşturulması ve hayata geçirilmesidir.

AMAÇ

Seydikemer’in tarihi ve kültürel dokusunu koruyarak tarım ve turizm merkezi olarak öngörmesinin yanı sıra aynı zamanda modern ve yaşanabilir doğal bir kent  kenti olan Seydikemer geçmişten aldığı tarihsel mirası günümüzle birleştiren ve bu mirası geleceğe taşıyarak medeniyetle yoğrulmasını sağlayan, Tasarımın Seydikemer Belediyesi’nin misyonu, vizyonu ve amaçlarıyla uyumlu kurumsal logosunu dolayısıyla da Seydikemer’i temsil eder nitelikte, özgün, yaratıcı, işlevsel ve akılda kalıcı bir biçimde olması beklenmektedir. Logo, siyasi ya da etnik bir görüşü veya düşünceyi ifade edemez, çağrıştıramaz!

Buna göre; tasarımcılar, aşağıdaki bilgiler ışığında çalışmalarını hazırlayabilirler:

Seydikemer ve Seydikemer Belediyesi

Seydikemer İlçesi sınırları içerisinde geçmişten günümüze birçok uygarlığın izlerine rastlanmaktadır. Bunlar; Lukkalar, Likyalılar, Persler, Atinalılar, Romalılar, Araplar, Bizanslılar, Menteşeoğulları ve Osmanlılar şeklinde sıralanmaktadır. 

Seydikemer'in tarihi Likya tarihi ile başlamaktadır. Mellink tarafından Keratos-Semahüyük’te yapılan kazılarda Erken Bronz Çağı iskanı tespit edilmiştir (Akşit,1967:66). Arkeolojik ve filolojik veriler Likya’da M.Ö. 3. bin yılda iskan mevcudiyetini ispatlayacak niteliktedir (Akşit, 1967:67). Kentin tarihi geçmişi Korkut’un bulgularına göre (09.09.2014): günümüzden 11 000 yıl öncesine kadar gitmektedir. 

Seydikemer İlçesi, Akdeniz Bölgesi’nin Antalya Bölümü’nde, Muğla il sınırları içinde yer almaktadır. İlçenin kuzeybatısında, Çameli, kuzeyinde Altınyayla, kuzeydoğusunda Korkuteli ve Elmalı; güneydoğusunda Kaş, güneyinde Akdeniz ve batısında da Fethiye İlçesi yer alır. İlçe, 36º 17ʹ - 37º 02ʹ kuzey enlemleri ile 29º 07ʹ 29º 48ʹ doğu boylamları arasında, 2028,37 km² yüz ölçüme sahiptir. 

Seydikemer İlçesi’nin en yüksek kesimleri kuzeyinde ve doğusunda bulunmaktadır. Kuzeyinde Boncuk Dağları’nın bir devamı olan Kelebekli Dağı, doğusunda Erendağ ile Akdağ dikkat çeken yükseltilerdir. Güneybatı kesimde Almacık Dağı yer almaktadır. 

İlçe sahası dağ, plato, ova ve kıyı kesiminden oluşmaktadır. En yüksek yeri doğudaki Akdağlar üzerindeki Uyluk T (3024 m); en alçak yeri ise, güneydeki delta ovası boyunca uzanan kıyı bölgesidir.  
Deniz kıyısı olan kent, köyden mahalleye dönüşen 57 mahallesi ve kent merkezindeki 4 mahallesi Beldeden Mahalleye dönüşen 4 Mahallesi  ile 65 mahalleye sahiptir.

Örtü altı sera, ilçe halkının birinci derecede gelir kaynağıdır. Zeytincilik,Bağcılık, Hayvancılık gibi diğer tarımsal faaliyetlerde yapılmaktadır. Ülke içinde n ve dışından gelen yerli ve yabancı turistler ile  Çevre il ve ilçelerden gelenlerin oluşturduğu günübirlik yerli turizm faaliyetleri yapılmaktadır.Saklıkent Milli Parkı,Letoon antik kenti,Pınara Antik kenti, tlos antik Kenti,Sıdyma antik kenti,Girmeler Kaplıcası,Karanlık içi kanyonu İlçenin turizm gelirlerinde önemli bir yere sahiptir.

Seydikemer’da önemli miktarda orman alanı bulunmaktadır. Genelde çam içindeki maki formundaki bitkilere rastlanır.

Seydikemer'da sanayi pek gelişmemiştir. 1990’lı  yıllarda kurulan Küçük Sanayi Sitesi'nde çeşitli iş kollarında faaliyet gösteren 100’e yakın işyeri, Ayrıca ilçede büyüklü küçüklü zeytinyağı fabrikaları mevcuttur.

Seydikemer Belediyesi’nin Misyonu; Seydikemer Belediyesi, bir kamu kurumu olarak, ilçe sakinlerinin yerel ve ortak gereksinimlerini, bilgi teknolojilerine dayalı, yenilikçi, katılımcı ve çağdaş bir anlayış ile karşılar, ilçesinin tarihi ve kültürel mirasını koruyarak geliştirmeyi kendisine misyon olarak belirlemiştir.

Belediyesi’nin Vizyonu; Seydikemer'i; tarihi ve kültürel dokusunu koruyarak, tarım ve turizm merkezinin yanı sıra; modern ve yaşanılabilir doğal bir kent haline getirmektir

 

 KATILIM İÇİN GEREKLİ GENEL KOŞULLAR

1. Yarışma, ekteki katılım formunu doldurmuş, herkese açıktır. Yaş sınırı yoktur.

2. Yarışmaya gönderilecek eser sayısında sınırlama yoktur. Katılımcılar dilediği kadar eserle katılabilir.Yarışmaya katılım ücretsizdir.

3. Yarışmaya katılacak olan tasarımların; özgün olup başka bir yerde yayımlanmamış olmaları, diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmamaları gerekmektedir. Teslim edilen çalışmalar, Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış, tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır.

4. Seçici Kurul tarafından, kopya olduğuna karar verilen tasarımlar yarışma dışı kalacaktır. Logo tasarımının kopya olduğunun anlaşılması halinde ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü derhal iade edecektir.

5. Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan Seydikemer Belediyesi ya da seçici kurul üyeleri sorumlu tutulamaz.

6. Yarışma, Seydikemer Belediyesi bünyesinde çalışan yada çalışmayan, seçici kurul ve seçici kurulun birinci derecedeki yakınları dışındaki, tüm tasarımcılara açıktır. Yarışmacılar, seçici kurulun ve Seydikemer Belediyesi’nin kararlarına saygı göstereceklerini ve yarışmaya katılmış olmakla beyan etmiş olurlar.

 

 

KATILIM İÇİN TASARIM KOŞULLARI

1. Tüm çalışmalar “Seydikemer Belediyesi” ibaresini açık ve net bir şekilde içermelidir.

2. Seçilecek tasarım; Seydikemer Belediyesi’ni temsil edecek her türlü basılı materyal ve sayısal ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kâğıt, faks kâğıdı, pankart, afiş, web sitesi ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılacaktır. Logo tasarımı, renkli ve siyah–beyaz kullanıma uygun olarak, büyütülüp küçültüldüğünde görselliğinin bozulmayacağı, çok küçük ölçülerde ayrıntıların kaybolmayacağı, çok büyük ölçülerde dağınık görünmeyeceği bir biçimde ve her çeşit baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz kullanılabilir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Çalışmalarda renk ve form yönünden herhangi bir sınırlama yoktur.

3. Seydikemer Belediye Başkanlığı, seçilen eser üzerinde değişiklik isteme hakkına sahiptir. Kullanılacak eserin sahibinden, Seçici Kurulun ve/veya Seydikemer Belediye Başkanlığı’nın görüşü doğrultusunda, teknik sorunların çözümüne yönelik değişiklikler yapması istenebilir. Bunun için, ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.

4. Yarışmada seçilen tasarımların tüm hakları Seydikemer Belediyesi’ne devredilmiş sayılır. Tasarım sahibi, kullanılacak olan logoda hiçbir şekilde isim ve hak vb. talebinde bulunamaz.

5. Ödül kazanan tasarımı Seydikemer Belediyesi her türlü kullanma ve değiştirme hakkına sahiptir.

6. Seçilmeyen tasarımlar, sonuçların ilan edilmesinin ardından; en az 15 gün, en fazla 30 gün içerisinde teslim edilen adresten alınabilirler. Belirlenen sürelerde geri alınmayan eserler Seydikemer Belediyesi’nin sorumluluğunda değildir.

KATILIM İÇİN TEKNİK KOŞULLAR

1. Ekteki Katılım formunun eksiksiz olarak doldurulup ıslak imzayla imzalayıp bir zarfa konacak ve zarf kapatıldıktan sonra üzerine en az 4 (dört), en çok 8 (sekiz) karakterden (harften/rakamdan) oluşan rumuz yazılacaktır. Aynı rumuz, çalışmanın arka yüzünde (A4 formatındaki çıktı) ve CD’nin ön yüzünde de yer alacaktır. Birden fazla eser gönderenler aynı rumuzu kullanacaklar.

2. Eserler, A4 çıkış üzerinde, standart logo sunumu şeklinde (üst ortada büyük, alt bölümde küçük uygulamaları - renkli ve siyah/beyaz yan yana) hazırlanacaktır. Çalışmalar kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir.

3. Tasarımlar, Adobe İllüstratör, Adobe Photoshop FreeHand ya da CorelDraw vb. programlarından biri ile hazırlanmış belge olarak her bir çalışmanın JPEG versiyonları ile birlikte CD ortamında sunulacaktır. Tasarımlar 300 dpi çözünürlükte CMYK renk modunda olacaktır.

4.Tasarımcı, kullanılan fontlar dahil eserle ilgili yaptığı çalışmayı bir sayfayı (A4) geçmeyecek şekilde (yazıyla) açıklayacak ve CD ile birlikte sunacaktır..

5. Fotoğraf içeren tasarımlar ve elle yapılan çizimler yarışmaya kabul edilmeyecektedir.

6. Seydikemer Belediyesi, teknik koşullar nedeniyle gerekli gördüğü halde proje üzerinde değişiklik yapılmasını talep edebilir.

 

 GÖNDERİM İÇİN POSTALAMA KOŞULLARI

1. Katılımcılar, her bir tasarım için 3 adet belge zarfı kullanacaklardır.

2. Söz konusu belge zarfları; içerisinde eksiksiz doldurulmuş başvuru formunun yer aldığı kapalı Kimlik Belgesi Zarfı ile birlikte, eserin yer aldığı kapalı Evrak Belgesi Zarfı ve CD Zarfı’dır.

3. Her zarfın üzerinde en az 4 en fazla 8 karakterden oluşan rumuz yazılacaktır. (Örnek: ABCD123)

4. Katılımcının rumuzu, eserlerin arkasında ve CD üzerinde yer alacaktır.

5. Zarfların üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir isim, ayırıcı işaret ve yazı bulunmayacaktır. Bu şekilde bir işlemin tespiti halinde eser yarışma dışı bırakılacaktır.

6. Postalama işleminde, posta şirketi tarafından zarfın üzerine göndericinin açık bilgilerinin yazılması zorunlu tutuluyorsa, bir dördüncü zarf daha kullanılabilir (Kargo zarfı gibi).

7. Birden fazla eserle katılan tasarımcılar, her eser için ayrı evrak zarfı ve ayrı rumuz kullanmalıdır; 3 ayrı evrak zarfı, tek bir postalama zarfı içinde gönderilebilir.

 KULLANIM KOŞULLARI VE HAKLARI

1. Katılımcı, dereceye giren ve/veya Seydikemer Belediye Başkanlığı tarafından kullanılması kararlaştırılan eserinin, Seydikemer Belediyesi’ne süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için Seydikemer Belediyesi’ne tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.

2. Ödül kazanan eserler; Seydikemer Belediyesi’ni temsil edecek her türlü basılı materyal ve sayısal ortamda, (antetli kağıt, faks, dergiler, broşürler, kitapçıklar, kitaplar, programlar, pankartlar, posterler, şapkalar, tişörtler, çantalar, havlular, internet ve elektronik medya, web sitesi, elektronik posta) benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, katılımcı, ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir.

3. Katılım formunu imzalayan yarışmacılar, bu şartnamenin tüm koşullarını, yarışma şartlarını, Seçici Kurul ve Seydikemer Belediye Başkanlığı kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.

 

ÖDÜL

1. Ödüller, hak sahiplerine Seydikemer Belediyesi’nin belirleyeceği bir tarihte düzenlenecek ödül töreni ile takdim edilecektir.

2. Yarışma ödülleri aşağıdaki gibidir.

Birincilik Ödülü    : 6.000,00 TL

İkincilik Ödülü       : 3.000,00 TL

Üçüncülük Ödülü   : 2.000,00 TL 

DEĞERLENDİRME VE SEÇİCİ KURUL

1- Değerlendirme iki aşamadan oluşmaktadır:

a. Seçici Kurul Değerlendirmesi

a.a. Seçici Kurul; dereceye girmeye hak kazanan ilk üç logoyu belirler. Eserler; kenti ifade edecek, özgünlük, yaratıcılık, yarışma amaçlarına uygunluk kriterleri üzerinden değerlendirilecektir.

a.b. Seçici kurul Belediyemiz Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu üyeleri, STK’lar, yerel kanaat önderleri vb.den oluşacak ve Belediye tarafından daha sonra oluşturulacaktır. Seydikemer Belediyesi, değerlendirme toplantısına katılamayan seçici kurul üyesi yerine bir başka üye belirleme ve sonucu açıklayacağı günü değiştirme hakkına sahiptir.

b. Meclis Oylaması

 “Seydikemer Belediyesi” kurumsal  logosu olarak belirleme yetkisi, Seydikemer Belediye Başkanlığı’na ait olup, Seçici Kurul tarafından belirlenmiş olan ilk üç logo Yarışmanın sonuçlarının açıklanmasını müteakip  Belediye Başkanı tarafından meclise havale edilir. Son olarak Seydikemer Belediye Meclisi tarafından Seçilip Belediye Başkanı tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir.  

YARIŞMA TAKVİMİ

1. Son Başvuru Tarihi : 24.01.2020

2. Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi : 27.01.2020

5. Dereceye Giren Üç Logonun Açıklanması : 27.01.2020

6. Seydikemer Belediye Meclisi Toplantısı : 04.02.2020

7. Sonuçların Açıklanması : 05.02.2020

Sonuçlar, Seydikemer Belediyesi’nin web sitesinde de yayımlanacaktır: www.Seydikemer.bel.tr

  

İLETİŞİM VE YARIŞMA SEKRETERYASI

Zarf/zarflar aşağıdaki adrese gönderilecektir:

Belirlenen tarih ve saatten sonra getirilen/gelen eserler yarışmaya dâhil edilmeyecektir.

Adres :

Seydikemer Belediyesi

Seydikemer Belediyesi Logo Yarışması

Adres: Cumhuriyet Mahallesi. İnönü Caddesi. No: 32

                                                                         Seydikemer / MUĞLA

Tel  : (0252) 6561075

Faks: (0252) 656 25 55

E-posta: bilgi@seydikemer.bel.tr

Web sitesi : www.seydikemer.bel.tr

Sekretarya : Seydikemer Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü

Yarışma Şartnamesi ve Katılım Formu, Seydikemer Belediyesinden ve www.seydikemer.bel.tr adresinden alınabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEYDİKEMER BELEDİYESİ

LOGO TASARIMI YARIŞMASI KATILIM FORMU

Rumuz

 

Adı Soyadı

 

T.C. Kimlik No

 

Doğum Tarihi

 

Doğum Yeri

 

Telefon

 

Cep Tel:

 

Ev Tel:

 

E-posta Adresi

 

 

 

Adresi

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Kısa Özgeçmiş

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Yarışma yönetmeliğindeki bütün koşulları okudum ve kabul ediyorum. Eserimin dereceye girmesi durumunda Seydikemer Belediyesi’ne süresiz olarak kullanım hakkını verdiğimi peşinen kabul ederim. Logo, kendi tasarımım olup daha önce hiçbir yarışmada yer almamış ve sergilenmemiştir. Buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiğim eserimin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, dijital iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için Seydikemer Belediyesi’ne tam lisans verdiğimi kabul ederim. Seydikemer Belediyesi tarafından kullanılan eserim için verdiğim lisansı kesinlikle geri almayacağımı ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğimi veya bu lisans için bana verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi, manevi talepte bulunmayacağımı gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederim. Seydikemer Belediyesi eser için bana, verdiğim lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Eserimin ödül alması durumunda Seydikemer Belediyesi adına marka olarak tescil ettirme hakkı bulunduğunu gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

                                                                                                                              …. /… / 201

                                                                                                              Adı Soyadı (El yazısıyla)

                                                                                                                                  İmza

NOT: Bu formu koyacağınız zarfın üzerine 4 harf ve 3 rakamdan oluşturacağınız “RUMUZ” dışında kesinlikle hiçbir şey yazılmayacak ve ağzı kapatılmış olacaktır!

Form ve İndirme Linki: Buradan İndirebilirsiniz.