Satış İhalesi

Fethiye-Günlükbaşı 3048 ada 7 parsel numaralı taşınmazın 01/07/2020 tarihinde satış ihalesi yapılacak olup ilan metni belediyemiz ilan panosuna asılmıştır.İlanen duyrulur.